Головна Сервіси для юристів ... Закони Цивільний процесуальний кодекс України Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваженн...

Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників

Цивільний процесуальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 4806

  Переглядів

 • 4806

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими документами:

  1) довіреністю фізичної або юридичної особи;

  2) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

  2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою.

  У разі задоволення заявленого клопотання щодо посвідчення довіреності фізичної особи на ведення справи, що розглядається, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання до протоколу судового засідання, а сама довіреність або засвідчена підписом судді копія з неї приєднується до справи.

  Довіреність фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної правничої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), який прийняв таке рішення.

  3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (кваліфікованим електронним підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.

  {Частина третя статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 }

  4. Повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів:

  1) довіреністю;

  2) ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

  3) дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу".

  {Частина четверта статті 62 в редакції Закону № 3022-IX від 10.04.2023 }

  5. Відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді.

  6. Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

  7. У разі подання представником заяви по суті справи в електронній формі він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог закону та Положення про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

  {Частина сьома статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1416-IX від 27.04.2021 , № 2801-IX від 01.12.2022 }

  8. У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

  9. Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження представника і були посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  {Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 }

  Попередня

  62/520

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Вказівка в ордері, що правова допомога надається «у судах всіх інстанцій незалежно від спеціалізації», є достатнім підтвердженням повноважень адвоката надавати правову допомогу в будь-яких судах України, і не вимагає уточнення (ВС КЦС справа №756/334/21 від 13.04.2022 р.)
   Справа стосувалась визнання відповідачів такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Коли перша інстанція частково задовольнила позов позивача - відповідачі вирішили подати апеляційну скаргу.

  Від імені відповідачів, апеляційну скаргу подавала адвокат. Але така скарга була повернута за ухвалою суду - бо апеляційний суд мотивував тим, що до апеляційної скарги на підтвердження наявності у неї права на підписання та подання апеляційної скарги адвокат надала ордери на надання правової допомоги та договори про надання правової допомоги, які є неналежними - бо в ордерах зазначено про надання правової допомоги адвокатом «у судах всіх інстанцій, органах юстиції, правоохоронних органах, банківських установах». 

  Посилаючись на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладеними в постановах від 05 червня 2019 року у справі № 9901/847/18, від 03 липня 2019 року у справі № 9901/939/18 - апеляційний суд вказав, що в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду. 

  Якщо, вважали судді апеляції, в ордері не зазначено конкретної назви суду, у якому адвокат надає правову допомогу, такий ордер не можна визнати документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Читати повністю

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст