Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 257. Залишення позову без розгляду

1. Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо:

1) позов подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;

2) позовну заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

3) належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає розгляду справи;

4) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

5) позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду;

6) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана;

7) дієздатна особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;

8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;

9) позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору;

10) позивач у визначений судом строк не вніс кошти для забезпечення судових витрат відповідача і відповідач подав заяву про залишення позову без розгляду;

11) після відкриття провадження судом встановлено, що позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;

12) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої держави, якщо право укласти таку угоду передбачене законом або міжнародним договором України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода суперечить закону або міжнародному договору України, є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

2. Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

3. В ухвалі про залишення позову без розгляду можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з державного бюджету.

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Чи можна залишити без розгляду позов з підстав неявки позивача на стадії підготовчого провадження? Відповідь надав Верховний Суд (ВС/КЦС у справі № 598/2250/19 від 10.02.2021)

До суду звернувся батько із позовом про визнання незаконним та скасування рішення (висновку) районної комісії з питань захисту прав дитини Держрайадміністрації, щодо порядку зустріч із дитиною.

Однак, до розгляду по суті дана справа так і не дійшла. Позовна заява ухвалою суду була залишена без розгляду.

Доречі перебування справи на стадії підготовчого провадження в момент винесення ухвали суду, в подальшому відіграло вирішуючу роль під час касаційного перегляду.

Як вбачається із судових рішень, позов було подано у грудні 2019 р. В суді першої інстанції підготовче судове засідання з розгляду справи призначалось вісім разів. Однак, належним чином повідомлений позивач та його адвокат зявились лише на одне з них. У зв’язку з такою поведінкою позивача, а також зважаючи на те, що підготовче судове засідання так і не було проведене належним чином, суд першої інстанції, прийняв рішення про залишення позовної заяви без розгляду, на підставі п. 3 ч.1 ст. 257 ЦПКУ.

В суді апеляційної інстанції позивач, він же скаржник, наголошував на тому, що причини його неявки у судові засідання були поважними, а суд першої інстанції цього не врахував. Однак, за результатами апеляційного перегляду, ухвала залишилась без змін. Суд відмовив у задоволенні скарги з тих підстав, що поважність причин повторної неявки позивача до суду не впливає на законність прийнятого рішення, а положення п. 3 ч.1 ст. 257 ЦПКУ, можуть бути застосовані судом як в підготовчому засіданні, так і під час слухання справи по суті.

Отже, касаційне провадження відкрито, щодо оцінки суто процесуальних питань, а саме стосовно правильності застосування судами п. 3 ч.1 ст. 257 ЦПКУ.

ВС проаналізувавши ст. 189, 197, 198, 223 ЦПКУ дійшов до висновку про те, що підготовче провадження має бути проведено протягом встановлених строків, а неявка належним чином повідомленого про дату та час підготовчого засідання позивача за загальним правилом не перешкоджає проведенню підготовчого засідання.

При цьому безпосередній розгляд справи відбувається у судових засіданнях (ст. 211 ЦПКУ).

Аналіз змісту п. 3 ч.1 статті 257 ЦПК України свідчить про те, що залишення позовної заяви без розгляду з цієї підстави може мати місце лише в тому випадку, якщо позивач, який був належним чином повідомлений про час слухання справи, повторно не з`явився саме в судове засідання, а не в підготовче засідання.

ВС роз’яснив, встановивши, що належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився у підготовче засідання, суд першої інстанції, повинен був закрити підготовче провадження у справі відповідно до п.3 ч.2 ст. 200 ЦПК України та призначити справу до судового розгляду по суті. З огляду на те, що вищезазначені процесуальні дії судом виконані не були, суди дійшли помилкового висновку про залишення позову без розгляду на підставі п. 3 ч.1 ст.257 ЦПК України, оскільки зазначені положення підлягають застосуванню лише під час проведення розгляду справи по суті у судовому засіданні.

З урахуванням зазначеного, ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на розгляд до суду першої інстанції.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0