Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 110. Ліквідація юридичної особи

1. Юридична особа ліквідується:

1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

{Пункт 2 частини першої статті 110 в редакції Законів № 5042-VI від 04.07.2012, № 642-VII від 10.10.2013}

3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.

{Пункт частини першої статті 110 в редакції Закону № 642-VII від 10.10.2013}

2. Якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.

{Абзац перший частини другої статті 110 із змінами, внесеними згідно із Законами № 514-VI від 17.09.2008, № 3610-VI від 07.07.2011, № 5042-VI від 04.07.2012; в редакції Закону № 642-VII від 10.10.2013}

{Абзац другий частини другої статті 110 виключено на підставі Закону № 642-VII від 10.10.2013}

3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

{Частина третя статті 110 в редакції Закону № 3795-VI від 22.09.2011}

4. Особливості ліквідації банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність.

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Скасування реєстрації ОСББ не є ефективним способом захисту, оскільки не є тотожною самій ліквідації юридичної особи (ВП/ВС у справі № 916/964/19 від 29.06.2021)

Ох, уж ці війни з ОСББ: то тарифи високі встановлюють, то допоміжні приміщення «поза» касою в оренду здають, то ремонт у будинку своєчасно не роблять і цей перелік можна продовжувати довго. Серед великої кількості власників все одно буде один, якому не подобається розташування газону (образно). Хтось примириться і буде пливти за течією, хтось напише скаргу і на зборах буде невдоволено кричати, але інколи все це обертається багаторічними протистояннями в судах, справа принципу.

Мешканець будинку звернувся до суду із позовом до ОСББ про скасування рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації самого ОСББ.

Зокрема, позивач вказував, що ініціативна група не дотримала строків письмового повідомлення співвласників про скликання та проведення загальних зборів, про внесення змін до статуту об`єднання, порядок голосування не відповідав закону, крім того, у голосуванні приймали участь особи, які не є власниками квартир. Друга вимога на думку позивача є похідною, оскільки неправомірність рішення зборів тягне за собою і неправомірність реєстрації.

Відповідач в свою чергу стверджував, що жодних порушень не було. При цьому зауважував, що позивач вийшов із членів ОСББ і його права не можуть бути порушені.

Справа в тому, що позивач реконструював і виділив в окремий об’єкт нерухомості свою квартиру та отримав для неї окрему адресу.

Суд першої інстанції задовольнив позов частково, скасувавши рішення, в частині питань вирішення яких відноситься до виключної компетенції загальних зборів об`єднання, а не установчих зборів. Однак, у задоволенні інших вимог – відмовив. Крім того, суд зазначив, що Закон не передбачає можливості виходу із членів ОСББ, а тому право позивача, як співвласника, може бути захищене судом.
Суд апеляційної інстанції дане рішення скасував та відмовив у позові повністю, зазначивши про невірне застосування норм закону.

Розгляд справи в касаційній інстанції здійснювався ВП ВС, оскільки на думку ВС/КГС належним способом захисту у цій справі є позов про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути. Адже, скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка існує тривалий час і за період свого існування набула відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом, а свідчитиме про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим.

ВП ВС підтримала таку позицію і обґрунтувала своє рішення наступним.
Так, згідно до ст. 1 Закону № 755-IV, ОСББ є юридичною особою, що створена власниками для сприяння використання їх власного майна, управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Аналіз норм законодавства, зокрема, ч.1 ст. 89, 104, 111 ЦК України, ст. 10, 28 Закону № 755-IV, дозволяє стверджувати, що ліквідація юридичної особи - це встановлена законом процедура, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи, і першочерговою умовою ліквідації законодавство визначило саме рішення її учасників про ліквідацію. Як юридична особа ОСББ може припинити діяльність у порядку, передбаченому законом, зокрема шляхом ліквідації.

При цьому, скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому п. 2 ч.1 ст. 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

З огляду на зазначене, справа щодо вимоги про скасування державної реєстрації підлягає закриттю, через за відсутність юридичного спору.

Крім того, ВП ВС наголосила на тому, що погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про те, що насправді позивач не вважає себе співвласником багатоквартирного будинку. Так, за матеріалами справи, належну позивачу квартиру було реконструйовано під окремий житловий будинок, який не є складовою багатоквартирного будинку, а отже, позивач не має на меті захистити своє право на участь в управлінні багатоквартирним житловим будинком.

Таким чином, ВП ВС закрила провадження щодо вимоги про скасування державної реєстрації, а в решті позовних вимог відмовила.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0