Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 96. Системи оплати праці

Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.

Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі:

мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України;

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація визначаються професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників.

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці, трудових відносин та зайнятості населення.

Колективним договором, а якщо договір не укладався - наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників, можуть встановлюватися інші системи оплати праці.

{Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, № 2032-12 від 04.01.92; в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.96; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1766-III від 01.06.2000, № 1096-IV від 10.07.2003, № 2190-IV від 18.11.2004; в редакції Закону № 1774-VIII від 06.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 341-IX від 05.12.2019}

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Розмір оплати праці працівників різних кваліфікацій не може бути одинаковим - при встановленні розміру оплати бухгалтера та маляра необхідно дотримуватись міжкваліфікаційних співвідношень. (ВС КАС справа № 816/1889/16 від 04.06.2021 р.)

У цьому рішенні підприємство оскаржувало постанову Держпраці, якою накладено штраф за - фактично - те що, і бухгалтер, і маляр на цьому підприємстві отримували однакову заробітну плату - на рівні мінЗП, без урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів). ВС КАС висловився щодо допустимості такої оплати праці.

Фабула судового акту: ТОВ звернулося до адміністративного суду з позовом до Держпраці про визнання незаконною та скасування постанови. Так оскаржуваною постановою Держпраці - за фактом проведення перевірки - наклало штраф на ТОВ у розмірі 29 000 грн.

Штраф пояснювався виявленим порушенням позивачем статті 96 КЗпП України та частини третьої статті 6 Закону України "Про оплату праці", а саме: оплата праці бухгалтера та маляра за декілька місяців була однаковою - тобто проводилась виходячи із встановленого посадового окладу - на рівні мінЗП (1450 грн (на 2016 рік), без урахування міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Судом першої інстанції позов задоволено - оскільки Держпраці не доведено наявність порушення. Ним не надано обґрунтованих розрахунків заробітної плати бухгалтера та маляра з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень. Апеляційний суд залишив рішення без змін.

Держпраці не погодилась та подала касаційну скаргу, де доводила, що оплата праці на рівні мінімальної заробітної плати допустима тільки для простої некваліфікованої праці (Розділ 9 Класифікатора професій «Найпростіші професії»).

На заперечення позивача про те що бухгалтер і маляр не мають - ні кваліфікації, ні категорії не освіти - Держпраці пояснила, що кваліфікація це наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії. Сам факт відсутності освіти та досвіду у обох - і маляра і бухгалтера - тут не грає роль, оскільки до професій «бухгалтер» і «маляр» виставляються певні вимоги, які передбачають певні знання, вміння, навики, тощо. Тому при встановленні розмірів оплати праці бухгалтеру, маляру необхідно дотримуватись міжкваліфікаційних співвідношень та розмір оплати праці повинен бути вище за мінімальний.

ВС КАС - погодився із доводами касаційної скарги та рішення судів попередніх інстанції скасував, у задоволенні позову ТОВ відмовив. Пояснював ВС КАС своє рішення наступним

Відповідно до ч.2 статті 94 КЗпП- розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

Статтею 6 Закону України "Про оплату праці" врегульовані системи оплати праці - де основою організації оплати праці є тарифна система. Така система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником за погодженням з профспілкою.

Отже у цій справі: Згідно з класифікатором професій ДК 003-2010 посада “бухгалтер” за класифікацією професій відноситься до розділу 3 (фахівці), а посада “маляр” - до розділу 7 (кваліфіковані робітники з інструментом).

Отже, при встановленні розміру оплати праці бухгалтера та маляра необхідно дотримуватись міжкваліфікаційних співвідношень.

Оскільки нарахування заробітної плати бухгалтера та маляра проводилося позивачем з розрахунку мінімальної заробітної плати у розмірі 1450 грн (на 2016 рік), тобто тарифна сітка не сформована з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) - позивачем порушено вимоги КЗпП, тому постанова про накладення штрафу обґрунтована.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0