Головна Сервіси для юристів ... Закони Про місцеве самоврядування в Україні Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунальн...

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

Про місцеве самоврядування в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

{Підпункт 3 пункту "а" статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012 }

4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

{Підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4710-VI від 17.05.2012 , № 5461-VI від 16.10.2012 }

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

6) вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження та захоронення трупів тварин;

{Підпункт 6 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1060-IX від 03.12.2020 }

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

{Підпункт 7 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4710-VI від 17.05.2012 }

7 - 1 ) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи;

{Підпункт 7 - 1 пункту "а" частини першої статті 30 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2262-VIII від 21.12.2017 }

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів;

{Підпункт 7 - 1 пункту "а" частини першої статті 30 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2262-VIII від 21.12.2017 }

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 7 - 1 згідно із Законом № 1283-VII від 29.05.2014 }

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

{Підпункт 10 пункту "а" частини першої статті 30 в редакції Закону № 1812-VIII від 17.01.2017 }

10 - 1 ) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 10 - 1 згідно із Законом № 1812-VIII від 17.01.2017 }

10 - 2 ) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 10 - 2 згідно із Законом № 1812-VIII від 17.01.2017 }

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом № 1180-VI від 19.03.2009 }

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом № 1825-VI від 21.01.2010 }

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із Законом № 1825-VI від 21.01.2010 }

17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

{Пункт "а" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 17 згідно із Законом № 4710-VI від 17.05.2012 }

18) організація недискримінаційного доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура;

{Пункт "а" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 18 згідно із Законом № 1834-VIII від 07.02.2017 ; в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

{Підпункт 19 пункту "а" статті 30 виключено на підставі Закону № 1060-IX від 03.12.2020 }

20) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 20 згідно із Законом № 2189-VIII від 09.11.2017 }

21) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 21 згідно із Законом № 2189-VIII від 09.11.2017 }

22) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 22 згідно із Законом № 2189-VIII від 09.11.2017 }

23) визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 23 згідно із Законом № 1060-IX від 03.12.2020 }

24) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами;

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 24 згідно із Законом № 1060-IX від 03.12.2020 }

б) делеговані повноваження:

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;

{Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону № 969-IV від 19.06.2003 }

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

{Підпункт 10 пункту "б" статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1878-VI від 11.02.2010 }

11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням послуг;

{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 11 згідно із Законом № 1180-VI від 19.03.2009 }

12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом № 2367-VI від 29.06.2010 }

13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.

{Пункт "б" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 13 згідно із Законом № 1834-VIII від 07.02.2017 ; в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

Попередня

58/113

Наступна
Додати в обране
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Аналізуйте судовий акт: Якщо балансоутримувач не був визначений, за падіння дерева на автомобіль відповідає Виконавчий орган місцевої ради, а не сама місцева рада (ВС/КЦС у справі № 2-1474/11-ц від 04 квітня 2018р.)

У деліктних спорах здавалося би при очевидності шкоди та наочності вини, часто складно правильно визначити відповідача для суду, тобто особу, яка згідно закону відповідальна у цивільному правопорушенні та має компенсувати потерпілому шкоду.  

Випадки падіння дерев на автомобілі непоодинокі. Проте відповідальних осіб у населеному пункті за шкоду заподіяну таким падінням не так просто знайти. В будь-якому випадку ніхто добровільно нічого нікому не відшкодовує, тому якщо немає страховки, власнику автомобілю пряма дорога в суд. При цьому процес буде дуже довгий оскільки відповідач оскаржує все, що тільки можна.  

За загальним правилом за деревами в населеному пункті доглядає землекористувач земельної ділянки, на якій ці дерева знаходяться.  Тобто, дерева повинні перебувати на балансі землекористувача і в ідеалі повинні бути про це якісь документи. Дерева, що ростуть на землях комунальної власності, які не передані у оренду, як правило, доглядаються спеціальним комунальним підприємством і перебувають на балансі у цього підприємства.  Хоча і тут повинна бути правова підстава, наприклад для догляду за деревами на прибудинковій території – договір на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

Отже, багато дерев в населеному пункті можуть не мати балансоутримувача, проте все одно падати на припарковані автомобілі.  Хто ж  тоді є відповідачем у справі про стягнення шкоди заподіяної власнику пошкодженого автомобілю? Ця справа саме про це.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, стягнув шкоду з місцевої ради. На думку цих судів саме місцева рада, яка розпоряджається землями комунальної власності, зобов’язана була визначитися із балансоутримувачем дерев, які ростуть на цих землях, і цього не зробила.

ВС скасував ці рішення і відмовив власнику автомобіля у задоволенні позову обґрунтовуючи таке рішення підпунктом 7, пункту «а», частини першої, ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування».  ВС підкреслив, що  визначення балансоутримувача дерев та контроль за станом зелених насаджень належить до відання саме виконавчого органу міської ради, а не самої міської ради. Тобто, матеріально відповідальним за падіння позабалансових дерев на автомобілі згідно закону є виконавчий орган місцевої ради.  

Отже, в цій справі власник автомобілю з самоого початку неправильно визначив відповідачем у справі місцеву раду, а суди з цим погодились.  

Цікавими є також аргументи представника відповідача о цій справі. За його думкою власник автомобілю порушив положення ЗУ «Про автомобільний транспорт», а саме:  зберігав свій автомобіль у житловій зоні під деревом, що мало ознаки сухостою, а не на спеціально відведеному майданчику, а тому майнова шкода була заподіяна внаслідок недбалості та необережності самого позивача. Хоча це і не спрацювало…

 

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст