Цивільний кодекс УкраїниГлава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
Глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 1. Загальні положення
Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО
Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ
Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
Глава 16 ПРАВОЧИНИ
Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО
Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ
Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)
Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ {Назва глави 40 із змінами, внесеними згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019}
Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
Глава 55 ДАРУВАННЯ
Глава 56 РЕНТА
Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
Глава 60 ПОЗИЧКА
Глава 61 ПІДРЯД
Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
Глава 67 СТРАХУВАННЯ
Глава 68 ДОРУЧЕННЯ
Глава 69 КОМІСІЯ
Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК {Главу 72 доповнено назвою параграфа 1 згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017}
Глава 73 ФАКТОРИНГ
Глава 74 РОЗРАХУНКИ
Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
Глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ
Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ
Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ
Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ
Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0