Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 219. Строки досудового розслідування

1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

{Частина перша статті 219 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону}

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.

{Частина третя статті 219 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017; в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону}

4. Загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

{Статтю 219 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017}

5. Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об’єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

{Статтю 219 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017}

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Направлення обвинувального акту до суду поза межами строків досудового розслідування тягне за собою закриття кримінального провадження (ВС/ККС у справі № 752/3218/20 від 01.07.2021)

Положеннями Кримінального процесуального кодексу України визначено, що досудовим розслідуванням є стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Водночас ст. 219 КПК України визначено строки здійснення досудового розслідування, які законодавцем диференційовано у залежності від тяжкості кримінального правопорушення, вчинення якого розслідується.

У 2017 році законодавцем як одну з підстав закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи визначено сплив строків, визначених ст. 219 КПК України після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування.

У постанові, що пропонується до уваги читача Касаційний кримінальний суд висловив свої висновки про момент спливу строків досудового розслідування, зокрема, вирішив питання про те – чи входить стадія направлення обвинувального акту до суду до строків досудового розслідування.

У даній справі кримінальне провадження стосовно особи судом було закрито на підставі п. 10 ч. 1, ч. 4 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.

Апеляційний суд визнав таке рішення обґрунтованим і законним.

На вказані рішення прокурором було подано касаційну скаргу, яку вмотивовано тим, що чинне законодавство не містить чітко визначених строків на скерування обвинувального акту до суду та вказані строки мають відповідати вимогам ст. 28 КПК України щодо розумності строків. Фактично строк направлення обвинувального акту до суду не визначений, а рішення про завершення досудового розслідування прийняте прокурором у межах строку здійснення досудового розслідування разом із відкриттям матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення. На переконання прокурора, суд позбавлений можливості закрити кримінальне провадження з підстави закінчення строку досудового розслідування, так як згідно п. 10 ч. 1, ч. 4 ст. 284 КПК України це є прерогативою прокурора.

Касаційний кримінальний суд із такими доводами прокурора не погодився і залишив касаційну скаргу без задоволення.

Приймаючи таке рішення ККС у своїй постанові зазначив про таке.

Нормами ч. 1 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

При цьому згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

У даній справі строк досудового розслідування закінчився 11.02.2019. Проте, обвинувальний акт до суду направлено 13.02.2019 тобто за межами строку досудового розслідування.

Одночасно повноваження суду закрити кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України прямо встановлено статтею 314 КПК України, а тому касаційні доводи прокурора про відсутність повноважень у суду першої інстанції закривати кримінальне провадження з цих підстав, оскільки це є прерогативою прокурора, є неприйнятними, а тому рішення судів першої та апеляційної інстанцій є законними.

Аналізуйте судовий акт: Засади кримінального провадження проти строків досудового розслідування (Запорізький апеляційний суд у справі № 332/2230/18 від 11 листопада 2020р.)

У 2017 році Кримінальний процесуальний кодекс було поповнено нормою, відповідно до якої слідчий, дізнавач, прокурор набули обов'язку закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру (п. 10) ч. 1 ст. 284 КПК України).

Багато поціновувачів нічого не робити в рамках досудовго розслідування полегшено зітхнули, адже тепер, на їхню думку, достатньо просто дочекатися сплину строків та спокійно закривати кримінальне провадження.

Судовим рішенням суду апеляційної інстанції, яке пропонується Вашій увазі, дещо припинено безхмарне існування горе-розслідувачів та відновлено репутацію загальних засад кримінального провадження, зокрема, принципу законності.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У травні 2018 року відкрито кримінальне провадження за ст. 128 КК України. Невстановленими особами потерпілому нанесено наступні тілесні ушкодженні: закрита травма живота, розрив селезінки, внутрішньочеревна кровотеча тощо.

В ході досудового розслідування проведено низку заходів, які дозволили встановити одну особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, особу належним чином було опізнано потерпілим.

Майже одразу після проведеного впізнання, слідчі дії припинилися. Далі, змінівся слідчий, за ним - ще один. Справа містить декілька вказівок процесуальних керівників про проведення процесуальних (слідчих) дій, які залишилися невиконаними.

Останній слідчий спробував закрити справу, дійшовши висновку, що "в ході досудового розслідування виконано всі необхідні слідчі (розшукові) дії, які були спрямовані на доведення того, що потерпілий ІМ'ЯРЕК не самостійно спричинив собі тілесні ушкодження, а вказані ушкодження йому було спричинено невстановленими особами та особою ИМ'ЯРЕК. Проте, враховуючи, що свідки даного кримінального правопорушення відмовляються давати свідчення....., а також те, що інших свідків встановлено не було.... вказане кримінальне провадження підлягає закриттю, як таке, в якому відсутній склад кримінального правопорушення".

Зазначений оксюморон слідчий суддя скасував 25.05.20, але слідчий вирішив зайти із козирів, та через п'ять днів після скасування попередньої постанови виніс постанову про закриття кримінального провадження через сплив строків досудовго розслідування.

У представника потерпілого не вийшло переконати слідчого суддю у тому, що сплин строків досудового розслідування не відміняє обов'язку щодо проведення повного та всебічного досудового розслідування, однак, це йому вдалося у суді апеляційної інстанції.

Врешті-решт, 11.11.20 Запорізький апеляційний суд скасував ту постанову про закриття кримінального провадження, зваживши саме на вимоги апелянта.

В ухвалі суду апеляційної інстанції, зокрема, зазначено, що рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінки доказів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
1