Головна Сервіси для юристів ... Закони Земельний кодекс України Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних ...

Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав

Земельний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 2710

  Переглядів

 • 2710

  Переглядів

 • Додати в обране

  {Назва статті 79 - 1 в редакції Закону № 340-IX від 05.12.2019 }

  1. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

  2. Формування земельних ділянок здійснюється:

  у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;

  шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок;

  шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

  {Абзац четвертий частини другої статті 79 - 1 в редакції Законів № 5245-VI від 06.09.2012 , № 497-VIII від 02.06.2015 }

  шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом;

  {Частину другу статті 79 - 1 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018 }

  за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

  {Частину другу статті 79 - 1 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015 }

  за затвердженими комплексними планами просторового розвитку території територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, детальними планами території.

  {Частину другу статті 79 - 1 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 }

  3. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.

  4. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

  5. Формування земельних ділянок (крім випадків, визначених у частинах шостій - сьомій цієї статті) здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

  6. Формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

  Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у заставі, здійснюється за згодою землекористувача, заставодержателя. Поділ, об’єднання земельної ділянки, що перебуває у користуванні, здійснюється за згодою землекористувача, заставодержателя. Справжність підпису на такій згоді засвідчується нотаріально.

  {Частину шосту статті 79 - 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  Земельні ділянки можуть бути об’єднані, якщо вони мають однакове цільове призначення. У разі поділу земельної ділянки, об’єднання земельних ділянок сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове призначення.

  {Частину шосту статті 79 - 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  7. Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за документацією із землеустрою, яка стала підставою для її формування.

  8. У разі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за їх фактичним використанням у зв'язку з неможливістю виявлення дійсних меж, формування нових земельних ділянок не здійснюється, а зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру.

  9. Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.

  10. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

  11. Державна реєстрація прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, здійснюється після внесення відомостей про таку частину до Державного земельного кадастру.

  12. Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

  {Частина дванадцята статті 79 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015 }

  13. Земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі:

  поділу або об’єднання земельних ділянок;

  скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації;

  якщо речове право на земельну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", не було зареєстровано протягом року з вини заявника.

  Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за наявності таких прав, обтяжень).

  {Статтю 79 - 1 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 340-IX від 05.12.2019 }

  14. Наявність обмежень у використанні земель, у тому числі червоних ліній, в межах земельної ділянки, що формується для обслуговування існуючого об’єкта нерухомості (будівлі, споруди), не перешкоджає її формуванню та визначенню її цільового призначення для потреб, пов’язаних із функціонуванням зазначеного об’єкта з дотриманням встановлених обмежень щодо використання земельної ділянки.

  {Статтю 79 - 1 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 1657-IX від 15.07.2021 }

  {Кодекс доповнено статтею 79 - 1 згідно із Законом № 3613-VI від 07.07.2011 }

  Попередня

  91/234

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Під час накладання однієї земельної ділянки на іншу розробляється технічна документація щодо поділу земельної ділянки (КАС/ВС у справі № 0640/4182/18 від 07.04.2021)
  у цій справі позивачу було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою на відведення земельної ділянки у власність площею 1 га для ведення особистого селянського господарства. З наданням дозволу позивачкою було замовлено розроблення документації із землеустрою із подальшим присвоєнням кадастрового номера та реєстрації в Публічній кадастровій карті. Проте під час звернення до кадастрового реєстратора за державною реєстрацією земельною ділянкою громадянці було відмовлено у здійсненні реєстрації з підстав накладання земельної ділянки, яка реєструється на іншу земельну ділянку загальною площею 78,21 га, якій вже присвоєно кадастровий номер. Враховуючи ці обставини, позивачка звернулась до Держгеокадастру повторно, але вже за наданням дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки. У відповідь на звернення Держгеокадастр відмовив у задоволенні заяви посилаючись на неможливість ідентифікації  ділянки, щодо якої подано заяву про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки. 

  Справа була предметом розгляду Верховним Судом, до яких висновків дійшов Суд розглянемо далі.

  Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився суд апеляційної інстанції, позов задовольнив. Верховний Суд, переглядаючи спір за касаційною скаргою ГУ Держгеокадастру, залишив її без задоволення, а оскаржувані рішення – без змін.

  Позиція КАС/ВС. Статтею 79-1 ЗКУ передбачено, що формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, шляхом поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок. Відповідно до ч. 5 ст.79-1 ЗКУ формування земельних ділянок (крім випадків, визначених у частинах 6–7 цієї статті) здійснюється за проєктами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Читати повністю

  Практика

  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 31.05.2022 року у справі №533/983/20 СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 31.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 31.03.2023 року у справі №545/3569/21 СУДДЯ : Воробйова Ірина Анатоліївна ДАТА : 31.03.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 28.09.2022 року у справі №450/2973/20 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 28.09.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.06.2023 року у справі №819/3266/15 СУДДЯ : Бившева Л.І. ДАТА : 27.06.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.04.2023 року у справі №501/1256/17 СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 26.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.10.2022 року у справі №307/2175/15-ц СУДДЯ : Петров Євген Вікторович ДАТА : 25.10.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 25.05.2022 року у справі №916/569/21 СУДДЯ : Ткаченко Н.Г. ДАТА : 25.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.11.2022 року у справі №752/1229/21 СУДДЯ : Дундар Ірина Олександрівна ДАТА : 23.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 22.02.2023 року у справі №380/26033/21 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 22.02.2023
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.07.2019 року у справі №922/1610/18 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 05.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.06.2020 року у справі №442/6255/16-а СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 03.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.06.2020 року у справі №654/1613/16-а СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 03.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.06.2020 року у справі №823/1170/17 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 02.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №472/1288/17 СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 02.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 18.08.2019 року у справі №686/29647/18 СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 30.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 02.02.2020 року у справі №922/1873/19 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 02.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.12.2019 року у справі №363/2643/17 СУДДЯ : Шипович Владислав Володимирович ДАТА : 01.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.07.2018 року у справі №577/2663/17 СУДДЯ : Лідовець Руслан Анатолійович ДАТА : 29.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 18.02.2020 року у справі №925/977/18 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 28.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.09.2019 року у справі №686/2073/19 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 30.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.11.2018 року у справі №532/1380/17 СУДДЯ : Калараш Андрій Андрійович ДАТА : 26.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.10.2019 року у справі №753/22532/17 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 30.07.2019 року у справі №127/10011/18 СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 23.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.01.2020 року у справі №369/5489/18 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 23.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.03.2018 року у справі №802/1539/17-а СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 22.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 20.02.2020 року у справі №916/218/18 СУДДЯ : Волковицька Н.О. ДАТА : 18.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.03.2020 року у справі №352/1369/19 СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 14.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 01.12.2019 року у справі №385/1376/16 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 10.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.06.2019 року у справі №607/6691/17 СУДДЯ : Петров Євген Вікторович ДАТА : 12.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.11.2018 року у справі №472/1290/17 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 08.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 20.06.2019 року у справі №127/5835/16-ц СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 07.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 29.01.2020 року у справі №922/926/19 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.03.2020 року у справі №823/1181/17 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 04.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.03.2020 року у справі №461/1257/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 30.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 23.12.2019 року у справі №917/456/19 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 02.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.01.2020 року у справі №922/748/19 СУДДЯ : Случ О.В. ДАТА : 03.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 24.02.2019 року у справі №922/981/18 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 29.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 11.04.2018 року у справі №821/1165/14 СУДДЯ : Стрелець Т.Г. ДАТА : 27.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.07.2019 року у справі №924/940/18 СУДДЯ : Краснов Є.В. ДАТА : 26.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 27.02.2019 року у справі №911/1528/15 СУДДЯ : Катеринчук Л.Й. ДАТА : 23.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.09.2019 року у справі №607/7432/17 СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 27.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 17.09.2019 року у справі №922/2811/18 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2019 року у справі №127/21638/17 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 13.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 09.12.2018 року у справі №500/4172/16-ц СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 12.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.07.2018 року у справі №472/1281/17 СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 12.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 16.08.2018 року у справі №472/1291/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 11.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.01.2020 року у справі №620/1058/19 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 12.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.12.2019 року у справі №915/1912/19 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 09.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 16.04.2019 року у справі №826/13259/18 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 13.06.2019 року у справі №922/2927/18 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.07.2019 року у справі №922/1276/18 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 16.04.2019 року у справі №922/818/18 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 14.07.2019 року у справі №922/3560/18 СУДДЯ : Могил С.К. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.03.2019 року у справі №349/986/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 24.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 14.03.2019 року у справі №924/638/18 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 04.03.2019 року у справі №912/687/17 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 22.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 21.03.2019 року у справі №914/1420/18 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.01.2018 року у справі №927/660/17 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 20.02.2019 року у справі №911/510/18 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 27.01.2019 року у справі №904/792/18 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 23.10.2018 року у справі №922/1019/18 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 11.09.2018 року у справі №922/392/18 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 07.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 22.06.2018 року у справі №923/921/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 07.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.04.2018 року у справі №912/1856/16 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.09.2018 року у справі №816/123/18 СУДДЯ : Данилевич Н.А. ДАТА : 12.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.10.2018 року у справі №820/6899/15 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 07.06.2018 року у справі №509/1187/14-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.07.2018 року у справі №807/764/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 07.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.09.2018 року у справі №713/284/15-а СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.07.2018 року у справі №707/437/16-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 09.08.2018 року у справі №802/928/17-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.07.2018 року у справі №823/1179/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.06.2018 року у справі №807/3072/14 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 14.02.2019 року у справі №922/3737/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.02.2018 року у справі №802/1596/17-а СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 30.01.2018 року у справі №910/1200/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.03.2018 року у справі №636/1637/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 29.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 28.01.2018 року у справі №917/772/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 28.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.09.2017 року у справі №920/1182/16 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 29.09.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.04.2017 року у справі №904/2703/16 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.12.2016 року у справі №908/6341/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 29.11.2016 року у справі №922/5009/15 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 07.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.10.2016 року у справі №912/357/15-г СУДДЯ : Поляк О.І. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.07.2016 року у справі №917/1805/15 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.06.2016 року у справі №923/923/15 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 11.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 09.03.2016 року у справі №826/19556/14 СУДДЯ : Заяць В.С. ДАТА : 12.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 09.03.2016 року у справі №826/19556/14 СУДДЯ : Заяць В.С. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 20.05.2022 року у справі №504/2175/17 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 20.05.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 18.10.2022 року у справі №912/4031/20 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 18.10.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.10.2022 року у справі №380/9846/21 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 18.10.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 17.08.2022 року у справі №922/1646/20 СУДДЯ : Уркевич В. Ю. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.04.2022 року у справі №757/21554/18-ц СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.12.2018 року у справі №826/4645/17 СУДДЯ : Анцупова Т. О.,Гімон М. М.,Кравчук В. М. ДАТА : 24.07.2022
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 15.06.2022 року у справі №924/482/21 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 15.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 15.02.2023 року у справі №420/23446/21 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 15.02.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 14.06.2022 року у справі №740/2597/20 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 14.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 12.05.2022 року у справі №1940/1644/18 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 11.05.2022 року у справі №300/177/20 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.02.2023 року у справі №544/1990/21 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 10.02.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.01.2023 року у справі №607/19806/18 СУДДЯ : Коломієць Ганна Василівна ДАТА : 10.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 07.12.2022 року у справі №924/144/20 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 07.12.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 07.09.2022 року у справі №925/1081/20 СУДДЯ : Уркевич В. Ю. ДАТА : 20.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 06.09.2022 року у справі №904/4393/21 СУДДЯ : Могил С.К. ДАТА : 20.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 06.04.2023 року у справі №120/815/22-а СУДДЯ : Рибачук А.І. ДАТА : 06.04.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 05.09.2022 року у справі №357/7480/20 СУДДЯ : Петров Євген Вікторович ДАТА : 20.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 04.10.2022 року у справі №910/5210/20 СУДДЯ : Волковицька Н.О. ДАТА : 04.10.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 02.11.2022 року у справі №915/766/21 СУДДЯ : Уркевич В. Ю. ДАТА : 02.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.06.2022 року у справі №707/50/19 СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 01.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 01.06.2022 року у справі №640/25836/20 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 01.06.2022 року у справі №905/755/21 СУДДЯ : Уркевич В. Ю. ДАТА : 01.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.03.2023 року у справі №495/6098/17 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 01.03.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №552/4250/17 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 22.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 01.02.2016 року у справі №5017/3705/2012 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 02.03.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 15.05.2018 року у справі №911/4144/16 СУДДЯ : Бакуліна Світлана Віталіївна ДАТА : 01.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.02.2020 року у справі №608/852/17 СУДДЯ : Карпенко Світлана Олексіївна ДАТА : 07.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.04.2018 року у справі №303/3338/17 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.07.2019 року у справі №707/16/19 СУДДЯ : Русинчук Микола Миколайович ДАТА : 10.09.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 24.04.2019 року у справі №128/3751/14-а СУДДЯ : Саприкіна Ірина Валентинівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.11.2018 року у справі №658/2798/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 11.04.2018 року у справі №310/9884/15-ц СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 30.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.04.2019 року у справі №752/4094/17 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 23.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.12.2014 року у справі №921/370/14-г/13 СУДДЯ : Корнілова Ж.О. ДАТА : 28.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.03.2018 року у справі №275/542/17 СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 08.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 26.03.2019 року у справі №715/1383/16-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.08.2018 року у справі №628/1961/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 10.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 20.03.2019 року у справі №604/835/15-ц СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 09.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 25.06.2019 року у справі №911/2701/17 СУДДЯ : Бакуліна Світлана Віталіївна ДАТА : 25.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.08.2014 року у справі №18/2635/12 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.08.2019 року у справі №712/10165/15-ц СУДДЯ : Яремко Василь Васильович ДАТА : 27.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.02.2016 року у справі №922/5009/15 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 02.03.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 27.08.2018 року у справі №484/2388/17 СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 10.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 06.03.2018 року у справі №560/56/16-ц СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 29.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.11.2018 року у справі №472/1286/17 СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 30.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.06.2018 року у справі №296/562/16-ц СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.01.2019 року у справі №641/1159/18 СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 02.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 08.07.2014 року у справі №7/906/39/13-г СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.02.2018 року у справі №707/2192/15-ц СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 27.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 09.05.2023 року у справі №910/2500/22 СУДДЯ : Могил С.К. ДАТА : 09.05.2023
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст