Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 837. Договір підряду

1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

2. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

3. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.

4. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Окремі види робіт, зокрема, роботи з підвищеною небезпекою, повинні виконуватись ВИКЛЮЧНО за трудовим договором. Договір підряду не підходить (ВС/КАС у справі № 260/613/19 від 02.06.2021)

Маскування трудових відносин між роботодавцем та робітником під цивільно-правові відносини носить досить поширений характер оскілки роботодавці не бажають нести надмірне податкове навантаження.

З метою захисту прав і робітників, а також наповнення як бюджету держави так і бюджету Пенсійного фонду законодавцем було суттєво підвищено штрафні санкції за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору та інші порушення трудового законодавства.

Звісно, що на цій хвилі органами Держкомпраці було проведено велику кількість перевірок, накладено купу штрафів, але не завжди вони є законними.

Але у даному випадку я цілком погоджуюсь як з рішенням контролюючого органу так і з рішенням Касаційного адміністративного суду, який визнав вказане рішення законним.

У даній справі органом Держкомпраці на фізичну особу-підприємця було накладено адміністративне стягнення, передбачене ч. 2 ст. 265 КЗпП України у розмірі 250 380 грн. за фактичний допуск робітників, які здійснювали лісозаготівельні роботи без укладення трудового договору.

Згадане рішення ФОП було оскаржено в порядку адміністративного судочинства. Свої вимоги позивач вмотивував тим, що працівники, які виконували роботи на підставі договору підряду не мали наміру вступати з позивачем у трудові відносини, укладати з ним трудові договори, виконувати визначену трудову функцію в його господарській діяльності та підпорядковуватися його правилам внутрішнього трудового розпорядку. Водночас він не мав можливості укласти трудові договори без згоди вказаних осіб.

Суд першої інстанції з яким погодився і апеляційний суд вказану постанову скасував та вмотивував своє рішення тим, що позивач уклав з працівниками договори підряду (цивільно-правові договори), які є предметом регулювання ЦК України, що спростовує необхідність укладення трудових договорів, крім того, у позивача не виникло жодного обов`язку щодо надання тому чи іншому органу повідомлення за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2015 № 413, що свідчить про відсутність у діях позивача ознак порушення ч.3 ст.24 КЗпП України, як і відсутність у зв`язку з цим підстав для виконання припису органу Держкомпраці.

На згадані рішення Держкомпраці було подано касаційну скаргу, яку вмотивовано тим, що лісозаготівельні роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, ФОП не надано доказів щорічного проходження спеціального навчання працівників за спеціальністю лісоруб, тому останні не мали права виконувати роботи з лісозаготівлі та трелювання лісу, які відносяться до робіт підвищеної небезпеки.

Отже, залучення суб`єктами господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі цивільно - правових договорів фізичних осіб, у яких відсутній дозвіл, є порушенням вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку. Таким чином, у межах спірних правовідносин позивачем не дотримано вимоги ст.24 КЗпП України в частині обов`язкового укладання трудових договорів.

Касаційний адміністративний суд із такими доводами погодився, касаційну скаргу задовольнив та у задоволенні позову відмовив.

Приймаючи таке рішення КАС послався на те, що виходячи з аналізу норм ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва.

Одночасно виходячи із норм ст.ст. 837, 839 ЦК України договори підряду застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і у разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними і дія їх припиняється.

Основною ознакою, що відрізняє цивільні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

При цьому, виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, хоча і може бути з ними ознайомлений, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик, працівник не зараховується до штату установи (організації), не вноситься запис до трудової книжки та не видається розпорядчий документ про прийом його на роботу на певну посаду.

У даній справі позивач здійснює діяльність згідно КВЕД 02.20 «Лісозаготівля», який віднесено до робіт із підвищеною небезпекою.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен одержати саме роботодавець.

Чинним законодавством передбачено, що оскільки дозвіл на виконання конкретних видів робіт отримує фізична особа-підприємець (роботодавець), то роботи підвищеної небезпеки, визначені таким дозволом, можуть виконуватись виключно працівниками такого роботодавця, а не особами, що надають послуги за цивільно-правовими договорами, за умови відсутності у них дозволів на виконання таких робіт.

Водночас оскільки робота, яку виконували робітники , а саме лісозаготівля та трелювання лісу, відноситься до робіт підвищеної небезпеки, то саме під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров`я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Отже у межах спірних правовідносин позивачем не дотримано вимоги ст.24 КЗпП України в частині обов`язкового укладання трудових договорів у письмовій формі шляхом укладення договору (контракту), видання наказу, або розпорядження та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а отже, спірні постанова про накладення штрафу та припис про усунення недоліків є правомірними.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0