Головна Сервіси для юристів ... Закони Цивільний кодекс України Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не пош...

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

Цивільний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 6572

  Переглядів

 • 6572

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Позовна давність не поширюється:

  1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;

  2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;

  3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію;

  {Пункт 3 частини першої статті 268 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3390-VI від 19.05.2011 }

  {Пункт 4 частини першої статті 268 виключено на підставі Закону № 4176-VI від 20.12.2011 }

  5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);

  6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, стосовно виконання зобов’язань, що випливають із Закону України "Про державні резерви";

  {Частину першу статті 268 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 1713-IV від 12.05.2004 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 3310-IX від 09.08.2023 }

  7) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини, про визнання недійсним акта передачі такого гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу (фонду) товариства (організації), створеного у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств.

  {Частину першу статті 268 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 1999-VIII від 05.04.2017 }

  2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.

  КНИГА ДРУГА
  ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  Попередня

  275/1341

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: На позови прокуратури щодо визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування поширюється загальний строк позовної давності і пункт 4, частини першої, статті 268 ЦК України не застосовується (ВСУ у справі № 6-2304цс16, 15.11.2017р.)

  В цій справі ВСУ розтлумачив порядок застосування строку позовної давності до позовів прокурорів із вимогами про визнання незаконним та скасування акту органу місцевого самоврядування чи акту органу державної влади. До таких вимог застосовується загальний строк позовної давності передбачений статті 268 ЦК України та пункт 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4176-VI.

  У справі суди першої, апеляційної та касаційної інстанції за позовом прокурора скасували рішення місцевої ради про розпорядження земельною ділянкою рекреаційного цільового призначення, яке було прийнято із порушенням вимог водного, земельного та містобудівного законодавства. Проте, ВСУ скасував такі обгрунтовані рішення, оскільки прийшов до висновку про неправильне застосування судами строку позовної давності щодо вимог прокурора в інтересах держави. 

  ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ у справі № 6-2304цс16: Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

  При цьому відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

  Положеннями статті 268 ЦК України передбачено винятки із загального правила про поширення позовної давності на всі цивільні правовідносини і визначено вимоги, на які позовна давність не поширюється, зокрема у пункті 4 частини першої цієї статті в редакції, яка діяла до 15 січня 2012 року, зазначено, що на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право, позовна давність не поширюється.

  Відповідно до пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4176-VI протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 15 січня 2012 року, особа має право звернутися до суду з позовом про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право.

  Однак зазначена норма матеріального права за своєю суттю направлена на захист прав власників та інших осіб від незаконних дій держави та її органів щодо порушення права власності або інших речових прав громадян з її боку.

  Оскільки держава зобов’язана забезпечити належне правове регулювання відносин і відповідальна за прийняті її органами незаконні правові акти, їх скасування не повинне ставити під сумнів стабільність цивільного обороту, яку покликані підтримувати норми про позовну давність, тому, на відміну від інших учасників цивільних правовідносин, держава несе ризик спливу строку позовної давності на оскарження незаконних правових актів державних органів, якими порушено право власності чи інше речове право.

  Отже, з огляду на статус держави та її органів як суб’єктів владних повноважень положення пункту 4 частини першої статті 268 ЦК України не поширюються на позови прокуратури, які пред’являються від імені держави і направлені на захист права державної власності або іншого речового права держави, порушеного незаконними правовими актами органу державної влади.

  На такі позови поширюється положення статті 257 ЦК України щодо загальної позовної давності, а на підставі частини першої статті 261 цього Кодексу перебіг позовної давності починається від дня, коли держава в особі її органів як суб’єктів владних повноважень довідалася або могла довідатися про порушення своїх прав і законних інтересів.

   

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст