Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи

Кодекс адміністративного судочинства України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 7622

  Переглядів

 • 7622

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов’язки.

  2. Учасники справи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

  3. Учасники справи мають право:

  1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

  2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

  3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

  4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

  5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

  6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

  4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

  5. Учасники справи зобов’язані:

  1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

  2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;

  3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;

  4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

  5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

  6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

  7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

  6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

  7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

  8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

  {Частина восьма статті 44 в редакції Закону № 1416-IX від 27.04.2021 }

  9. У разі подання до суду в електронній формі заяви по суті справи, зустрічного позову, заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, заяви про зміну предмета або підстав позову, заяви про залучення третьої особи, апеляційної скарги, касаційної скарги та документів, що до них додаються, учасник справи зобов’язаний надати до суду доказ надсилання цих матеріалів іншим учасникам справи.

  Такі документи в електронній формі направляються з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а у разі відсутності у іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність у іншого учасника справи електронного кабінету - в паперовій формі листом з описом вкладення.

  Якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 18 цього Кодексу зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який не є суб’єктом владних повноважень та подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

  Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов’язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

  {Частина дев'ята статті 44 в редакції Законів № 1416-IX від 27.04.2021 , № 3200-IX від 29.06.2023 }

  10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, на такі документи накладається кваліфікований електронний підпис учасника справи (його представника) відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

  {Частина десята статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 }

  11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

  12. Якщо цим Кодексом встановлено вимогу щодо зазначення у змісті процесуального документа ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера і серії паспорта для фізичних осіб - громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою, яка діє від імені такого органу, звільняється від обов’язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

  {Статтю 44 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 3424-IX від 19.10.2023 }

  Попередня

  44/399

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: При поданні процесуальних документів через «Електронний суд» в якості доказу направлення таких документів сторонам підійдуть і докази направлення таких документів електронною поштою (5-й апеляційний адмінсуд від 21.10.2021 у справі № 420/11001/21)
  Колеги-юристи, які користуються у своїй діяльності можливостями «Електронного суду» вже давно оцінили усі переваги електронного судочинства. Так, дійсно, інколи ця система працює не досить коректно, але ж однозначною превагою є те, що будь-яка особа взмозі не вагаючи свого часу на походи на пошту відправляти та оперативно отримувати документи у спрвах у якій остання є стороною або учасником.

  Але Верховна Рада України таки підлила дьогтю у цю діжку меду та внесла зміни до процесуальних кодексів відповідно до яких у разі подання до суду документів в електронній формі учасник справи зобов`язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

  На мою, і не лише мою, думку такі зміни фактично зруйнували саму концепцію «Електронного суду».

  Але ж «голь на выдумки хитра»… Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження, та зобов'язані сумлінно користуватися наданими їм процесуальними правами (ВС КАС справа № 200/14688/19-а від 13.09.2021 р.)
   Особа звернулась до суду із позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - ФГВ) та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів ( надалі - УО ФГВ) вимагаючи включити відомості про нього до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами та зобов`язати УО банку надати доповнення до переліку рахунків до Виконавчої дирекції ФГВ для затвердження в реєстрі відшкодувань вкладникам для здійснення виплат.

  Суд першої інстанції позов задовольнив. Проте, незгодна із цим рішенням УО ФГВ - подала апеляційну скаргу. Її скарга була залишена без руху, а потім повернута, з підстав невиконання ухвали про залишення без руху: внаслідок ненадання документу, що підтверджує сплату судового збору.

  УО подала касаційну скаргу, в якій наголошувала, що ухвала про залишення апеляційної скарги без руху надіслана судом апеляційної інстанції на неправильну адресу.

  ВС КАС із доводами апеляційної скарги не погодився та залишив ухвалу апеляційного суду без змін. ВС КАС наголошував у своєму рішенні на наступному: Читати повністю

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст