Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах

1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

2. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

3. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

4. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.

{Абзац дванадцятий частини четвертої статті 136 виключено на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

{Частина п'ята статті 136 в редакції Закону № 1012-VIII від 18.02.2016}

6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

{Частина шоста статті 136 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1012-VIII від 18.02.2016}

{Стаття 136 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, № 309-VI від 03.06.2008; в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 800-VI від 25.12.2008, № 3123-VI від 03.03.2011; в редакції Закону № 5077-VI від 05.07.2012}

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки на підставі виставлення її на торги є протиправною, якщо така з/д не має власного кадастрового номеру, тобто не сформована (ВС/КАС, 08 листопада 2019р., № 420/914/19)

Одна із базових підстав для відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність з/д незалежно від цільового призначення це віднесення цієї з/д до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами. Така відмова непередбачена ст. 118 ЗК, проте випливає зі ст. 136 ЗК України. Органи місцевого самоврядування та органи держгеокадастру активно цим користуються, хоча в цьому питанні є істотний нюанс, прикладом якого є ця справа.

Заявнику було відмовлено органом держгеокадастру у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою з/д, і суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з підставою відмови – віднесення з/д до переліку земельних ділянок право оренди якої виставлено на земельні торги.

Проте як бажана заявником з/д може бути лотом на земельних торгах, коли вона ще не існує як об’єкт цивільних прав, межі її не погоджені, документів на землевідвід немає, а головне – не присвоєний кадастровий номер? Тобто, я к і передбачено ст. 118 ЗК України, є лише графічні матеріали із орієнтовним місцезнаходженням та площею з/д, а сама вона не сформована.

Розглядаючи касаційну скаргу заявника ВС підтвердив вже існуючи у судовій практиці висновки.

Так окрім підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність з/д зазначених у статі 118 ЗК існує ще підстава зазначена у ст. 136 ЗК України. Згідно ст. 136 ЗК України віднесення з/д до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для продажу прав на них на земельних торгах є також самостійною підставою для відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки.

Водночас пункт 4 частини 4 цієї статті передбачає, що для підготовки лоту до торгів необхідно провести державну реєстрацію речового права на земельну з/д. Несформована з/д без кадастрового номеру не може бути лотом на торгах. Це також підтверджується приписом ст 79-1 ЗК України про те, що з/д вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

ВС не прийняв позицію органу держгеокадастру про те, що спірна з/д є частиною загального масиву земельної ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 200 га, із загальним кадастровим номер, іншими словами є ділянкою окремого кадастрового кварталу в межах визначеної кадастрової зони.

Тобто наявність у землевпорядній документації лише номеру кадастрового кварталу чи масиву не дає право органу держгеокадастру відмовляти заявнику у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою на підставі ст. 136 ЗК України.

Іншим висновком ВС у цій справі є підтвердження позиції про те, що орган держгеокадастру не має право відмовляти заявнику у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою з/д листом – відпискою, хоча б і із зазначенням причини, а повинен видавати відповідний наказ. У цій справі заявник отримав саме лист – відписку.

Проте у підсумку ВС не вирішив проблему заявника. Хоча суд касаційної інстанції скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і визнав відмову органу держгеокадастру протиправною особливого результату заявнику це не принесло. ВС зобов’язав орган держгеокадастру лише повторно розглянути клопотання заявника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з/д та видати у встановленому порядку законний наказ. У зобов’язанні органу держгеокадастру безпосередньо видати заявнику сам дозвіл суд касаційної інстанції відмовив.

Аналізуйте судовий акт: Включення земельної ділянки до Переліку ділянок сільськогосподарського призначення держвласності, які виставляються на торги, виключає виділення цієї з/д будь-якій особі в інший спосіб (ВАСУ від 13 липня 2017р. у справі № 821/445/16)

Особа звернулась із клопотанням до органу Держгеокадастру про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність з/д для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту. Держгеокадастр відмовив особі листом у такому дозволі обґрунтовуючи віднесення з/д до земель товарного сільськогосподарського виробництва та включення її до переліку земель державної власності, права на які мають бути продані із земельних торгів. Особа оскаржила відмову до суду.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, задовільнив позов. Зокрема, судами було підкреслено, що відповідно до ст. 118 ЗК України - "порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами" включення спірної з/д до Переліку з/д, права на які виставляються на земельні торги, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання позивача, тому відмова відповідача є протиправною. Окрім цього суд зазначив, що відповідно до ч. 5, ст. 20 та ст. 33 ЗК України з/д ОСГ може бути передана особі для використання для ведення ТСГ, тому твердження відповідача про неможливість такого передання є безпідставним.

Проте, суд касаційної інстанції скасував ці рішення та відмовив у задоволенні позову. ВАСУ прийшов до висновку, що положення ЗК України, зокрема ст. ст. 135 та 136 ЗК України прямо забороняють прямо передбачено заборону відчуження земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги. Так, пункт 3, ст. 136 ЗК Українипередбачає, що "земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів."

Окрім цього відповідно до ст. 136 ЗК України формування самого Переліку віднесено до компетенції організатора проведення земельних торгів, в даному випадку органу Держгеокадастру, тому відмова позивачу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність з/д є законною.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0