Стаття 251. Вручення судового рішення

Кодекс адміністративного судочинства України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 4850

  Переглядів

 • 4850

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення.

  2. У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їхньою заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.

  3. У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення в електронній формі протягом двох днів із дня його складення у порядку, встановленому законом, а в разі відсутності електронного кабінету - рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  {Частина третя статті 251 в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023 }

  4. За заявою учасника справи копія повного судового рішення вручається йому під розписку безпосередньо в суді.

  5. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено в порядку письмового провадження, копія судового рішення в електронній формі надсилається протягом двох днів із дня його складення у повному обсязі у порядку, визначеному законом, а в разі відсутності електронного кабінету - рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  {Частина п'ята статті 251 в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023 }

  6. Днем вручення судового рішення є:

  1) день вручення судового рішення під розписку;

  2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи;

  3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;

  4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

  5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

  Якщо судове рішення надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

  {Частина шоста статті 251 в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023 }

  7. Якщо копію судового рішення вручено представникові, вважається, що його вручено й особі, яку він представляє.

  8. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у строки та порядку, визначені цією статтею, для негайного виконання.

  9. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством.

  10. Судові рішення відповідно до цієї статті вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

  11. Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

  {Частина одинадцята статті 251 в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023 }

  12. Особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, може отримати в суді, який розглядав справу як суд першої інстанції, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції.

  Попередня

  251/399

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: При вирішенні питання поновлення строків на апеляційне оскарження судам слід встановити дату ВРУЧЕННЯ повного рішення суду, а не дату його НАПРАВЛЕННЯ судом (КАС/ВС у справі № 120/5858/20-а від 13.09.2021)
   Питанню направленню та врученню судових рішень присвячено чимало судової практики.

  Ст. 295 КАС України встановлено 30-денний строк апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції.

  Ч. 2 цієї статті дає право на поновлення цього строку учаснику справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, у разі подання скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

  На практиці, часто саме момент вручення повного тексту судового рішення може виявляється спірним під час вирішення питання про поновлення строків на апеляційне оскарження. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Судове рішення ПОВИННО бути направлено сторонам судом незважаючи на його розміщення в ЄДРСР (ВС/КАС у справі № 404/4551/19 від 11.08.2020)

   Кодексом адміністративного судочинства чітко визначено, що копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено в порядку письмового провадження, копія судового рішення надсилається протягом двох днів із дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня (ч. 1 ст. 215 КАС України).

  Ця норма є очевидною та такою, що взагалі не може бути витлумачена у інший спосіб, ніж так як вказано у закону.

  Однак і тут апеляційний суд вдався до вільного її тлумачення, що могло привести до порушення права сторони у справі на апеляційне оскарження рішення адміністративного суду.

  У цій справі судом було винесено рішення про відмову у задоволенні позову водія на рішення працівника поліції про вчинення позивачем порушення ПДР. При цьому справу було розглянуто за відсутності позивача.

  Незадоволений таким рішенням водій подав апеляційну скаргу із клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження.

  Проте, апеляційний суд спочатку залишив вказану скаргу без руху, а потім відмовим у відкритті апеляційного провадження з мотивів пропуску строку апеляційного оскарження і визнання судом неповажними наведених позивачем підстав для його поновлення.

  Ухвалу апеляційного адміністративного суду було вмотивовано тим, що перебіг строку подання апеляційної скарги починається з дня проголошення судового рішення, а не з дня вручення його копії. З рішенням районного суду позивач мав можливість ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень після його оприлюднення. Відтак суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність поважних причин пропуску позивачем строку на апеляційне оскарження.

  Натомість Касаційний адміністративний суд із такими висновками суду апеляційної інстанції не погодився.

  Мотивуючи своє рішення КАС в своїй постанові вказав, що ч. 4 ст. 286 КАС України передбачено, що апеляційні скарги на судове рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом десяти днів з дня його проголошення.

  Справи цієї категорії є терміновими в розумінні Кодексу адміністративного судочинства, тому надзвичайно важливим в аспекті реалізації учасниками справи права на апеляційне оскарження є дотримання судом першої інстанції обов`язку щодо невідкладного вручення (надсилання) їм копій судового рішення, тобто доведення до них змісту судового рішення. Недотримання судом першої інстанції цього порядку може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження з урахуванням інших фактичних обставин.

  Оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень не скасовує обов’язок суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

  Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції мав перевірити дотримання судом першої інстанції порядку надсилання учасникам справи копії судового рішення, встановити дату отримання скаржником копії судового рішення та надати оцінку своєчасності подання ним апеляційної скарги після цієї дати. Проте, у порушення норм Кодексу адміністративного судочинства ним цього зроблено не було, що і стало підставою для скасування ухвали апеляційного адміністративного суду.

   

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст