Стаття 246. Зміст рішення

Кодекс адміністративного судочинства України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 2718

  Переглядів

 • 2718

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Рішення суду складається з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

  2. У вступній частині рішення зазначаються:

  1) дата і місце його ухвалення;

  2) найменування суду;

  3) прізвище та ініціали судді або склад колегії суддів;

  4) прізвище та ініціали секретаря судового засідання;

  5) номер справи;

  6) ім’я (найменування) сторін та інших учасників справи;

  7) вимоги позивача;

  8) прізвища та ініціали представників учасників справи та прокурора.

  3. В описовій частині рішення зазначаються:

  1) стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача;

  2) заяви, клопотання учасників справи;

  3) інші процесуальні дії у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо).

  4. У мотивувальній частині рішення зазначаються:

  1) обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини;

  2) докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення;

  3) мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову;

  4) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду, та мотиви такого висновку;

  5) норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування;

  6) норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх незастосування;

  7) мотиви, з яких у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень суд, відмовляючи у позові, дійшов висновку, що оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень визнано судом таким, що вчинено відповідно до вимог частини другої статті 2 цього Кодексу.

  5. У резолютивній частині рішення зазначаються:

  1) висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково щодо кожної із заявлених вимог;

  2) розподіл судових витрат;

  3) строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та його оскарження;

  4) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків сторін (для фізичних осіб), за його наявності, або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України.

  6. У разі необхідності у резолютивній частині також вказується про:

  1) порядок і строк виконання рішення;

  2) надання відстрочення чи розстрочення виконання рішення;

  3) повернення судового збору;

  4) призначення судового засідання для вирішення питання про судові витрати, дату, час і місце його проведення; строк для подання стороною, за клопотанням якої таке судове засідання проводиться, доказів щодо розміру понесених нею судових витрат;

  5) дату складення повного рішення суду.

  7. Висновок суду про задоволення позову чи про відмову в позові повністю або частково щодо кожної із заявлених вимог не може залежати від настання або ненастання певних обставин (умовне рішення).

  8. При розгляді первісного і зустрічного позовів та при розгляді позову третьої особи з самостійними вимогами у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів.

  9. У спорі, що виник при укладанні або зміні адміністративного договору, в резолютивній частині вказується рішення суду щодо кожної спірної умови адміністративного договору.

  Попередня

  246/399

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст