Головна Сервіси для юристів ... Закони Кодекс законів про працю України Стаття 29. Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором Стаття 29. Обов’язок роботодавця до початку роботи...

Стаття 29. Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором

Кодекс законів про працю України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 4478

  Переглядів

 • 4478

  Переглядів

 • Додати в обране

  До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

  1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

  2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

  3) права та обов’язки, умови праці;

  4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору - під підпис;

  5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

  6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

  7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

  8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

  9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

  При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець забезпечує виконання пунктів 1, 3, 5, 7-9 частини першої цієї статті та у разі потреби надає працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. Інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці.

  Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації, визначеної пунктом 4 частини першої цієї статті, що доводиться до відома працівників у порядку, встановленому цією статтею.

  {Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88 ; Законом № 3694-12 від 15.12.93 ; в редакції Закону № 1213-IX від 04.02.2021 ; текст статті 29 в редакції Закону № 2352-IX від 01.07.2022 }

  Попередня

  39/311

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Позбавлення премії за невиконання посадової інструкції, із якою працівника не було ознайомлено - безпідставне (ВС КЦС справа № 264/4512/18 від 26.02.2021 р.)
   Електромонтера було позбавлено виробничої премії на 30% у зв`язку із неналежним веденням оперативного журналу, порушенням посадової інструкції. Він подав позов, у зв‘язку із цим, де стверджував, що з посадовою інструкцією, де міститься відповідний обов‘язок, його належним чином не було ознайомлено, у відповідності до статті 29 КЗПП. Стверджував, що у листку ознайомлення з посадовою інструкцією стоїть не його підпис. З цього приводу він звернувся із заявою до поліції. Копію посадової інструкції електромонтера 6 розряду керівництво йому не надавало, а таку отримано лише за запитом профспілкової організації, членом якої він є. Позивач просив визнати розпорядження роботодавця незаконним, недораховану премію - стягнути, а також, компенсувати йому моральну шкоду.

  Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позові відмовлено. По-перше, тому що ніби-то працівником не доведено протиправності дій роботодавця. По-друге, почеркознавча експертиза, на яку позивач посилався в обґрунтування своїх доводів про те, що він не підписував посадової інструкції, була проведена у рамках кримінального провадження, а на момент розгляду цієї справи вирок у кримінальній справі ухвалений не був. Висновок експерта було надано позивачем, як копія документа, яка належним чином засвідчена не була, а тому зазначений доказ не є належним та допустимим.

  Судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції - позов задоволено частково. Визнано розпорядження незаконним, премію зобов’язано донарахували, але моральну шкоду суд зменшив з 5000 грн. до 500 грн. Вмотивовано це тим, що районний суд дійшов передчасного висновку про відмову у задоволенні позовних вимог за недостатністю доказів, оскільки висновок експерта є допустимим доказом, складений у рамках кримінального провадження особою, яка є атестованим судовим експертом та відповідає положенням статті 102 ЦПК України. Оскільки позивача не було ознайомлено із посадовою інструкцією, його неможливо позбавити премії за її невиконання. 

  Відповідач подав касаційну скаргу. ВС КЦС касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення апеляційного суду - без змін. Читати повністю

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст