Головна Сервіси для юристів ... Закони Земельний кодекс України Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земель...

Стаття 136. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах

Земельний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
Додати в обране

1. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь - не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної грошової оцінки;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення дати проведення земельних торгів.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

2. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.

3. Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, права оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів.

Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію та розмір орендної плати за користування земельною ділянкою.

4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

а) перелік земельних ділянок або прав на них (із зазначенням кадастрових номерів, площі та їх цільового призначення), які виставляються на земельні торги окремими лотами;

{Пункт "а" частини четвертої статті 136 в редакції Законів № 711-IX від 17.06.2020 , № 1720-IX від 08.09.2021 }

б) стартова ціна лота;

в) строк, інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування нею на земельних торгах, обмеження у використанні земельної ділянки;

г) відомості про особу, уповноважену організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;

ґ) проект договору купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки.

5. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності, або права на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в користування до завершення торгів.

6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

{Стаття 136 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005 , № 489-V від 19.12.2006 , № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 , № 309-VI від 03.06.2008 ; в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 800-VI від 25.12.2008 , № 3123-VI від 03.03.2011 ; в редакції Закону № 5077-VI від 05.07.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1012-VIII від 18.02.2016 , № 1404-VIII від 02.06.2016 , № 1423-IX від 28.04.2021 ; в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021 }

Попередня

152/231

Наступна
Додати в обране
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Аналізуйте судовий акт: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки на підставі виставлення її на торги є протиправною, якщо така з/д не має власного кадастрового номеру, тобто не сформована (ВС/КАС, 08 листопада 2019р., № 420/914/19)

Одна із базових підстав для відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність з/д незалежно від цільового призначення це віднесення цієї з/д до переліку земельних ділянок, право оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами. Така відмова непередбачена ст. 118 ЗК, проте випливає зі ст. 136 ЗК України. Органи місцевого самоврядування та органи держгеокадастру активно цим користуються, хоча в цьому питанні є істотний нюанс, прикладом якого є ця справа.

Заявнику було відмовлено органом держгеокадастру у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою з/д, і суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з підставою відмови – віднесення з/д до переліку земельних ділянок право оренди якої виставлено на земельні торги.

Проте як бажана заявником з/д може бути лотом на земельних торгах, коли вона ще не існує як об’єкт цивільних прав, межі її не погоджені, документів на землевідвід немає, а головне – не присвоєний кадастровий номер? Тобто, я к і передбачено ст. 118 ЗК України, є лише графічні матеріали із орієнтовним місцезнаходженням та площею з/д, а сама вона не сформована.

Розглядаючи касаційну скаргу заявника ВС підтвердив вже існуючи у судовій практиці висновки.

Так окрім підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність з/д зазначених у статі 118 ЗК існує ще підстава зазначена у ст. 136 ЗК України. Згідно ст. 136 ЗК України віднесення з/д до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для продажу прав на них на земельних торгах є також самостійною підставою для відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки.

Водночас пункт 4 частини 4 цієї статті передбачає, що для підготовки лоту до торгів необхідно провести державну реєстрацію речового права на земельну з/д. Несформована з/д без кадастрового номеру не може бути лотом на торгах. Це також підтверджується приписом ст 79-1 ЗК України про те, що з/д вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.

ВС не прийняв позицію органу держгеокадастру про те, що спірна з/д є частиною загального масиву земельної ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 200 га, із загальним кадастровим номер, іншими словами є ділянкою окремого кадастрового кварталу в межах визначеної кадастрової зони.

Тобто наявність у землевпорядній документації лише номеру кадастрового кварталу чи масиву не дає право органу держгеокадастру відмовляти заявнику у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою на підставі ст. 136 ЗК України.

Іншим висновком ВС у цій справі є підтвердження позиції про те, що орган держгеокадастру не має право відмовляти заявнику у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою з/д листом – відпискою, хоча б і із зазначенням причини, а повинен видавати відповідний наказ. У цій справі заявник отримав саме лист – відписку.

Проте у підсумку ВС не вирішив проблему заявника. Хоча суд касаційної інстанції скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і визнав відмову органу держгеокадастру протиправною особливого результату заявнику це не принесло. ВС зобов’язав орган держгеокадастру лише повторно розглянути клопотання заявника про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з/д та видати у встановленому порядку законний наказ. У зобов’язанні органу держгеокадастру безпосередньо видати заявнику сам дозвіл суд касаційної інстанції відмовив.

Аналізуйте судовий акт: Включення земельної ділянки до Переліку ділянок сільськогосподарського призначення держвласності, які виставляються на торги, виключає виділення цієї з/д будь-якій особі в інший спосіб (ВАСУ від 13 липня 2017р. у справі № 821/445/16)

Особа звернулась із клопотанням до органу Держгеокадастру про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність з/д для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту. Держгеокадастр відмовив особі листом у такому дозволі обґрунтовуючи віднесення з/д до земель товарного сільськогосподарського виробництва та включення її до переліку земель державної власності, права на які мають бути продані із земельних торгів. Особа оскаржила відмову до суду. 

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, задовільнив позов. Зокрема, судами було підкреслено, що відповідно до ст. 118 ЗК України - "порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами" включення спірної з/д до Переліку з/д, права на які виставляються на земельні торги, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання позивача, тому відмова відповідача є протиправною.  Окрім цього суд зазначив, що відповідно до ч. 5, ст. 20 та  ст. 33 ЗК України з/д ОСГ може бути передана особі для використання для ведення ТСГ, тому твердження відповідача про неможливість такого передання є безпідставним.

Проте, суд касаційної інстанції скасував ці рішення та відмовив у задоволенні позову. ВАСУ прийшов до висновку, що положення ЗК України, зокрема ст. пункт 3, ст. 136 ЗК Українипередбачає, що "земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів."

Окрім цього відповідно до ст. 136 ЗК України формування самого Переліку віднесено до компетенції організатора проведення земельних торгів, в даному випадку органу Держгеокадастру, тому відмова позивачу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність з/д є законною. 

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст