Главная Сервисы для юристов ... Законы Кримінальний процесуальний кодекс України Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи Стаття 284. Закриття кримінального провадження та ...

Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи

Кримінальний процесуальний кодекс України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие кодексы
 • 67797

  Просмотров

 • 67797

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013 з урахуванням змін, внесених Законом № 1207-VII від 15.04.2014 }

  1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

  1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;

  2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;

  3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;

  3 - 1 ) не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

  Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав;

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом 3 - 1 згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 }

  3 - 1 ) не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі;

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом 3 - 1 згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018 }

  {Пункт 4 частини першої статті 284 виключено на підставі Закону № 2810-IX від 01.12.2022 }

  4 - 1 ) втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом 4 - 1 згідно із Законом № 2810-IX від 01.12.2022 }

  5) помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв’язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;

  {Пункт 5 частини першої статті 284 в редакції Закону № 2462-IX від 27.07.2022 }

  6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;

  7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством;

  {Пункт 7 частини першої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2227-VIII від 06.12.2017 , № 720-IX від 17.06.2020 }

  8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу;

  9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9 - 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 63-VIII від 25.12.2014 }

  9 - 1 ) існує нескасована постанова слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності.

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017 ; абзац в редакції Закону № 2548-VIII від 18.09.2018 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання слідчому, дізнавачу, прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав;

  {Абзац частини першої статті 284 в редакції Закону № 2548-VIII від 18.09.2018 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  10) після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

  {Частину першу статті 284 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону }

  Слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

  {Частину першу статті 284 доповнено абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  2. Кримінальне провадження закривається судом:

  1) у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;

  1 - 1 ) з підстави, передбаченої пунктом 3 - 1 частини першої цієї статті;

  {Частину другу статті 284 доповнено пунктом 1 - 1 згідно із Законом № 187-IX від 04.10.2019 }

  1 - 1 ) з підстави, передбаченої пунктом 3 - 1 частини першої цієї статті;

  {Частину другу статті 284 доповнено пунктом 1 - 1 згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018 }

  1 - 2 ) з підстави, передбаченої пунктом 4 - 1 частини першої цієї статті, якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти закриття за цією підставою;

  {Частину другу статті 284 доповнено пунктом 1 - 2 згідно із Законом № 2810-IX від 01.12.2022 }

  2) якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;

  3) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9 - 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

  {Частину другу статті 284 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 63-VIII від 25.12.2014 }

  3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.

  Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

  {Статтю 284 доповнено новою частиною згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013 з урахуванням змін, внесених Законом № 1207-VII від 15.04.2014 }

  4. Про закриття кримінального провадження слідчий, дізнавач, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

  {Абзац перший частини четвертої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  Слідчий, дізнавач приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 - 1, 9, 9 - 1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

  {Абзац другий частини четвертої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законами № 63-VIII від 25.12.2014 , № 2213-VIII від 16.11.2017 , № 2548-VIII від 18.09.2018 , № 720-IX від 17.06.2020 , № 2810-IX від 01.12.2022 }

  Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження, у тому числі щодо підозрюваного, з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим або п’ятим цієї частини.

  {Абзац третій частини четвертої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законами № 187-IX від 04.10.2019 , № 2617-VIII від 22.11.2018 , № 2462-IX від 27.07.2022 , № 2810-IX від 01.12.2022 }

  Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3 - 1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

  {Частину четверту статті 284 доповнено абзацом четвертим згідно із Законами № 187-IX від 04.10.2019 , № 2617-VIII від 22.11.2018 }

  Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4 - 1 частини першої цієї статті, здійснюється прокурором, якщо підозрюваний проти цього не заперечує. За відсутності згоди підозрюваного кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених главою 36 - 1 цього Кодексу.

  {Частину четверту статті 284 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2810-IX від 01.12.2022 }

  Постанова про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, приймається прокурором з урахуванням особливостей, визначених частиною десятою цієї статті.

  {Частину четверту статті 284 доповнено абзацом згідно із Законом № 2462-IX від 27.07.2022 }

  5. Рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення.

  6. Копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв’язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.

  {Абзац перший частини шостої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 }

  Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, одному із близьких родичів або члену сім’ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

  {Абзац другий частини шостої статті 284 в редакції Закону № 314-VII від 23.05.2013 з урахуванням змін, внесених Законом № 1207-VII від 15.04.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2462-IX від 27.07.2022 }

  7. Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, виявляються під час судового розгляду, суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний вирок.

  Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9 - 1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

  {Абзац другий частини сьомої статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законами № 63-VIII від 25.12.2014 , № 2213-VIII від 16.11.2017 , № 2548-VIII від 18.09.2018 }

  У разі якщо суд встановить наявність підстав для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд на будь-якій стадії судового провадження зобов’язаний з’ясувати та врахувати думку обвинуваченого щодо закриття кримінального провадження.

  {Частину сьому статті 284 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3233-IX від 13.07.2023 }

  Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених частиною десятою цієї статті.

  {Частину сьому статті 284 доповнено абзацом згідно із Законом № 2462-IX від 27.07.2022 }

  Ухвала про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4 - 1 частини першої або пунктом 1 - 2 частини другої цієї статті, постановляється судом з урахуванням особливостей, визначених статтею 479 - 2 цього Кодексу.

  {Частину сьому статті 284 доповнено абзацом згідно із Законом № 2810-IX від 01.12.2022 }

  8. Закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

  9. Якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

  {Статтю 284 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2548-VIII від 18.09.2018 }

  10. За наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті:

  1) прокурор - до винесення постанови про закриття кримінального провадження направляє одному з близьких родичів або члену сім’ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого письмове повідомлення про можливість закриття кримінального провадження у зв’язку із смертю підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв’язку з її смертю, із роз’ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження;

  2) суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім’ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз’ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження розглядається прокурором у строки та порядку, передбачені статтею 220 цього Кодексу.

  {Статтю 284 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2462-IX від 27.07.2022 }

  11. Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

  § 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності

  Предыдущая

  364/722

  Следующая
  Добавить в избраное
  КОММЕНТАРИЙ от ресурса "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Слідчий суддя не має повноважень зобов'язати прокурора закрити кримінальне провадження. Така ухвала підлягає оскарженню в апеляційному порядку. (ВС ККС, справа № 405/680/22 від 14.02.2023 р.)
   За скаргою сторони захисту, слідчий суддя своєю ухвалою зобов`язав прокурора прийняти постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч.1 ст. 284 КПК (закінчення строків). Апеляційний суд закрив апеляційне провадження за скаргою прокурора, вирішивши, що це рішення не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. 

  Прокурор подав касаційну скаргу, яка була задоволена ВС ККС. Суд зазначив:

  Право на апеляційне оскарження рішень слідчого судді визначається положеннями ст. 309 КПК. Однак, відповідно до усталеної судової практики, якщо слідчий суддя прийняв рішення, яке виходить за межі його повноважень, сторона не може бути обмежена в праві на апелляцію проти такого рішення.

  Так, 12 жовтня 2017 року Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України прийняла рішення у справі, в якій слідчий суддя ухвалою зобов`язав прокурора прийняти постанову про закриття кримінального провадження, де зазначила: «У разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилають положення частини третьої статті 309 КПК, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи частини четвертої статті 399 КПК. Право на апеляційне оскарження такого судового рішення підлягає забезпеченню на підставі пункту 17 частини першої статті 7 та частини першої статті 24 КПК, які його гарантують, з огляду на положення частини шостої статті 9 КПК, яка встановлює, що у випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 КПК» (постанова від 12 жовтня 2017 року, № 757/49263/15-к, https://reyestr.court.gov.ua/Review/70326277) Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: ВС нагадав: провадження у вчиненні кримінального проступку, пов'язаного із домашнім насильством - не може було закрите у зв`язку з відмовою потерпілої від обвинувачення, якщо обвинувачений мав можливість захищатися від обвинувачення (ВС ККС № 738/543/21 від 22.12.2021 р.)
   Чоловіка було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження), та призначено йому покарання у виді громадських робіт на строк 160 годин. Так, він, перебуваючи у приміщенні житлового будинку, на ґрунті особистих неприязних відносин із колишньою співмешканкою (потерпілою), умисно завдав останній одного удару кулаком в ділянку нижньої щелепи, чотирьох ударів кулаком в ділянку лівого плечового суглоба, спричинивши потерпілій легкі тілесні ушкодження. 

  Однак, апеляційний суд - скасував вирок районного суду та закрив кримінальне провадження щодо нього на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК Україниу зв`язку з відмовою потерпілої від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

  Водночас, прокурор звернувся із касаційною скаргою, де вказуючи на істотне порушення вимог КП закону, вважав необґрунтованим висновок про можливість закриття кримінального провадження щодо засудженого на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку з відмовою потерпілої від обвинувачення.  Прокурор наголошує на тому, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством та він мав можливість захищатися від такого обвинувачення. 

  ВС ККС, погоджуючись із доводами касаційної скарги прокурора, нагадав про наступне: Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Направлення обвинувального акту в суд поза межами строку досудового розслідування є підставою для закриття кримінального провадження (ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ВС/ККС у справі № 711/3111/19 від 15.09.2021).
   На практиці, захист і обвинувачення часто стикаються «лобами» через те, що по-різному трактують ті чи інші норми права.

  Одним з таких питань є визначення моменту закінчення досудового розслідування і всі витікаючі з нього питання.

  Наразі, я в якості захисника, веду кримінальну справу в якій досудове розслідування було завершене, а обвинувальний акт не вручений. Лише після ознайомлення із матеріалами справи (в статусі підозрюваного), особи, щодо яких велось досудове розслідування отримали обвинувальний акт. Ще через тиждень, він був скерований в суд.

  Мною було подано заяву про закриття провадження у справі на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. Суд першої інстанції заяву задовольнив, наразі питання розглядається в суді апеляційної інстанції, однак я маю надію, що воно і надалі залишить без змін. Адже практика ВС з цього питання поповнюється рішеннями на користь сторони захисту. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Направлення обвинувального акту до суду поза межами строків досудового розслідування тягне за собою закриття кримінального провадження (ВС/ККС у справі № 752/3218/20 від 01.07.2021)
  Положеннями Кримінального процесуального кодексу України визначено, що досудовим розслідуванням є стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

  Водночас ст. 219 КПК України визначено строки здійснення досудового розслідування, які законодавцем диференційовано у залежності від тяжкості кримінального правопорушення, вчинення якого розслідується.

  У 2017 році законодавцем як одну з підстав закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи визначено сплив строків, визначених ст. 219 КПК України після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування.

  У постанові, що пропонується до уваги читача Касаційний кримінальний суд висловив свої висновки про момент спливу строків досудового розслідування, зокрема, вирішив питання про те – чи входить стадія направлення обвинувального акту до суду до строків досудового розслідування. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Висновки касаційних судів НЕ можуть зберігати обов`язковий характер після внесення змін та/чи доповнень до відповідної норми права, які істотно змінюють її зміст, або після її скасування (ВС/ККС у справі № 233/8772/19 від 20.01.2021)

  За загальним правилом висновки судів касаційної інстанції щодо застосування відповідних норм права, викладені в їх постановах мають враховуватись судами при постановленні рішень.

  Однак, у нашій країні законодавство є надто «живим організмом», який змінюється без перестанку.

  Отже виникає закономірне питання – а що ж робити з висновками касаційних судів? Чи потрібно їх застосовувати?

  У даній справі особу було засуджено за ухилення від відбування громадських робіт (ч. 2 ст. 389 КК України) та крадіжку (ч. 2 ст. 185 КК України).

  Апеляційний суд вирок міськрайонного суду змінив та провадження в частині засудження за ч. 2 ст. 389 КК України закрив на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із змінами, внесеними до вказаної норми кримінального закону.

  Прокурором на вказане рішення було подано касаційну скаргу та клопотання про передачу кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду у зв’язку із неоднаковим застосуванням закону .

  Касаційний цивільний суд у задоволенні як касаційної скарги так і вказаного клопотання відмовив.

  Своє рішення Касаційний кримінальний суд вмотивував наступним.

  У 2016 році до диспозиції ст. 389 КК України було внесено певні зміни з метою поширити дію цієї норми як на осіб, яким відповідне покарання було призначено безпосередньо вироком суду, так і на осіб, яким таке покарання було призначено ухвалою суду в результаті заміни на відповідній правовій підставі раніше призначеного вироком суду покарання.

  При цьому висновки Верховного Суду на які посилається прокурор у своїй скарзі та клопотанні стосувались застосуванню ст. 389 КК України у попередній редакції.

  Разом із тим сам термін «висновок щодо застосування норми права» указує на те, що такий висновок має похідний характер від норми права і не може зберігати обов`язковий характер після внесення змін та/чи доповнень до відповідної норми права, які істотно змінюють її зміст, або після її скасування. Протилежний підхід по суті надавав би висновку Верховного Суду України щодо застосування норми права більшої юридичної сили, ніж сама правова норма, якої він стосується, і означав би, що суди повинні ігнорувати внесені законодавцем зміни аж до моменту ухвалення Великою Палатою Верховного Суду нового рішення про відступ від попереднього висновку Верховного Суду України. Однак це очевидно суперечить здоровому глузду.

  Необхідність звернення до Великої Палати Верховного Суду з метою відступу від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України, явно не стосуються випадків, коли такий висновок втрачає актуальність внаслідок внесення уповноваженим суб`єктом правотворення істотних змін до відповідної норми права, або її скасування.

  Отже, беручи до уваги те, що ч. 2 ст. 389 КК України була викладена в новій редакції, яка істотно змінила зміст цієї норми в порівнянні з попередньою редакцією, про застосування якої робив висновок Верховний Суд України, колегія суддів не знайшла підстав для передачі цього кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

   

  Практика

  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.10.2022 року у справі №753/12578/19 СУДДЯ : ДАТА : 31.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 31.08.2022 року у справі №299/4081/19 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 20.01.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 30.11.2022 року у справі №304/1624/20 СУДДЯ : ДАТА : 30.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 30.06.2023 року у справі №686/20167/19 СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 30.06.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 30.06.2023 року у справі №503/1612/19 СУДДЯ : ДАТА : 30.06.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 30.06.2023 року у справі №567/651/21 СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 30.06.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 30.03.2023 року у справі №751/7531/20 СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 30.03.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.12.2022 року у справі №148/369/21 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 29.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.11.2022 року у справі №569/18933/19 СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 29.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.09.2022 року у справі №748/2075/19 СУДДЯ : ДАТА : 29.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.09.2022 року у справі №160/74/16-к СУДДЯ : ДАТА : 29.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.09.2022 року у справі №552/3764/19 СУДДЯ : ДАТА : 29.09.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.06.2022 року у справі №554/2715/21 СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 29.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.06.2022 року у справі №308/7517/17 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 29.06.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2023 року у справі №496/3558/19 СУДДЯ : ДАТА : 29.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2023 року у справі №752/2405/19 СУДДЯ : ДАТА : 29.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.09.2022 року у справі №462/1930/21 СУДДЯ : ДАТА : 28.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.12.2022 року у справі №243/10891/16 СУДДЯ : ДАТА : 27.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.12.2022 року у справі №607/21493/20 СУДДЯ : ДАТА : 27.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.10.2022 року у справі №200/1933/17 СУДДЯ : ДАТА : 27.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.10.2022 року у справі №760/3297/19 СУДДЯ : ДАТА : 27.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.09.2022 року у справі №233/5393/20 СУДДЯ : ДАТА : 27.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.09.2022 року у справі №461/1593/19 СУДДЯ : ДАТА : 27.09.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.07.2022 року у справі №554/1440/20 СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 27.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.04.2023 року у справі №212/5973/21 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 27.04.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.10.2022 року у справі №382/1414/17 СУДДЯ : ДАТА : 26.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.04.2022 року у справі №461/1687/19 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 26.04.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.04.2022 року у справі №344/5091/16-ц СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.11.2022 року у справі №646/3413/19 СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 25.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2022 року у справі №283/1408/20 СУДДЯ : ДАТА : 25.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2022 року у справі №537/1307/20 СУДДЯ : ДАТА : 25.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2022 року у справі №683/2727/20 СУДДЯ : ДАТА : 25.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2022 року у справі №718/1433/21 СУДДЯ : ДАТА : 25.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.11.2022 року у справі №463/9842/20 СУДДЯ : ДАТА : 24.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.05.2023 року у справі №755/6538/19 СУДДЯ : ДАТА : 24.05.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.01.2023 року у справі №723/4583/21 СУДДЯ : ДАТА : 24.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.11.2022 року у справі №204/1948/21 СУДДЯ : Петров Євген Вікторович ДАТА : 23.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.03.2023 року у справі №522/5639/22-е СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 23.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 23.03.2023 року у справі №708/938/20 СУДДЯ : ДАТА : 23.03.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 23.02.2023 року у справі №915/385/21 СУДДЯ : Васьковський О.В. ДАТА : 23.02.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 22.11.2022 року у справі №915/1544/20 СУДДЯ : Васьковський О.В. ДАТА : 22.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.11.2022 року у справі №672/1317/20 СУДДЯ : ДАТА : 22.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.09.2022 року у справі №760/14008/17 СУДДЯ : ДАТА : 22.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.09.2022 року у справі №686/11234/19 СУДДЯ : ДАТА : 20.01.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.03.2023 року у справі №161/1921/20 СУДДЯ : ДАТА : 22.03.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.02.2023 року у справі №191/1119/22 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 22.02.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.09.2022 року у справі №756/7279/17 СУДДЯ : ДАТА : 21.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.03.2023 року у справі №753/14633/18 СУДДЯ : ДАТА : 21.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.01.2020 року у справі №127/21241/17 СУДДЯ : Анісімов Герман Миколайович ДАТА : 20.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.04.2020 року у справі №348/1165/17 СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 21.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.02.2020 року у справі №279/1992/17 СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 17.03.2020 року у справі №640/8977/14-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 31.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 27.01.2019 року у справі №272/749/17 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 04.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.04.2019 року у справі №757/24148/17-ц СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 05.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 04.09.2019 року у справі №672/1589/17 СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 05.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 06.10.2019 року у справі №738/607/18 СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 05.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 16.05.2019 року у справі №826/6147/17 СУДДЯ : Єресько Л.О. ДАТА : 04.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 24.06.2020 року у справі №804/4590/16 СУДДЯ : Гончарова І.А. ДАТА : 05.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2020 року у справі №389/5461/14-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 05.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 16.08.2018 року у справі №554/108/18 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 04.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 05.11.2019 року у справі №675/423/17 СУДДЯ : Крет Галина Романівна ДАТА : 04.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.06.2020 року у справі №822/574/17 СУДДЯ : Хохуляк В.В. ДАТА : 03.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 17.02.2020 року у справі №750/2942/18 СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 03.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.03.2020 року у справі №396/676/17 СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 31.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 16.01.2020 року у справі №723/2133/18 СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 01.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2019 року у справі №264/6635/18 СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 01.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 11.06.2020 року у справі №814/2795/16 СУДДЯ : Радишевська О.Р. ДАТА : 02.11.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 13.01.2020 року у справі №355/1256/18 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 29.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.01.2020 року у справі №660/195/18 СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 01.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.03.2018 року у справі №319/654/17 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 30.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 25.02.2020 року у справі №328/2159/17 СУДДЯ : Фомін Сергій Борисович ДАТА : 29.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 13.01.2020 року у справі №158/803/14-к СУДДЯ : Луганський Юрій Миколайович ДАТА : 30.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.10.2019 року у справі №754/17783/15-к СУДДЯ : Вус Світлана Михайлівна ДАТА : 30.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.09.2019 року у справі №202/4156/18 СУДДЯ : Крет Галина Романівна ДАТА : 28.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.10.2019 року у справі №676/1261/18 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 30.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.02.2020 року у справі №678/1342/18 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 08.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.12.2019 року у справі №638/3414/17 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 19.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 17.02.2020 року у справі №531/193/19 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 28.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 20.01.2020 року у справі №227/3763/15-к СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 29.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.03.2020 року у справі №127/26665/16-к СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 19.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.06.2018 року у справі №309/3253/15-ц СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 29.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.12.2019 року у справі №686/4267/15-к СУДДЯ : Анісімов Герман Миколайович ДАТА : 28.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 21.01.2020 року у справі №725/3992/14-к СУДДЯ : Луганський Юрій Миколайович ДАТА : 26.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 22.12.2019 року у справі №755/10061/18 СУДДЯ : Луганський Юрій Миколайович ДАТА : 26.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2020 року у справі №753/4091/16-к СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 30.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2020 року у справі №753/4091/16-к СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 28.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.02.2020 року у справі №157/1024/19 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 27.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 29.05.2020 року у справі №п/811/636/17 СУДДЯ : Радишевська О.Р. ДАТА : 28.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.01.2020 року у справі №686/25855/18 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 28.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 17.07.2018 року у справі №405/4105/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 08.04.2020 року у справі №342/766/14-к СУДДЯ : Бородій Василь Миколайович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.01.2020 року у справі №761/29684/15-к СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 17.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.12.2019 року у справі №556/1381/18 СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.01.2020 року у справі №761/29684/15-к СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 17.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.12.2019 року у справі №604/546/16-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 08.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.02.2020 року у справі №345/4401/18 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 06.02.2020 року у справі №265/1980/15-к СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 15.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.02.2020 року у справі №383/994/15-к СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.03.2020 року у справі №750/9632/18 СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 18.04.2019 року у справі №461/7682/16-ц СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.07.2019 року у справі №639/6736/18 СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 24.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.06.2019 року у справі №337/3375/17 СУДДЯ : Лідовець Руслан Анатолійович ДАТА : 25.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 15.10.2019 року у справі №683/2848/15-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.12.2019 року у справі №137/1651/18 СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.12.2019 року у справі №225/3479/16-к СУДДЯ : Крет Галина Романівна ДАТА : 23.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.06.2018 року у справі №572/49/17 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 22.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.02.2020 року у справі №127/16643/18 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 23.10.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 15.06.2020 року у справі №9901/93/19 СУДДЯ : Золотніков Олександр Сергійович ДАТА : 21.10.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 07.05.2020 року СУДДЯ : Прокопенко Олександр Борисович ДАТА : 21.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.11.2018 року у справі №711/8648/16-ц СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 18.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.09.2019 року у справі №567/1461/18 СУДДЯ : Шипович Владислав Володимирович ДАТА : 19.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.07.2019 року у справі №405/3945/18 СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 18.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.04.2020 року у справі №397/1694/14 СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 14.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 04.02.2020 року у справі №199/3295/17 СУДДЯ : Булейко Ольга Леонідівна ДАТА : 13.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.08.2019 року у справі №189/826/17 СУДДЯ : Осіян Олексій Миколайович ДАТА : 28.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.04.2020 року у справі №229/4266/17 СУДДЯ : Фомін Сергій Борисович ДАТА : 18.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 04.02.2020 року у справі №761/43930/17 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 13.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.03.2020 року у справі №757/47095/19-к СУДДЯ : Бородій Василь Миколайович ДАТА : 14.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.06.2018 року у справі №661/246/17 СУДДЯ : Дундар Ірина Олександрівна ДАТА : 11.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.11.2019 року у справі №640/1664/18 СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 16.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.04.2020 року у справі №702/340/17 СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 14.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 14.01.2020 року у справі №344/5026/19 СУДДЯ : Шипович Владислав Володимирович ДАТА : 14.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.05.2018 року у справі №807/235/16 СУДДЯ : Єресько Л.О. ДАТА : 13.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.01.2020 року у справі №642/5744/19 СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 13.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 07.10.2019 року у справі №127/31729/13-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 13.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.12.2019 року у справі №730/67/16-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 12.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.12.2019 року у справі №711/4218/15-к СУДДЯ : Булейко Ольга Леонідівна ДАТА : 12.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2020 року у справі №757/3319/18-к СУДДЯ : Фомін Сергій Борисович ДАТА : 09.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.10.2019 року у справі №675/813/19 СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 09.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.10.2019 року у справі №243/1014/18 СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 09.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.02.2020 року у справі №466/2200/19 СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 07.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 26.12.2019 року у справі №365/45/18 СУДДЯ : Бородій Василь Миколайович ДАТА : 08.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.09.2019 року у справі №734/1790/18 СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 07.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.09.2019 року у справі №494/891/15-ц СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 06.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.03.2020 року у справі №754/17017/15-к СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 06.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.09.2019 року у справі №760/4122/17 СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 01.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.12.2019 року у справі №511/91/16-к СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 04.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.09.2019 року у справі №450/446/16-ц СУДДЯ : Зайцев Андрій Юрійович ДАТА : 04.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.05.2019 року у справі №826/2203/18 СУДДЯ : Желтобрюх І.Л. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.03.2020 року у справі №686/13574/16 СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 04.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.03.2020 року у справі №203/421/16-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 30.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 09.09.2019 року у справі №826/14960/18 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж.М. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.10.2019 року у справі №552/2170/15-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 03.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 16.12.2019 року у справі №442/2191/19 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 03.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.09.2019 року у справі №343/1218/18 СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 25.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №159/4129/16-к СУДДЯ : Вус Світлана Михайлівна ДАТА : 03.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.02.2020 року у справі №822/572/17 СУДДЯ : Шипуліна Т.М. ДАТА : 02.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.09.2019 року у справі №320/56/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 02.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 29.09.2019 року у справі №643/9759/15-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 02.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 08.10.2019 року у справі №295/7911/18 СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 01.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 17.08.2020 року у справі №721/215/17 СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 01.10.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.12.2019 року у справі №740/4893/18 СУДДЯ : Бородій Василь Миколайович ДАТА : 29.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.02.2020 року у справі №453/225/19 СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 30.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.01.2019 року у справі №428/3906/15-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 29.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 22.12.2019 року у справі №385/1159/16 СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 26.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.02.2020 року у справі №461/6942/17 СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 27.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.10.2019 року у справі №461/1188/18 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 23.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 30.09.2019 року у справі №147/297/17 СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 23.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.02.2020 року у справі №127/16872/17 СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 26.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.10.2019 року у справі №510/1657/13-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 28.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 04.09.2019 року у справі №149/833/15-к СУДДЯ : Фомін Сергій Борисович ДАТА : 25.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.02.2020 року у справі №718/1139/18 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 27.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.09.2019 року у справі №607/1301/17 СУДДЯ : Чистик Андрій Олегович ДАТА : 27.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 17.09.2019 року у справі №715/609/17 СУДДЯ : Святська Олена Володимирівна ДАТА : 27.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.10.2019 року у справі №754/2503/17 СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 25.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.09.2019 року у справі №742/2867/18 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 13.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.11.2019 року у справі №510/567/17 СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 23.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 26.09.2019 року у справі №281/941/17 СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 24.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.09.2019 року у справі №473/1589/16-к СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 13.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 18.03.2019 року у справі №757/1613/17-ц СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 22.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.12.2019 року у справі №753/22602/16 СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 13.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 05.11.2019 року у справі №705/2583/17 СУДДЯ : Слинько Сергій Станіславович ДАТА : 22.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.01.2018 року у справі №819/1966/15 СУДДЯ : Данилевич Н.А. ДАТА : 28.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.01.2018 року у справі №813/1652/15 СУДДЯ : Жук А.В. ДАТА : 27.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.03.2019 року у справі №807/3996/13-а СУДДЯ : Олендер І.Я. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.02.2019 року у справі №817/498/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2018 року у справі №822/2588/16 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.08.2018 року у справі №722/353/17 СУДДЯ : Шарапа В.М. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 31.10.2018 року у справі №804/6992/15 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 30.05.2018 року у справі №910/6099/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 18.03.2018 року у справі №904/5731/16 СУДДЯ : Ткаченко Н.Г. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.02.2018 року у справі №808/1235/16 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.02.2018 року у справі №826/14638/14 СУДДЯ : Олендер І.Я. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.04.2018 року у справі №903/351/16 СУДДЯ : Білоус В.В. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.02.2018 року у справі №813/2549/15 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 13.02.2018 року у справі №910/6277/16 СУДДЯ : Пєсков В.Г. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2018 року у справі №826/4225/15 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 09.04.2018 року у справі №808/2519/16 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 08.02.2018 року у справі №816/494/17 СУДДЯ : Олендер І.Я. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.03.2018 року у справі №815/2790/16 СУДДЯ : Ханова Р.Ф. ДАТА : 29.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.01.2018 року у справі №826/19733/16 СУДДЯ : Смокович М.І. ДАТА : 27.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.02.2017 року у справі №927/625/16 СУДДЯ : Вовк І.В. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.06.2016 року у справі №28/91-б СУДДЯ : Удовиченко О.С. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 31.05.2016 року у справі №50/206-б СУДДЯ : Жукова Л.В. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.05.2016 року у справі №924/613/15 СУДДЯ : Мамонтова О.М. ДАТА : 02.03.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 14.04.2016 року у справі №826/5438/15 СУДДЯ : Черпак Ю.К. ДАТА : 12.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.04.2016 року у справі №910/20356/15 СУДДЯ : Овечкін В.Е. ДАТА : 12.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 18.01.2016 року у справі №800/413/15 СУДДЯ : Малинін В.В. ДАТА : 02.03.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.12.2022 року у справі №757/46182/21-к СУДДЯ : ДАТА : 20.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.12.2022 року у справі №158/647/21 СУДДЯ : ДАТА : 20.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.10.2022 року у справі №148/1223/19 СУДДЯ : ДАТА : 20.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.10.2022 року у справі №645/4190/18 СУДДЯ : ДАТА : 20.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.04.2023 року у справі №761/7809/19 СУДДЯ : ДАТА : 20.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 19.10.2022 року у справі №370/1530/20 СУДДЯ : Мартєв Сергій Юрійович ДАТА : 19.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.10.2022 року у справі №728/1614/17 СУДДЯ : ДАТА : 19.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.10.2022 року у справі №538/1207/17 СУДДЯ : ДАТА : 19.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 19.04.2023 року у справі №757/50854/21-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 19.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 18.08.2022 року у справі №374/287/20 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.11.2022 року у справі №305/2064/19 СУДДЯ : ДАТА : 17.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.11.2022 року у справі №199/7939/21 СУДДЯ : ДАТА : 17.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 17.05.2022 року у справі №522/299/20 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 19.01.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 20.04.2022 року у справі №380/1733/20 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 20.04.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 09.02.2023 року у справі №580/11442/21 СУДДЯ : Дашутін І.В. ДАТА : 09.02.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.01.2018 року у справі №907/151/17 СУДДЯ : Кобаль Н. В. ДАТА : 25.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.05.2018 року у справі №826/11346/16 СУДДЯ : Бившева Л. І.,Хохуляк В. В.,Шипуліна Т. М. ДАТА : 25.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.09.2018 року у справі №639/4223/17 СУДДЯ : Смокович М. І. ДАТА : 24.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.11.2018 року у справі №813/3357/18 СУДДЯ : Білоус О. В.,Данилевич Н. А.,Стрелець Т. Г. ДАТА : 24.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.10.2018 року у справі №815/5874/17 СУДДЯ : Бившева Л. І.,Хохуляк В. В.,Шипуліна Т. М. ДАТА : 23.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 08.08.2019 року у справі №826/2763/16 СУДДЯ : Радишевська О. Р.,Радишевсько О. Р. ДАТА : 23.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 05.11.2019 року у справі №910/3604/19 СУДДЯ : Стратієнко Л. В.,Ткач І. В. ДАТА : 22.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.02.2020 року у справі №466/2492/18 СУДДЯ : Гулейков І. Ю.,Гулейково І. Ю.,Ступак О. В.,Усик Г. І. ДАТА : 22.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.07.2020 року у справі №300/135/20 СУДДЯ : Стеценко С. Г.,Шарапа В. М. ДАТА : 22.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 14.10.2020 року у справі №565/1877/19 СУДДЯ : Білоконь О. В.,Сакар Н. Ю.,Сакар Н. Ю. ДАТА : 21.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 16.11.2022 року у справі №522/11959/19 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 16.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.11.2022 року у справі №756/11431/19 СУДДЯ : ДАТА : 16.11.2022
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.07.2021 року у справі №910/718/21 СУДДЯ : Краснов Є. В.,Мачульський Г. М. ДАТА : 20.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.12.2020 року у справі №520/12935/19 СУДДЯ : Желтобрюх І. Л. ДАТА : 20.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.03.2018 року у справі №826/7958/16 СУДДЯ : Гончарова І. А.,Олендер І. Я.,Ханова Р. Ф. ДАТА : 13.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.07.2019 року у справі №810/819/17 СУДДЯ : Мельник-Томенко Ж. М. ДАТА : 13.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 20.01.2020 року у справі №226/569/19 СУДДЯ : Гулейков І. Ю.,Гулейково І. Ю.,Ступак О. В.,Усик Г. І. ДАТА : 11.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 16.06.2023 року у справі №815/3559/15 СУДДЯ : Васильєва І.А. ДАТА : 16.06.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.02.2023 року у справі №333/382/20 СУДДЯ : ДАТА : 16.02.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.02.2023 року у справі №629/5831/19 СУДДЯ : ДАТА : 16.02.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 15.06.2022 року у справі №398/2910/20 СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 15.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 15.06.2022 року у справі №932/6853/20 СУДДЯ : Мартєв Сергій Юрійович ДАТА : 15.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 15.03.2023 року у справі №728/1615/22 СУДДЯ : Зайцев Андрій Юрійович ДАТА : 15.03.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.11.2022 року у справі №556/1576/17 СУДДЯ : ДАТА : 14.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 14.09.2022 року у справі №453/843/18 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 14.09.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.02.2023 року у справі №289/85/22 СУДДЯ : ДАТА : 14.02.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.12.2022 року у справі №361/6846/15-к СУДДЯ : ДАТА : 13.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.07.2022 року у справі №755/17978/20 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 13.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.05.2022 року у справі №210/1137/19 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 19.01.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.04.2023 року у справі №642/4503/20 СУДДЯ : ДАТА : 13.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 12.06.2023 року у справі №127/15952/22 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 12.06.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.04.2023 року у справі №613/123/19 СУДДЯ : ДАТА : 12.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 11.05.2022 року у справі №646/3937/16-ц СУДДЯ : Зайцев Андрій Юрійович ДАТА : 11.05.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 11.04.2023 року у справі №686/13500/18 СУДДЯ : ДАТА : 11.04.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.11.2022 року у справі №752/798/20 СУДДЯ : ДАТА : 10.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.11.2022 року у справі №203/2076/21 СУДДЯ : ДАТА : 10.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.08.2022 року у справі №635/6868/16-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 20.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.08.2022 року у справі №210/5096/19 СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 10.08.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.03.2023 року у справі №676/5139/22 СУДДЯ : ДАТА : 09.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.12.2022 року у справі №129/2663/21 СУДДЯ : ДАТА : 08.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.12.2022 року у справі №182/324/17 СУДДЯ : ДАТА : 08.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.12.2022 року у справі №686/11795/17 СУДДЯ : ДАТА : 08.12.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.11.2022 року у справі №182/5410/20 СУДДЯ : ДАТА : 08.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.11.2022 року у справі №554/2953/18 СУДДЯ : ДАТА : 08.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 08.04.2022 року у справі №522/1021/16-ц СУДДЯ : Коломієць Ганна Василівна ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 07.09.2022 року у справі №294/1347/17 СУДДЯ : Коломієць Ганна Василівна ДАТА : 20.01.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.06.2022 року у справі №462/1710/16-к СУДДЯ : ДАТА : 07.06.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.12.2022 року у справі №991/3921/20 СУДДЯ : ДАТА : 06.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 06.10.2022 року у справі №405/6320/19 СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 06.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.10.2022 року у справі №760/11852/15-к СУДДЯ : ДАТА : 06.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 06.03.2023 року у справі №686/14358/21 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 06.03.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.12.2022 року у справі №214/7462/20 СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 05.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.10.2022 року у справі №766/9484/20 СУДДЯ : Коломієць Ганна Василівна ДАТА : 05.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.10.2022 року у справі №759/1692/18 СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 05.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.10.2022 року у справі №369/8690/17 СУДДЯ : ДАТА : 04.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.10.2022 року у справі №485/1722/20 СУДДЯ : ДАТА : 04.10.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.07.2023 року у справі №1-655/11 СУДДЯ : ДАТА : 04.07.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 04.05.2022 року у справі №522/3568/20 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 04.05.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.11.2022 року у справі №715/758/20 СУДДЯ : ДАТА : 03.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.11.2022 року у справі №402/1138/14 СУДДЯ : ДАТА : 03.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.11.2022 року у справі №710/447/21 СУДДЯ : ДАТА : 03.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.11.2022 року у справі №695/1628/18 СУДДЯ : ДАТА : 03.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.11.2022 року у справі №362/6601/17 СУДДЯ : ДАТА : 03.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 03.08.2022 року у справі №344/15323/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 03.08.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 03.05.2022 року у справі №159/6473/20 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 03.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 02.11.2022 року у справі №757/60318/19-ц СУДДЯ : Червинська Марина Євгенівна ДАТА : 02.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 02.08.2022 року у справі №487/6592/19 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 02.08.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 02.06.2022 року у справі №395/223/21 СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 02.06.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.03.2023 року у справі №202/793/21 СУДДЯ : ДАТА : 02.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.03.2023 року у справі №554/2142/22 СУДДЯ : ДАТА : 02.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.03.2023 року у справі №382/1118/21 СУДДЯ : ДАТА : 02.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.03.2023 року у справі №757/12712/22-к СУДДЯ : ДАТА : 02.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 01.11.2022 року у справі №705/3478/21 СУДДЯ : ДАТА : 01.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 01.11.2022 року у справі №711/262/20 СУДДЯ : ДАТА : 01.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 01.11.2022 року у справі №450/1592/20 СУДДЯ : ДАТА : 01.11.2022
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 01.03.2023 року у справі №182/6113/19 СУДДЯ : ДАТА : 01.03.2023
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №127/10498/17 СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.05.2018 року у справі №740/1146/16-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 29.01.2020 року у справі №760/7997/14-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 03.06.2019 року у справі №757/31619/16-ц СУДДЯ : Карпенко Світлана Олексіївна ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №242/4159/14к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.05.2019 року у справі №398/381/16-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 17.01.2019 року у справі №188/213/16-ц СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.10.2018 року у справі №688/1744/16-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.06.2018 року у справі №759/1334/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.03.2018 року у справі №607/20097/14-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 29.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.04.2019 року у справі №760/18016/15-к СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.01.2018 року у справі №157/2262/17 СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.02.2019 року у справі №643/1121/16-к СУДДЯ : Кравченко Станіслав Іванович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.06.2019 року у справі №676/3183/15-к СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 23.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 23.01.2019 року у справі №456/544/18 СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.05.2018 року у справі №200/4664/14-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.08.2019 року у справі №149/3394/18 СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 02.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.09.2018 року у справі №522/1418/16 СУДДЯ : Кравченко Станіслав Іванович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.06.2018 року у справі №409/1994/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.05.2018 року у справі №677/161/14-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 30.10.2018 року у справі №333/7353/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 03.06.2018 року у справі №263/13212/15-ц СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.06.2019 року у справі №468/1262/16-ц СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 28.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2018 року у справі №160/173/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.04.2018 року у справі №678/80/15-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.02.2018 року у справі №161/13242/16-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 28.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 26.03.2020 року у справі №754/2764/7 СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.01.2019 року у справі №366/3525/16-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 30.05.2019 року у справі №640/993/15-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.05.2019 року у справі №396/849/17 СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.05.2019 року у справі №287/359/14 СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.03.2019 року у справі №127/16198/18 СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.04.2019 року у справі №718/2457/16-ц СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.12.2018 року у справі №569/8506/15-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.02.2019 року у справі №221/2952/16-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 20.02.2020 року у справі №754/7061/15 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 07.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.01.2020 року у справі №756/8425/17 СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 10.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.06.2018 року у справі №266/2586/15-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.12.2018 року у справі №428/2448/16-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.11.2018 року у справі №303/5822/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.05.2019 року у справі №461/1434/18 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.07.2018 року у справі №154/1636/15 СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 04.06.2019 року у справі №336/171/17 СУДДЯ : Погрібний Сергій Олексійович ДАТА : 21.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.08.2019 року у справі №180/290/18 СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 31.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.05.2018 року у справі №554/7483/16-к СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.05.2018 року у справі №721/1211/15-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.04.2018 року у справі №135/1530/16-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.05.2018 року у справі №338/63/17-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.06.2019 року у справі №308/1672/18 СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 24.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.09.2018 року у справі №554/9996/17 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 10.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.11.2019 року у справі №402/740/15 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.04.2018 року у справі №235/10108/15-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.06.2018 року у справі №203/6169/16 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2018 року у справі №203/4863/14-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 30.05.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 12.04.2017 року у справі №753/8302/15-ц СУДДЯ : Гуменюк В.І. ДАТА : 04.05.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.06.2018 року у справі №208/5017/14-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.12.2018 року у справі №569/6812/15-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.03.2019 року у справі №415/4475/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.02.2019 року у справі №309/1201/15-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 20.02.2019 року у справі №346/4946/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 07.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.02.2019 року у справі №349/1487/14-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.11.2018 року у справі №521/6766/15-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.08.2019 року у справі №754/2512/18 СУДДЯ : Шипович Владислав Володимирович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.03.2019 року у справі №206/2274/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.01.2018 року у справі №755/15946/16-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.09.2018 року у справі №636/2986/16-ц СУДДЯ : Штелик Світлана Павлівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.03.2019 року у справі №686/20143/16-к СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.10.2018 року у справі №366/3050/16-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 04.12.2018 року у справі №619/1922/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.09.2019 року у справі №205/4020/16к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 28.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.05.2019 року у справі №442/2539/17 СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.05.2018 року у справі №191/5500/14-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.11.2018 року у справі №263/7666/15-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.02.2019 року у справі №420/1717/15-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.11.2018 року у справі №725/3021/16-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2018 року у справі №760/13109/14-к СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.01.2019 року у справі №759/8398/15-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.10.2018 року у справі №431/394/17 СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2018 року у справі №466/7706/15-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.05.2019 року у справі №569/3671/17 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.04.2018 року у справі №588/847/14-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.04.2019 року у справі №359/3800/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.09.2018 року у справі №342/265/17 СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.02.2020 року у справі №400/1408/16-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 07.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.01.2018 року у справі №355/1256/16-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 29.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.03.2019 року у справі №200/20048/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 16.12.2019 року у справі №127/21773/14-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 02.07.2018 року у справі №308/8180/15-ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.03.2019 року у справі №554/5204/17 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.04.2016 року у справі №5015/4799/12 СУДДЯ : Куровський С.В. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.12.2018 року у справі №761/6142/15-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.06.2018 року у справі №755/11467/13-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 02.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 24.02.2016 року у справі №6-2089цс15 СУДДЯ : Гуменюк В.І. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №159/4129/16-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 19.09.2018 року у справі №700/304/16-ц СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.10.2018 року у справі №137/2191/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 16.01.2019 року у справі №235/8444/15-ц, СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.02.2019 року у справі №579/650/15-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.12.2018 року у справі №663/759/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.10.2018 року у справі №752/4900/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 09.04.2019 року у справі №306/1602/16-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 09.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 03.07.2019 року у справі №288/1158/16-к СУДДЯ : Лобойко Леонід Миколайович ДАТА : 27.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2018 року у справі №459/2045/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.05.2018 року у справі №552/2926/15 СУДДЯ : Григор'єва Ірина Вікторівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 28.01.2018 року у справі №359/9855/15-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.12.2018 року у справі №632/544/16-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 10.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 30.09.2014 року у справі №12/5026/858/2012 СУДДЯ : Куровський С.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 11.11.2019 року у справі №301/2285/16-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.06.2018 року у справі №759/18393/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 02.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 12.02.2019 року у справі №800/574/17 СУДДЯ : Саприкіна Ірина Валентинівна ДАТА : 07.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.12.2018 року у справі №442/5716/16-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.01.2018 року у справі №697/849/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 28.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.02.2019 року у справі №554/2412/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.01.2018 року у справі №202/6970/15-к СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 28.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 30.09.2019 року у справі №159/2377/17 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №544/673/13-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.03.2019 року у справі №641/222/18 СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.03.2019 року у справі №715/598/17 СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.05.2021 року у справі №401/2763/16-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.05.2018 року у справі №523/13432/16-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 02.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.02.2019 року у справі №359/972/16-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.06.2019 року у справі №727/1157/18 СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 24.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.01.2014 року у справі №904/1544/13-г СУДДЯ : Кочерова Н.О. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.04.2019 року у справі №310/6757/17 СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2018 року у справі №562/2333/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.07.2018 року у справі №638/14260/16ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 04.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.01.2019 року у справі №619/5554/14-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.09.2019 року у справі №199/8127/17 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.01.2018 року у справі №188/1176/16-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.01.2018 року у справі №758/8167/16-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2018 року у справі №343/2372/15-ц СУДДЯ : Кузнєцов Віктор Олексійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.02.2019 року у справі №236/1798/16-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.10.2018 року у справі №662/8/17 СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.06.2018 року у справі №461/4360/16-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 02.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 13.11.2018 року у справі №361/2653/15-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.08.2019 року у справі №311/2754/16-к СУДДЯ : Марчук Наталія Олегівна ДАТА : 01.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.03.2019 року у справі №711/3133/17 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.05.2018 року у справі №137/1741/14-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2018 року у справі №398/4375/14-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.07.2019 року у справі №191/2795/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 28.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.05.2018 року у справі №296/3704/16-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.01.2019 року у справі №610/1668/17 СУДДЯ : Григор'єва Ірина Вікторівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 14.08.2019 року у справі №225/3479/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.02.2020 року у справі №569/11930/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.09.2018 року у справі №623/4131/15-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 24.01.2018 року у справі №423/1623/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 09.07.2019 року у справі №530/1154/16-ц СУДДЯ : Сакара Наталія Юріївна ДАТА : 26.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.02.2019 року у справі №531/1072/14-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 11.06.2019 року у справі №200/8547/13-к СУДДЯ : Григор&'Єва Ірина Вікторівна ДАТА : 23.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.01.2019 року у справі №463/5544/14-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.01.2019 року у справі №344/16316/15-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.12.2018 року у справі №462/7282/14-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.09.2020 року у справі №757/25430/13-к СУДДЯ : Луганський Юрій Миколайович ДАТА : 11.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 25.09.2019 року у справі №127/24839/17 СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 07.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 07.09.2020 року у справі №755/32908/14-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 23.01.2018 року у справі №473/5601/14-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 28.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.01.2018 року у справі №522/19917/14-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.04.2019 року у справі №539/2235/14-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.05.2019 року у справі №761/13616/14-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.09.2018 року у справі №308/6020/15-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 29.05.2018 року у справі №715/1586/17 СУДДЯ : Червинська Марина Євгенівна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.04.2018 року у справі №754/7062/15-к СУДДЯ : Кравченко Станіслав Іванович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.01.2019 року у справі №320/2224/16-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.03.2018 року у справі №760/11451/15-к СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 29.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 08.05.2019 року у справі №234/5738/15-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.11.2018 року у справі №267/6365/13-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.04.2019 року у справі №202/2141/15-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.03.2019 року у справі №664/506/16-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.07.2019 року у справі №635/6088/16-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 26.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 30.01.2019 року у справі №622/96/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 12.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.03.2018 року у справі №645/4582/16-ц СУДДЯ : Карпенко Світлана Олексіївна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.12.2018 року у справі №200/1169/17 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.12.2018 року у справі №161/3885/16-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.04.2019 року у справі №219/151/18 СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.04.2018 року у справі №359/7282/14-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.04.2018 року у справі №278/1763/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.08.2019 року у справі №537/1772/17 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 01.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 17.05.2018 року у справі №346/4623/15-ц СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 16.01.2018 року у справі №688/788/15-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 04.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 11.12.2018 року у справі №740/149/15 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.04.2018 року у справі №138/991/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.06.2018 року у справі №462/2762/14-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.09.2018 року у справі №450/3304/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.01.2021 року у справі №496/1318/17 СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.12.2018 року у справі №759/6572/15-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.05.2019 року у справі №750/3606/14 СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.03.2020 року у справі №668/15279/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 07.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 15.01.2018 року у справі №676/12/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.11.2018 року у справі №509/1123/18 СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 03.01.2018 року у справі №133/3426/13-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.07.2018 року у справі №233/4823/15-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 04.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.03.2019 року у справі №759/116/16 СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.12.2018 року у справі №591/603/17 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.06.2019 року у справі №295/2579/17 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 24.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.01.2019 року у справі №758/7679/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.03.2018 року у справі №140/2840/14-к СУДДЯ : Кравченко Станіслав Іванович ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 25.10.2018 року у справі №332/4596/15-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.10.2018 року у справі №405/7623/16-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.07.2019 року у справі №297/628/16-ц СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 30.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.02.2019 року у справі №390/1056/16-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.04.2019 року у справі №466/4229/17 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 31.10.2018 року у справі №377/489/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.01.2019 року у справі №753/13388/17-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 15.11.2018 року у справі №676/3047/15-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 10.07.2019 року у справі №682/1828/17 СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 27.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 11.06.2019 року у справі №727/3/16-к СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 23.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.02.2019 року у справі №279/3299/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.12.2018 року у справі №638/4399/15 СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.01.2019 року у справі №522/13322/15-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.02.2019 року у справі №236/2029/16-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.11.2018 року у справі №723/852/16-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.02.2020 року у справі №735/845/17 СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 01.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.09.2019 року у справі №335/6360/15-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 21.11.2018 року у справі №655/802/16-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 29.07.2018 року у справі №667/237/16-ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 04.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 17.04.2019 року у справі №1-23/2005 СУДДЯ : Лобойко Леонід Миколайович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 02.03.2020 року у справі №760/27869/13-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 21.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.08.2019 року у справі №522/21380/15ц СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 01.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 03.07.2018 року у справі №756/5794/15-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 04.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.06.2019 року у справі №193/218/18 СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 22.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.07.2019 року у справі №357/6441/16-ц СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 31.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.05.2019 року у справі №199/6337/16-ц СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 26.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 07.02.2019 року у справі №754/5269/15 СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 07.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.06.2018 року у справі №686/8655/15-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 03.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 04.04.2019 року СУДДЯ : Золотніков Олександр Сергійович ДАТА : 09.08.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 08.06.2016 року у справі №800/124/16 СУДДЯ : Терлецький О.О. ДАТА : 11.02.2017
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 25.01.2018 року у справі №729/1480/13-к СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 30.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 25.05.2021 року у справі №760/23148/14-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.01.2018 року у справі №646/6873/15-к СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 28.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.07.2019 року у справі №757/10871/13-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 27.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.02.2018 року у справі №126/1439/17 СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 27.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 23.01.2019 року у справі №711/6413/13-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 14.03.2018 року у справі №599/1539/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 29.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.08.2019 року у справі №344/11372/18 СУДДЯ : Огурецький Василь Петрович ДАТА : 30.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.06.2019 року у справі №756/13170/14 СУДДЯ : Стороженко Сергій Олександрович ДАТА : 23.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.08.2019 року у справі №607/14707/17 СУДДЯ : Булейко Ольга Леонідівна ДАТА : 31.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.06.2019 року у справі №606/1485/18 СУДДЯ : Сакара Наталія Юріївна ДАТА : 10.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.11.2018 року у справі №166/938/17 СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.04.2019 року у справі №759/19880/15-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.06.2018 року у справі №755/4059/16-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 03.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 16.09.2018 року у справі №756/2925/17 СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.09.2019 року у справі №161/18755/13-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 10.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.06.2019 року у справі №444/233/17 СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 23.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.03.2019 року у справі №404/959/18 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.11.2018 року у справі №760/16409/16 СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 29.11.2018 року у справі №456/1529/15-к СУДДЯ : Макаровець Алла Миколаївна ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 24.04.2019 року у справі №180/509/17-к СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 13.06.2019 року у справі №570/1498/16-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 24.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.12.2019 року у справі №462/5338/14к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 31.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.02.2018 року у справі №489/2492/17 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.05.2018 року у справі №340/545/15-к СУДДЯ : Кравченко Станіслав Іванович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.06.2019 року у справі №758/4878/14-к СУДДЯ : Щепоткіна Валентина Володимирівна ДАТА : 22.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 19.09.2019 року у справі №742/1216/16-к СУДДЯ : Іваненко Ігор Володимирович ДАТА : 09.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 12.11.2020 року у справі №127/4546/16-к СУДДЯ : Ємець Олександр Петрович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 05.02.2019 року у справі №127/23722/15-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 12.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.10.2018 року у справі №548/148/16-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.01.2018 року у справі №635/5852/13-к СУДДЯ : Шевченко Тетяна Валентинівна ДАТА : 02.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.02.2018 року у справі №348/1237/15-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.02.2019 року у справі №175/2507/14-к СУДДЯ : Кишакевич Лев Юрійович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.01.2018 року у справі №756/15383/13-к СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 05.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 16.08.2018 року у справі №748/87/18 СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 19.04.2018 року у справі №727/3/16-к СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 31.05.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.12.2018 року у справі №595/1962/14-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 20.03.2018 року у справі №308/13047/16-ц СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 09.01.2018 року у справі №396/2687/15-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 28.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.01.2019 року у справі №203/3541/15-ц СУДДЯ : Кузнєцов Віктор Олексійович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 14.01.2019 року у справі №686/10651/18 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.11.2018 року у справі №299/232/17 СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 18.12.2018 року у справі №263/7310/17 СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.07.2018 року у справі №521/1874/15-к СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 05.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 31.10.2018 року у справі №399/273/16-к СУДДЯ : Яковлєва Світлана Володимирівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.11.2018 року у справі №364/265/17 СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 16.01.2018 року у справі №383/1020/14-к СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 26.06.2018 року у справі №607/5461/15-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 22.05.2018 року у справі №662/1113/15 СУДДЯ : Маринич В`Ячеслав Карпович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 18.01.2018 року у справі №227/6178/15-к СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 04.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.10.2018 року у справі №369/2124/15-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.02.2018 року у справі №725/3255/17 СУДДЯ : Червинська Марина Євгенівна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 12.06.2018 року у справі №757/49263/15-к СУДДЯ : Голубицький Станіслав Савелійович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 15.01.2018 року у справі №127/7244/15-к СУДДЯ : Матієк Тетяна Василівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.04.2019 року у справі №220/1263/16 СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 27.06.2019 року у справі №727/728/17 СУДДЯ : Білик Наталія Володимирівна ДАТА : 26.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.02.2018 року у справі №377/489/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 08.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 27.11.2019 року у справі №331/5187/15-к СУДДЯ : Бущенко Аркадій Петрович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 25.01.2018 року у справі №703/6597/14-к СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 03.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.02.2020 року у справі №558/566/17 СУДДЯ : Стефанів Надія Степанівна ДАТА : 11.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 02.10.2018 року у справі №711/3965/15-к СУДДЯ : Остапук Віктор Іванович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 17.05.2018 року у справі №265/8049/15-к СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 01.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 14.05.2019 року у справі №602/253/14-к СУДДЯ : Лагнюк Микола Михайлович ДАТА : 10.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 06.09.2018 року у справі №334/91/17 СУДДЯ : Наставний Вячеслав Володимирович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.08.2019 року у справі №235/1492/17 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 01.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 20.08.2019 року у справі №723/3083/17 СУДДЯ : Король Володимир Володимирович ДАТА : 02.09.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 04.12.2018 року у справі №243/9223/15-к СУДДЯ : Могильний Олег Павлович ДАТА : 09.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 01.06.2021 року у справі №751/5552/14 СУДДЯ : Мазур Микола Вікторович ДАТА : 06.06.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуПостанова ККС ВП від 28.03.2019 року у справі №720/834/17 СУДДЯ : Марчук Олександр Петрович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний кримінальний суд верховного судуУхвала ККС ВП від 10.11.2020 року у справі №464/7111/14-к СУДДЯ : Ковтунович Микола Іванович ДАТА : 11.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.03.2019 року у справі №182/6496/17 СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 01.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.03.2018 року у справі №377/657/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 23.05.2023 року у справі №817/538/17 СУДДЯ : Бившева Л.І. ДАТА : 23.05.2023
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст