Головна Сервіси для юристів ... Закони Кодекс адміністративного судочинства України Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомог...

Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу

Кодекс адміністративного судочинства України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 1084

  Переглядів

 • 1084

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

  2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб’єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

  3. Для цілей розподілу судових витрат:

  1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

  2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

  4. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

  5. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

  1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

  2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

  3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

  4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

  6. У разі недотримання вимог частини п’ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

  7. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

  Попередня

  134/397

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: При стягненні витрат на професійну правничу допомогу номер справи у платіжному дорученні можна не зазначати (КАС/ВС у справі № 380/887/20 від 04.06.2021)
   Відшкодування витрат на правничу допомогу має свою специфіку, коли йдеться про стягнення коштів з органу державної влади.

  Відсутність належного фінансування органів державної влади та частково негативна судова практика роблять питання особливо складним.

  У цій справі судами першої та апеляційної інстанції частково задоволено заяву позивача про стягнення витрат на професійну правничу допомогу з відповідача (ГУ ДПС).

  Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач звернувся з касаційною скаргою, в якій просив прийняти рішення, яким відмовити у задоволенні заяви про стягнення витрат на правничу допомогу. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: У разі встановлення адвокатом та клієнтом фіксованого розміру гонорару детальний опис робіт, виконаних під час надання правової допомоги НЕ потрібен (ВС/КАС у справі № 640/18402/19 від 28.12.2020)

  Законом Україні «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги (ст. 30 вказаного Закону).

  Водночас згідно положень ч. 4 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

  Як вбачається із вказаної норми стороні необхідно до суду подати детальний опис послуг, наданих адвокатом.

  Але чи є це обов’язковим?

  Касаційний цивільний суд вирішив, що у разі встановлення у договорі про надання фіксованої суми гонорару надавати детальний опис робіт не потрібно.

  У даній справі судом першої інстанції з податкового органу стягнуто витрати на професійну правову допомогу в сумі 12 350, 00 грн.

  Однак, апеляційний суд із рішенням суду першої інстанції не погодився та рішення у цій частині скасував і задоволенні таких вимог відмовив.

  Приймаючи таке рішення суд апеляційної інстанції послався на те, що позивач до матеріалів справи, всупереч вимогам 134 КАС України, не надав доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, деталізації наданих послуг та вартості кожної із них.

  На таке рішення позивачем було подано скаргу, яку Касаційний адміністративний суд задовольнив.

  Приймаючи таке рішення КАС послався на те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  У даній справі договором про надання правової допомоги визначений фіксований розмір винагороди адвоката, а тому останній не змінюється в залежності від обсягу послуг та витраченого адвокатом часу.

  Матеріали справи містять документи, які свідчать про реальність надання правової допомоги, а саме позовну заява з додатками, заяву про судові витрати з додатками, відповідь на відзив відповідача на позовну заяву з додатками, всі копії документів завірені представником відповідача з дотриманням положень статті 94 КАС України, копія квитанції, підтверджує сплату клієнтом на користь адвоката гонорару в сумі 12350,00 грн.

  Таким чином з огляду на умови договору про надання правової допомоги, враховуючи складання і підписання адвокатом всіх процесуальних документів від імені і в інтересах позивача, дійшов висновку, що в даній конкретній справі витрати на правову допомогу в сумі 12350 грн є реальними, підтвердженими матеріалами справи. Щодо відсутності детального опису робіт на виконання положень частини четвертої статті 134 КАС України, КАС звернув увагу на зміст цієї норми, яка запроваджена «для визначення розміру витрат», в той час як в межах цієї справи розмір гонорару адвоката встановлений сторонами договору у фіксованому розмірі, не залежить від обсягу послуг та часу витраченого представником позивача, а отже є визначеним.

   

  Практика

  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 30.11.2022 року у справі №520/11678/21 СУДДЯ : Білоус О.В. ДАТА : 30.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 30.06.2022 року у справі №826/85/15 СУДДЯ : Загороднюк А.Г. ДАТА : 30.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 30.03.2023 року у справі №580/303/22 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 30.03.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 29.11.2022 року у справі №640/10091/21 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 29.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 29.06.2022 року у справі №580/399/21 СУДДЯ : Соколов В.М. ДАТА : 29.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 28.11.2022 року у справі №340/8998/21 СУДДЯ : Чумаченко Т.А. ДАТА : 28.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 28.07.2022 року у справі №580/1902/21 СУДДЯ : Соколов В.М. ДАТА : 28.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.04.2023 року у справі №260/3162/22 СУДДЯ : Шевцова Н.В. ДАТА : 27.04.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 26.05.2022 року у справі №640/20539/19 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 26.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 26.04.2023 року у справі №540/2505/19 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 26.04.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 25.11.2022 року у справі №240/24146/21 СУДДЯ : Яковенко М.М. ДАТА : 25.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 25.11.2022 року у справі №340/8537/21 СУДДЯ : Олендер І.Я. ДАТА : 25.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 25.05.2023 року у справі №440/7120/20 СУДДЯ : Яковенко М.М. ДАТА : 25.05.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 25.05.2022 року у справі №560/868/21 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 25.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 24.02.2022 року у справі №200/1647/20-а СУДДЯ : Желтобрюх І.Л. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 24.02.2022 року у справі №520/14519/19 СУДДЯ : Білоус О.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 23.09.2022 року у справі №640/6932/21 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 23.09.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 23.02.2023 року у справі №640/37534/21 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 23.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 22.09.2022 року у справі №580/264/21 СУДДЯ : Жук А.В. ДАТА : 22.09.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.02.2023 року у справі №761/16207/20 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 22.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 21.06.2023 року у справі №320/14138/21 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 21.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.05.2020 року у справі №340/2449/19 СУДДЯ : Шевцова Н.В. ДАТА : 04.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.02.2020 року у справі №640/15803/19 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 05.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.04.2019 року у справі №0240/3661/18-а СУДДЯ : Мартинюк Н.М. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.12.2019 року у справі №440/2133/19 СУДДЯ : Єресько Л.О. ДАТА : 01.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.04.2020 року у справі №420/4682/19 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 27.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.12.2018 року у справі №816/1895/18 СУДДЯ : Радишевська О.Р. ДАТА : 28.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 05.04.2020 року у справі №910/12945/19 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 28.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.12.2019 року у справі №460/865/19 СУДДЯ : Шипуліна Т.М. ДАТА : 23.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.04.2020 року у справі №280/2578/19 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 22.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.03.2019 року у справі №805/3239/18-а СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 21.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 11.11.2019 року у справі №826/4466/18 СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 19.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.07.2018 року у справі №818/1371/17 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 19.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.08.2019 року у справі №757/52466/18-а СУДДЯ : Загороднюк А.Г. ДАТА : 19.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.07.2018 року у справі №818/1371/17 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 17.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.09.2019 року у справі №826/9731/18 СУДДЯ : Загороднюк А.Г. ДАТА : 18.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.12.2019 року у справі №440/1757/19 СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 18.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.08.2019 року у справі №726/549/19 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 11.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.08.2018 року у справі №826/13286/16 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 13.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.12.2019 року у справі №460/1008/19 СУДДЯ : Гусак М.Б. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.10.2018 року у справі №820/2973/18 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.11.2018 року у справі №813/1966/18 СУДДЯ : Желтобрюх І.Л. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 19.02.2020 року у справі №306/2738/14-а СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 29.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 08.08.2019 року у справі №160/1061/19 СУДДЯ : Білоус О.В. ДАТА : 28.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.10.2018 року у справі №826/16219/16 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 27.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 11.08.2019 року у справі №480/4107/18 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 23.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.08.2019 року у справі №640/5643/19 СУДДЯ : Шарапа В.М. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.07.2019 року у справі №640/5643/19 СУДДЯ : Шарапа В.М. ДАТА : 24.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.10.2019 року у справі №826/16707/18 СУДДЯ : Шевцова Н.В. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.10.2019 року у справі №826/16707/18 СУДДЯ : Шевцова Н.В. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.09.2018 року у справі №820/1719/18 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 11.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.12.2019 року у справі №300/941/19 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 11.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.11.2019 року у справі №620/1043/19 СУДДЯ : Дашутін І.В. ДАТА : 08.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.07.2019 року у справі №320/7033/18 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 08.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.08.2019 року у справі №490/8946/17 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.01.2018 року у справі №757/2757/16-а СУДДЯ : Мартинюк Н.М. ДАТА : 29.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.06.2019 року у справі №1740/2004/18 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 28.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.06.2019 року у справі №1740/2004/18 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 28.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.06.2019 року у справі №140/2093/18 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 27.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.05.2019 року у справі №813/481/18 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 25.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.05.2019 року у справі №200/14113/18-а СУДДЯ : Шипуліна Т.М. ДАТА : 25.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.05.2018 року у справі №826/9047/16 СУДДЯ : Шипуліна Т.М. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.03.2019 року у справі №810/1492/18 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.02.2019 року у справі №806/2143/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2019 року у справі №826/2689/15 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.02.2019 року у справі №826/863/18 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.12.2018 року у справі №803/1032/18 СУДДЯ : Шипуліна Т.М. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 29.01.2019 року у справі №826/1500/17 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 12.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.08.2018 року у справі №826/856/18 СУДДЯ : Бившева Л.І. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.09.2018 року у справі №826/37/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.06.2018 року у справі №816/2096/17 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.09.2018 року у справі №820/1242/18 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 09.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.08.2018 року у справі №813/4989/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 07.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.04.2018 року у справі №815/4619/17 СУДДЯ : Гончарова І.А. ДАТА : 07.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.06.2018 року у справі №569/17904/17 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 07.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 25.06.2018 року у справі №5/22/06-ап СУДДЯ : Пасічник С.С. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.03.2018 року у справі №821/1594/17 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 19.05.2022 року у справі №400/103/21 СУДДЯ : Уханенко С.А. ДАТА : 19.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.08.2022 року у справі №200/10537/20-а СУДДЯ : Білак М.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.08.2022 року у справі №380/3688/20 СУДДЯ : Мацедонська В.Е. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.08.2022 року у справі №340/323/21 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2023 року у справі №240/38728/21 СУДДЯ : Яковенко М.М. ДАТА : 18.05.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 17.11.2022 року у справі №620/744/22 СУДДЯ : Яковенко М.М. ДАТА : 17.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 17.08.2022 року у справі №580/3324/19 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 17.01.2023 року у справі №340/9012/21 СУДДЯ : Олендер І.Я. ДАТА : 17.01.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.01.2018 року у справі №349/945/17 СУДДЯ : Марчук Н. О.,Стороженко С. О.,Шевченко Т. В. ДАТА : 25.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.06.2019 року у справі №9901/288/19 СУДДЯ : Зеленський В. О.,Хохуляк В. В. ДАТА : 23.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 29.01.2018 року у справі №910/11705/17 СУДДЯ : Баранець О. М.,Вронська Г. О.,Мамалуй О. О.,Студенець В. І. ДАТА : 23.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.10.2019 року у справі №925/887/19 СУДДЯ : Бенедисюк I. М.,Малашенкова Т. М. ДАТА : 22.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.11.2020 року у справі №826/14230/16 СУДДЯ : Стеценко С. Г.,Стрелець Т. Г. ДАТА : 21.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.04.2021 року у справі №523/8174/19 СУДДЯ : Гулейков І. Ю.,Гулейково І. Ю.,Ступак О. В.,Усик Г. І. ДАТА : 20.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 04.06.2020 року у справі №910/10122/19 СУДДЯ : Берднік І. С.,Зуєв В. А.,Міщенко І. С. ДАТА : 20.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.03.2018 року у справі №820/3987/17 СУДДЯ : Бучик А. Ю.,Гімон М. М.,Мороз Л. Л. ДАТА : 13.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.10.2019 року у справі №820/11586/15 СУДДЯ : Бегунець А. О.,Гончарова І. А.,Олендер І. Я.,Резнікова С. С.,Ханова Р. Ф. ДАТА : 11.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.10.2020 року у справі №643/6447/19 СУДДЯ : Бурлаков С. Ю.,Бурлакова С. Ю.,Жданова В. В.,Червинська М. Є. ДАТА : 07.07.2022
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 16.03.2023 року у справі №520/10516/2020 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 16.03.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.06.2023 року у справі №160/21030/21 СУДДЯ : Губська О.А. ДАТА : 15.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.06.2023 року у справі №540/7601/21 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 15.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.04.2022 року у справі №814/637/18 СУДДЯ : Гончарова І.А. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.03.2023 року у справі №640/3406/20 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 15.03.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 14.06.2022 року у справі №904/4876/21 СУДДЯ : Селіваненко В.П. ДАТА : 14.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 14.02.2023 року у справі №360/5558/21 СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 14.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 14.02.2023 року у справі №640/3565/21 СУДДЯ : Усенко Є.А. ДАТА : 14.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 13.05.2022 року у справі №320/11366/20 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 13.04.2022 року у справі №480/388/20 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 12.07.2022 року у справі №640/9046/21 СУДДЯ : Мацедонська В.Е. ДАТА : 12.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 10.11.2022 року у справі №340/2871/21 СУДДЯ : Губська О.А. ДАТА : 10.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 09.06.2023 року у справі №640/32676/21 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 09.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 09.05.2023 року у справі №340/9009/21 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 09.05.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 08.07.2022 року у справі №818/29/16 СУДДЯ : Пасічник С.С. ДАТА : 08.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 08.06.2023 року у справі №620/16478/21 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 08.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 08.03.2023 року у справі №640/16295/21 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 08.03.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 07.12.2022 року у справі №340/9011/21 СУДДЯ : Блажівська Н.Є. ДАТА : 07.12.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.07.2022 року у справі №520/6611/2020 СУДДЯ : Дашутін І.В. ДАТА : 06.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.04.2022 року у справі №826/7530/17 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.04.2022 року у справі №500/1410/21 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 04.05.2022 року у справі №160/12341/19 СУДДЯ : Шишов О.О. ДАТА : 04.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 04.04.2023 року у справі №120/15979/21-а СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 04.04.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 02.08.2022 року у справі №640/14930/20 СУДДЯ : Хохуляк В.В. ДАТА : 02.08.2022
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 04.06.2019 року у справі №9901/350/18 СУДДЯ : Прокопенко Олександр Борисович ДАТА : 22.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.06.2023 року у справі №640/33886/21 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 15.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.07.2023 року у справі №160/3882/22 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 06.07.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.06.2023 року у справі №580/3240/20 СУДДЯ : Єресько Л.О. ДАТА : 06.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.07.2023 року у справі №580/9898/21 СУДДЯ : Жук А.В. ДАТА : 06.07.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.04.2023 року у справі №280/4115/20 СУДДЯ : Соколов В.М. ДАТА : 27.04.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 21.02.2023 року у справі №500/5748/21 СУДДЯ : Мартинюк Н.М. ДАТА : 21.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 07.02.2023 року у справі №380/8025/20 СУДДЯ : Соколов В.М. ДАТА : 07.02.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 20.06.2023 року у справі №280/5922/21 СУДДЯ : Хохуляк В.В. ДАТА : 20.06.2023
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст