Головна Сервіси для юристів ... Закони Кодекс законів про працю України Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, ...

Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів

Кодекс законів про працю України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 469

  Переглядів

 • 469

  Переглядів

 • Додати в обране

  Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

  Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

  Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).

  Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

  Працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

  Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

  На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

  За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

  Положення цієї статті в частині особливостей притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, а також положення частин другої і третьої статті 49 - 4 цього Кодексу не поширюються на прокурорів, поліцейських і працівників Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства.

  {Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83 , № 5938-11 від 27.05.88 ; Законом № 871-12 від 20.03.91 ; в редакції Закону № 2343-III від 05.04.2001 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1096-IV від 10.07.2003, № 1697-VII від 14.10.2014 , № 630-VIII від 16.07.2015 , № 901-VIII від 23.12.2015 , № 113-IX від 19.09.2019 , № 1150-IX від 28.01.2021 }

  Попередня

  292/311

  Наступна
  Додати в обране

  Практика

  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 30.01.2023 року у справі №947/3424/21 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 30.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.04.2022 року у справі №161/10904/20 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.10.2022 року у справі №301/1224/20 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 26.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.05.2022 року у справі №556/1110/19 СУДДЯ : Тітов Максим Юрійович ДАТА : 26.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.09.2022 року у справі №127/31036/21 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 22.09.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.07.2020 року у справі №689/215/17 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 24.06.2020 року у справі №815/4277/15 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 04.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.08.2018 року у справі №755/3241/17 СУДДЯ : Воробйова Ірина Анатоліївна ДАТА : 03.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 20.04.2020 року у справі №635/5051/17 СУДДЯ : Сакара Наталія Юріївна ДАТА : 25.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 17.06.2020 року у справі №316/1247/17 СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 01.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.07.2018 року у справі №761/33628/16 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 25.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.09.2018 року у справі №760/6017/17-ц СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.08.2019 року у справі №761/11887/15-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.05.2020 року у справі №824/200/16-а СУДДЯ : Мартинюк Н.М. ДАТА : 21.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.04.2018 року у справі №158/1839/17 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 18.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 13.05.2018 року у справі №487/2230/17 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 20.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.02.2018 року у справі №754/3261/17 СУДДЯ : Карпенко Світлана Олексіївна ДАТА : 16.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.02.2020 року у справі №592/14598/18 СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 15.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 14.07.2019 року у справі №501/226/17 СУДДЯ : Тітов Максим Юрійович ДАТА : 07.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.09.2019 року у справі №643/12579/17 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 05.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.10.2018 року у справі №564/1071/17 СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 05.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.02.2018 року у справі №363/2202/17 СУДДЯ : Жданова Валентина Сергіївна ДАТА : 06.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.10.2018 року у справі №369/7966/16-ц СУДДЯ : Дундар Ірина Олександрівна ДАТА : 03.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 17.07.2019 року у справі №761/25605/17 СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 26.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.11.2019 року у справі №345/472/19 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 29.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №428/4806/15-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 29.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 29.03.2018 року у справі №462/457/16-ц СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 12.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.05.2019 року у справі №815/2074/18 СУДДЯ : Білак М.В. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.04.2019 року у справі №815/2074/18 СУДДЯ : Білак М.В. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.08.2019 року у справі №188/1249/16-а (2-а/188/22/2016) СУДДЯ : Уханенко С.А. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 11.06.2019 року у справі №824/188/16-а СУДДЯ : Губська О.А. ДАТА : 28.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 19.06.2019 року у справі №п/811/1911/16 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 24.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 29.05.2019 року у справі №820/5040/16 СУДДЯ : Данилевич Н.А. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.04.2018 року у справі №815/1047/16 СУДДЯ : Желтобрюх І.Л. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 17.05.2022 року у справі №212/10867/19 СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 19.01.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 15.08.2022 року у справі №712/8303/21 СУДДЯ : Зайцев Андрій Юрійович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.07.2022 року у справі №359/9014/19 СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 13.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.02.2023 року у справі №359/3396/20 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 13.02.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 12.05.2022 року у справі №734/2607/20 СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.08.2022 року у справі №677/1060/21 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 10.08.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.11.2022 року у справі №524/3625/20 СУДДЯ : Яремко Василь Васильович ДАТА : 09.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 07.09.2022 року у справі №686/14632/21 СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 20.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.10.2022 року у справі №761/40096/20 СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 05.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 04.05.2022 року у справі №344/10402/20 СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 04.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 19.04.2018 року у справі №621/2457/16-ц СУДДЯ : Кузнєцов Віктор Олексійович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.01.2019 року у справі №521/12061/17 СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 09.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.06.2019 року у справі №204/807/16-ц СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 26.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.10.2018 року у справі №564/1072/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.06.2019 року у справі №686/9001/18 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 28.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.02.2019 року у справі №740/4854/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 23.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.07.2019 року у справі №266/4915/16-ц СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 27.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 28.01.2019 року у справі №760/9521/15-ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.06.2018 року у справі №766/17864/16-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.02.2018 року у справі №588/926/17 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.04.2019 року у справі №761/13815/15-ц СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.10.2018 року у справі №296/3562/17 СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 11.07.2019 року у справі №147/1072/15-ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 26.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.08.2019 року у справі №591/6531/16-ц СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 31.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.03.2018 року у справі №265/6850/16-ц СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 19.09.2018 року у справі №487/2751/17 СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.10.2018 року у справі №472/653/16-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.10.2018 року у справі №761/11886/15-ц СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.06.2018 року у справі №311/499/16-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 03.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 22.10.2014 року у справі №6-163цс14 СУДДЯ : Ярема А.Г. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.09.2018 року у справі №359/6718/17 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 10.06.2020
  вищий спеціалізований суд україни з розгляду цивільних і кримінальних справРішення ВССУ від 09.09.2015 року у справі №6-14899св15 СУДДЯ : Кузнєцов В.О. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.10.2018 року у справі №740/3118/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 04.07.2019 року у справі №565/9/17 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 27.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 18.11.2018 року у справі №235/6519/17 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 12.03.2018 року у справі №331/1626/16-ц СУДДЯ : Карпенко Світлана Олексіївна ДАТА : 28.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.07.2019 року у справі №479/295/17 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 29.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.06.2018 року у справі №753/18851/16-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 21.07.2019 року у справі №627/91/16-ц СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 28.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.04.2019 року у справі №464/3097/18 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.04.2018 року у справі №303/3785/16ц СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 30.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 02.06.2019 року у справі №750/4616/17 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 21.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.10.2018 року у справі №121/22757/17 СУДДЯ : Кузнєцов Віктор Олексійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.01.2019 року у справі №569/19474/17 СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 27.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.04.2018 року у справі №487/2756/17 СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.02.2018 року у справі №408/1847/16 СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 27.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.06.2019 року у справі №266/3706/15-ц СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 26.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 06.11.2018 року у справі №760/9748/15-ц СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 19.11.2018 року у справі №487/6345/17 СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.11.2018 року у справі №363/2337/16-ц СУДДЯ : Петров Євген Вікторович ДАТА : 10.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 20.02.2019 року у справі №752/18463/16-ц СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 12.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 27.01.2019 року у справі №537/2849/16-ц СУДДЯ : Штелик Світлана Павлівна ДАТА : 12.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 31.07.2018 року у справі №761/11635/15-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.08.2019 року у справі №761/538/17 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 29.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.04.2018 року у справі №487/2198/17 СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.01.2019 року у справі №456/443/18 СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 30.01.2018 року у справі №346/3853/16-ц СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 27.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.11.2018 року у справі №501/2334/15-ц СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 14.02.2018 року у справі №341/1490/17 СУДДЯ : Червинська Марина Євгенівна ДАТА : 30.05.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 01.06.2016 року у справі №6-1665цс15 СУДДЯ : Сімоненко В.М. ДАТА : 11.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.11.2018 року у справі №752/15009/16-ц СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 01.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.04.2019 року у справі №569/7860/16-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 06.02.2018 року у справі №202/6872/15-ц СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 27.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №345/3436/16-ц СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 04.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 19.02.2019 року у справі №487/865/17 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 07.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.01.2019 року у справі №761/38248/17 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 28.11.2018 року у справі №569/5837/15-ц СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.07.2018 року у справі №487/2234/17 СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 07.06.2020
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст