Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

{Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3694-12 від 15.12.93}

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Позбавлення премії за невиконання посадової інструкції, із якою працівника не було ознайомлено - безпідставне (ВС КЦС справа № 264/4512/18 від 26.02.2021 р.)

Рішення ВС КЦС, що черговий раз підтверджує важливість виконання всіх формальностей передбачених статтею 29 Кодексу законів про працю України (далі - «КЗПП»), в тому числі, дійсно ознайомити працівника із посадовою інструкцієї, та всіма іншими актами, що визначають його трудову функцію.

Фабула судового акту: Електромонтера було позбавлено виробничої премії на 30% у зв`язку із неналежним веденням оперативного журналу, порушенням посадової інструкції. Він подав позов, у зв‘язку із цим, де стверджував, що з посадовою інструкцією, де міститься відповідний обов‘язок, його належним чином не було ознайомлено, у відповідності до статті 29 КЗПП. Стверджував, що у листку ознайомлення з посадовою інструкцією стоїть не його підпис. З цього приводу він звернувся із заявою до поліції. Копію посадової інструкції електромонтера 6 розряду керівництво йому не надавало, а таку отримано лише за запитом профспілкової організації, членом якої він є. Позивач просив визнати розпорядження роботодавця незаконним, недораховану премію - стягнути, а також, компенсувати йому моральну шкоду.

Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позові відмовлено. По-перше, тому що ніби-то працівником не доведено протиправності дій роботодавця. По-друге, почеркознавча експертиза, на яку позивач посилався в обґрунтування своїх доводів про те, що він не підписував посадової інструкції, була проведена у рамках кримінального провадження, а на момент розгляду цієї справи вирок у кримінальній справі ухвалений не був. Висновок експерта було надано позивачем, як копія документа, яка належним чином засвідчена не була, а тому зазначений доказ не є належним та допустимим.

Судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції - позов задоволено частково. Визнано розпорядження незаконним, премію зобов’язано донарахували, але моральну шкоду суд зменшив з 5000 грн. до 500 грн. Вмотивовано це тим, що районний суд дійшов передчасного висновку про відмову у задоволенні позовних вимог за недостатністю доказів, оскільки висновок експерта є допустимим доказом, складений у рамках кримінального провадження особою, яка є атестованим судовим експертом та відповідає положенням статті 102 ЦПК України. Оскільки позивача не було ознайомлено із посадовою інструкцією, його неможливо позбавити премії за її невиконання.

Відповідач подав касаційну скаргу. ВС КЦС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення апеляційного суду - без змін.

Отже у цій справі, ВС КЦС зазначав наступне:

  • апеляційний суд, правильно встановив фактичні обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, оцінивши докази у їх сукупності, доводи сторін спору, дійшов обґрунтованого висновку, що роботодавцем за відсутності для того необхідних підстав зменшено працівнику виробничу премію, оскільки позивача не було ознайомлено із посадовою інструкцією, вимоги якої регулюють виконання покладених на позивача обов`язків.
  • Оскільки оскаржене розпорядження роботодавця (про позбавлення премії) ґрунтується на неналежному виконанні позивачем своїх посадових обов'язків згідно посадової інструкції, з якою його роботодавцем у порушення вимог статті 29 КЗПП ознайомлено не було, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про безпідставне позбавлення позивача виробничої премії.

А щодо висновку почеркознавчої експертизи зазначив: зазначений висновок експерта визнано апеляційним судом допустимим доказом (який не спростовано відповідачем), оскільки він складений у кримінальному провадженні, містить інформацію щодо предмета доказування у цивільному провадженні, незважаючи на те, що на момент розгляду цієї справи вирок у кримінальній справі ухвалений не був. Висновок експерта, підготовлений у рамках кримінального провадження особою, яка є атестованим судовим експертом, оцінений апеляційним судом у сукупності з іншими письмовими доказами.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0