Головна Сервіси для юристів ... Закони Про місцеве самоврядування в Україні Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захист...

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

Про місцеве самоврядування в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
 • 3671

  Переглядів

 • 3671

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

  а) власні (самоврядні) повноваження:

  1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

  2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

  {Підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 }

  3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

  4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

  5) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення;

  {Пункт "а" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом № 1320-IX від 04.03.2021 }

  б) делеговані повноваження:

  1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами;

  {Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 969-IV від 19.06.2003 }

  2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

  2 - 1 ) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 2 - 1 згідно із Законом № 936-VIII від 26.01.2016 }

  3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

  4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

  5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

  6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

  7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

  {Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5067-VI від 05.07.2012 }

  8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

  {Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 969-IV від 19.06.2003 }

  9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня;

  {Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 4719-VI від 17.05.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 379-VII від 02.07.2013 }

  10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

  11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;

  12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;

  {Підпункт 12 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 5067-VI від 05.07.2012 }

  {Підпункт 13 пункту "б" частини першої статті 34 виключено на підставі Закону № 5461-VI від 16.10.2012 }

  14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом № 3167-IV від 01.12.2005 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016 }

  15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом № 563-VII від 17.09.2013 }

  16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 16 згідно із Законом № 563-VII від 17.09.2013 }

  17) визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 17 згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016 }

  18) надання особі, стосовно якої згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам сім’ї такої особи грошової допомоги, передбаченої частиною п’ятою статті 7 Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей";

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 18 згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022 }

  19) сприяння зайнятості осіб, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, організація їх професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 19 згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022 }

  20) забезпечення житлом для тимчасового проживання осіб, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

  {Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 20 згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022 }

  2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених законодавством пільг, а також щодо додаткового фінансового заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим транспортом працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості.

  {Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2206-VIII від 14.11.2017 }

  3. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, визначених пунктом "б" частини першої цієї статті, належать:

  1) здійснення на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

  {Пункт 1 частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1320-IX від 04.03.2021 }

  {Пункт 2 частини третьої статті 34 виключено на підставі Закону № 1320-IX від 04.03.2021 }

  {Статтю 34 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 }

  4. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, визначених пунктом "а" частини першої цієї статті, належить забезпечення надання соціальних послуг відповідно до закону.

  {Статтю 34 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2671-VIII від 17.01.2019 }

  Попередня

  62/114

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст