Головна Сервіси для юристів ... Закони Земельний кодекс України Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок держ...

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

Земельний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
 • 2696

  Переглядів

 • 2696

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

  Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

  надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

  формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

  Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою.

  Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу.

  Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній чи комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті "а" частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.

  Інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", та який заінтересований в одержанні у користування земельної ділянки державної або комунальної власності, визначеної спеціальним інвестиційним договором як необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що він зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів. До письмового повідомлення додається копія договору про виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору.

  {Частину першу статті 123 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1116-IX від 17.12.2020 }

  {Частина перша статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3613-VI від 07.07.2011 , № 5395-VI від 02.10.2012 ; в редакції Закону № 366-VII від 02.07.2013 }

  2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

  {Абзац перший частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5245-VI від 06.09.2012 }

  У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

  {Абзац другий частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5395-VI від 02.10.2012 , № 366-VII від 02.07.2013 }

  У разі звернення з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особи, яка є державним партнером (концесієдавцем) відповідно до законів України "Про державно-приватне партнерство", "Про концесію" та зацікавлена в отриманні в користування земельної ділянки для здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, або уповноваженої нею особи до клопотання додається копія рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії.

  {Частину другу статті 123 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 }

  Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору та копія документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи.

  {Частину другу статті 123 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1116-IX від 17.12.2020 }

  3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

  Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу.

  У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, і якій належить право власності на об’єкт нерухомості (жилий будинок, іншу будівлю, споруду), розташований на такій земельній ділянці, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

  {Частину третю статті 123 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 366-VII від 02.07.2013 ; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021 }

  У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність та користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або з дня повідомлення особою, зацікавленою в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку, передбаченому цією частиною, відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, зазначити дату та номер відповідного рішення, а також майбутнє цільове призначення земельної ділянки. Зазначена інформація оприлюднюється на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

  {Абзац частини третьої статті 123 в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021 - набирає чинності з 26.08.2021 }

  Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.

  У разі встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або формування земельної ділянки, необхідної для здійснення державно-приватного партнерства (реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії), замовником документації із землеустрою є державний партнер (концесієдавець), а також за його дорученням державне або комунальне підприємство, установа, організація чи господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі.

  {Частину третю статті 123 доповнено абзацом згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 }

  {Частину четверту статті 123 виключено на підставі Закону № 1423-IX від 28.04.2021 }

  {Частину п'яту статті 123 виключено на підставі Закону № 1423-IX від 28.04.2021 }

  6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.

  {Частина шоста статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які із своїми пропозиціями подають зазначений проект до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.

  {Частина сьома статті 123 в редакції Закону № 5245-VI від 06.09.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  8. Якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням Кабінету Міністрів України або за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім проектів землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект зі своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення.

  {Абзац перший частини восьмої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  Проекти землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються до Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, разом із пропозиціями.

  {Абзац другий частини восьмої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  {Частина восьма статті 123 в редакції Законів № 5245-VI від 06.09.2012 , № 1472-VIII від 14.07.2016 }

  9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

  {Частина статті 123 в редакції Закону № 5245-VI від 06.09.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  10. Якщо земельна ділянка надається в оренду для здійснення державно-приватного партнерства, зокрема концесії, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, замовником якого був державний партнер, концесієдавець або за його дорученням державне або комунальне підприємство, установа, організація чи господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, подається приватним партнером, концесіонером до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

  {Абзац перший частини десятої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 }

  У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до проведення конкурсу з визначення приватного партнера, концесійного конкурсу, передача її в оренду здійснюється після укладення концесійного договору або іншого договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

  Якщо така земельна ділянка перебуває у постійному користуванні, рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про передачу її в оренду приватному партнеру, концесіонеру для здійснення державно-приватного партнерства, концесії є одночасно рішенням про припинення права постійного користування такою земельною ділянкою.

  Поділ земельної ділянки державної або комунальної власності, яка перебуває у постійному користуванні, здійснений до проведення конкурсу з визначення приватного партнера, концесійного конкурсу з метою подальшої передачі однієї чи декількох земельних ділянок, сформованих внаслідок такого поділу, в оренду приватному партнеру, концесіонеру для здійснення державно-приватного партнерства, концесії, не припиняє права постійного користування до прийняття рішення про передачу її в оренду приватному партнеру, концесіонеру.

  Земельні ділянки, необхідні для здійснення державно-приватного партнерства, зокрема концесії, підлягають передачі в оренду приватному партнеру, концесіонеру на строк дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, або концесійного договору.

  {Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 }

  11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, подається інвестором із значними інвестиціями до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

  {Абзац перший частини одинадцятої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3065-IX від 02.05.2023 }

  У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", передача її в користування інвестору із значними інвестиціями здійснюється після укладення такого договору на умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями" та спеціальним інвестиційним договором.

  Земельна ділянка державної або комунальної власності, сформована органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути поділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.

  У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначеного строку спеціальний інвестиційний договір не укладено.

  Земельні ділянки, визначені спеціальним інвестиційним договором як необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", на строк дії такого договору.

  {Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1116-IX від 17.12.2020 }

  12. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:

  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);

  надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

  {Абзац четвертий частини дванадцятої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2698-IX від 19.10.2022 }

  13. У разі надання земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємствам, установам, організаціям комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність і навпаки.

  {Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5245-VI від 06.09.2012 }

  14. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність приймається рішення про передачу у комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.

  На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну власність, також передається у державну власність земельна ділянка, на якій розміщений об'єкт передачі.

  {Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5245-VI від 06.09.2012 }

  15. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою.

  {Частина статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017 }

  16. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

  {Стаття 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1119-IV від 11.07.2003 ; в редакції Законів № 509-VI від 16.09.2008 , № 1702-VI від 05.11.2009 }

  Попередня

  139/234

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт:  Розпорядження про дозвіл на складання тех. документації із землеустрою щодо надання в оренду з/д НЕ може бути скасоване з підстави бездіяльності заявника, така вимога є безпідставною (ВС/КАС у справі №825/644/16 від 02 квітня 2019р.)

  Формальний висновок  ВС, який свідчить про очевидну прогалину у ЗК України, щодо першого етапу оформлення прав власності та користування на земельні ділянки. 

  Так, для оформлення права оренди особи на земельну ділянку необхідно два рішення органу місцевого самоврядування: про надання дозволу на складання технічної документації (розробку проекту землеустрою) щодо надання з/д в оренду заявнику та про затвердження технічної документації (проекту землеустрою) і передачу з/д в оренду заявнику із подальшим укладанням договору оренди землі. 

  На практиці після першого рішення трапляються випадки, коли заявник не здійснює будь яких кроків направлених на складання технічної документації, хоча при цьому може вже використовувати з/д у своїх цілях.

  На жаль ні ЗК України, ні інше земельне законодавство не містить строку дії дозволу на складання технічної документації. Дивно, але законодавець не передбачив, що подібний дозвіл повинен мати обмежений строк дії, наприклад рік, або повинен був надати право органу місцевого самоврядування встановлювати строк дії такого дозволу і своєму рішенні.   У зв’язку з цим трапляються випадки, коли земля фактично простоює, «псується», а орган місцевого самоврядування втрачає доходи.

  У  цій справі прокурор звернувся до адмінсуду із позовом про скасування дозволу на складання технічної документації щодо надання в оренду з/д аргументуючи це тим, що заявник декілька років не надає органу місцевого самоврядування технічну документацію на з/д, а сама з/д не використовується за цільовим призначенням. І хоча з нормативним обґрунтуванням такої вимоги у прокурора були складнощі, суд першої інстанції позов задовільнив, і суд апеляційної інстанції з  ним погодився.

  Проте суд касаційної інстанції скасував рішення суду першої та апеляційної інстанцій та відмовив у задоволенні позову прокурора за безпідставністю.   

  ВС зазначив, що підстави для скасування чи визнання нечинним дозволу на складання технічної документації щодо надання в оренду з/д встановлені в ст. 123 ЗК України. У ст. 123 ЗК України  немає такої підстави як невикористання заявником з/д за цільовим призначенням,  неподання технічної документації органу місцевого самоврядування чи будь –якої  іншої підстави зазначеної у позові. Тому позов є безпідставним.   

  Водночас ВС підкреслив, надання дозволу на складання технічної документації щодо надання з/д в оренду  є одним з підготовчих етапів і обов'язковою передумовою до розгляду органом місцевого самоврядування питання щодо передачі землі в оренду для зацікавленої особи і зовсім не гарантує їй подальше отримання землі в оренду.

  Неймовірно, але законодавство виписано таким чином, що орган місцевого самоврядування може надавати аналогічні дозволи і іншим зацікавленим особам на ту ж саму земельну ділянку, і кількість таких дозволів необмежена. При цьому усі ці дозволи, як перший, так і останній будуть чинними і можуть бути скасовані лише з підстав передбачений ст. 123 ЗК України.

  ВС також зазначив, що в такому спорі суд повинен перевіряти дозвіл на відповідність закону ( ст. 123 ЗК України) лише на момент його прийняття, і  обставини, що виникли після його прийняття не можуть слугувати підставою для  його скасування

  Практика

  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 31.05.2022 року у справі №805/2783/17-а СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 31.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 30.11.2022 року у справі №826/12764/16 СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 30.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.07.2022 року у справі №320/7112/21 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 27.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 27.07.2022 року у справі №910/15124/19 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 27.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.06.2023 року у справі №130/2194/19 СУДДЯ : Грушицький Андрій Ігорович ДАТА : 27.06.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.01.2023 року у справі №520/9959/21 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 27.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 25.10.2022 року у справі №921/703/20 СУДДЯ : Волковицька Н.О. ДАТА : 25.10.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.05.2023 року у справі №707/1593/18 СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 25.05.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 25.05.2022 року у справі №916/569/21 СУДДЯ : Ткаченко Н.Г. ДАТА : 25.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 24.05.2023 року у справі №260/1549/22 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 24.05.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.12.2022 року у справі №263/14024/18 СУДДЯ : Осіян Олексій Миколайович ДАТА : 23.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.11.2022 року у справі №541/1809/19 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 23.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.11.2022 року у справі №175/247/21 СУДДЯ : Коломієць Ганна Василівна ДАТА : 22.11.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.09.2022 року у справі №342/117/20 СУДДЯ : Дундар Ірина Олександрівна ДАТА : 22.09.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 22.06.2022 року у справі №904/6579/21 СУДДЯ : Краснов Є.В. ДАТА : 20.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 22.06.2022 року у справі №916/943/21 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 22.06.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 22.02.2023 року у справі №400/491/21 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 22.02.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 21.06.2022 року у справі №904/5663/21 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 21.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 21.04.2022 року у справі №431/3692/20 СУДДЯ : Коротенко Євген Васильович ДАТА : 21.04.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.01.2020 року у справі №580/1643/19 СУДДЯ : Берназюк Я. О.,Єгорова Н. М.,Кравчук В. М.,Стеценко С. Г. ДАТА : 06.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.01.2019 року у справі №818/2400/18 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 01.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.11.2019 року у справі №358/433/18 СУДДЯ : Висоцька В. С.,Фаловська І. М. ДАТА : 11.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.07.2020 року у справі №761/45958/18 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 05.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.03.2018 року у справі №806/3100/17 СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 05.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.06.2020 року у справі №442/6255/16-а СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 03.11.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 12.03.2020 року у справі №905/1420/19 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 02.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.02.2018 року у справі №368/899/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 03.11.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.10.2018 року у справі №344/1744/17 СУДДЯ : Тітов Максим Юрійович ДАТА : 02.11.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 16.03.2020 року у справі №920/627/19 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 01.11.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.08.2018 року у справі №808/3187/17 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 30.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.02.2020 року у справі №912/1860/19 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 29.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.04.2019 року у справі №619/3540/17 СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 29.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.06.2018 року у справі №708/933/17 СУДДЯ : Сакара Наталія Юріївна ДАТА : 30.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.04.2019 року у справі №657/2376/17 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 28.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.02.2018 року у справі №819/654/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 25.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 07.06.2018 року у справі №810/2562/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 23.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 29.01.2020 року у справі №824/1034/19-а СУДДЯ : Кашпур О.В. ДАТА : 22.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.04.2020 року у справі №815/2605/16 СУДДЯ : Стрелець Т.Г. ДАТА : 19.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.05.2019 року у справі №2340/4521/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 20.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.01.2018 року у справі №157/496/14-а СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 20.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.12.2018 року у справі №820/4932/18 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 17.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.06.2019 року у справі №711/8370/18 СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 18.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.03.2019 року у справі №161/12383/18 СУДДЯ : Сімоненко Валентина Миколаївна ДАТА : 18.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.06.2018 року у справі №677/1865/16-ц СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 15.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.12.2019 року у справі №627/1259/18 СУДДЯ : Лідовець Руслан Анатолійович ДАТА : 17.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.03.2019 року у справі №364/1391/16-ц СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 16.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.08.2019 року у справі №400/347/19 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 16.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 23.09.2018 року у справі №527/2161/17 СУДДЯ : Крат Василь Іванович ДАТА : 13.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 06.03.2019 року у справі №563/482/16 СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 14.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.03.2020 року у справі №521/1612/15-а СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 15.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.08.2019 року у справі №567/517/17 СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 12.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.10.2018 року у справі №821/1523/17 СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 13.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.03.2020 року у справі №305/536/17 СУДДЯ : Шарапа В.М. ДАТА : 03.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.09.2019 року у справі №587/2123/18 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 09.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 27.01.2020 року у справі №910/3580/19 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 07.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.01.2019 року у справі №570/4494/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 05.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 20.05.2019 року у справі №487/5545/17 СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 07.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 30.05.2019 року у справі №345/3607/18 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 05.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 18.09.2019 року у справі №587/2164/18 СУДДЯ : Воробйова Ірина Анатоліївна ДАТА : 06.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.12.2019 року у справі №917/424/19 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 06.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.04.2018 року у справі №461/2290/17 СУДДЯ : Саприкіна І.В. ДАТА : 03.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 11.02.2020 року у справі №905/1226/19 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 13.09.2020
  велика палата верховного судуУхвала ВП ВС від 16.10.2019 року у справі №280/174/19 СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 04.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 23.12.2019 року у справі №917/456/19 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 02.10.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.02.2020 року у справі №904/2180/19 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 02.10.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.01.2020 року у справі №723/1964/14-а СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 02.10.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.12.2018 року у справі №547/932/16-ц СУДДЯ : Литвиненко Ірина Вікторівна ДАТА : 29.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 22.12.2019 року у справі №907/132/19 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 25.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.03.2018 року у справі №570/378/17 СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 30.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.07.2019 року у справі №320/5468/18 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 28.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 31.07.2018 року у справі №302/885/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 23.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 10.09.2019 року у справі №688/3883/16-ц СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 25.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 05.03.2019 року у справі №911/1602/18 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 25.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 30.01.2020 року у справі №496/2484/16-а СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 24.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.12.2019 року у справі №727/4813/16-а СУДДЯ : Желєзний І.В. ДАТА : 12.09.2020
  велика палата верховного судуУхвала ВП ВС від 24.09.2019 року у справі №806/352/16 СУДДЯ : Прокопенко Олександр Борисович ДАТА : 25.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 04.08.2019 року у справі №355/613/18 СУДДЯ : Гулейков Ігор Юрійович ДАТА : 24.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 17.07.2018 року у справі №686/8368/15-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 23.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 19.11.2019 року у справі №927/83/19 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 13.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.01.2020 року у справі №816/2119/16 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 12.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.04.2018 року у справі №461/2779/17 СУДДЯ : Саприкіна І.В. ДАТА : 12.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 26.12.2019 року у справі №927/409/19 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 11.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 24.10.2019 року у справі №916/2675/15 СУДДЯ : Васьковський О.В. ДАТА : 08.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 02.12.2019 року у справі №904/1908/19 СУДДЯ : Случ О.В. ДАТА : 07.09.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 15.08.2019 року у справі №358/1349/17 СУДДЯ : Бурлаков С. Ю.,Бурлаков С. Ю.,Бурлакова С. Ю.,Злагода А. Ф.,Коротун В. М.,Червинська М. Є. ДАТА : 13.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.08.2019 року у справі №826/18591/15 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 02.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 27.02.2019 року у справі №223/680/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 02.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 24.04.2019 року у справі №910/4292/13 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 02.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.09.2018 року у справі №813/2273/18 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 02.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.08.2019 року у справі №712/6443/16-а СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.08.2019 року у справі №480/4298/18 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.05.2019 року у справі №0640/4434/18 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 01.09.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 19.03.2018 року у справі №910/11164/16 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 13.06.2019 року у справі №922/2927/18 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 08.08.2019 року у справі №806/2253/15 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.07.2019 року у справі №922/1276/18 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.07.2018 року у справі №820/3656/17 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 31.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.08.2019 року у справі №807/2409/15 СУДДЯ : Стеценко С.Г. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.04.2019 року у справі №140/1992/18 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 05.06.2019 року у справі №920/691/18 СУДДЯ : Зуєв В.А. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 24.10.2018 року у справі №805/2281/17-а СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.04.2019 року у справі №813/4701/16 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 30.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.07.2019 року у справі №823/1103/16 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 26.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.06.2019 року у справі №802/3566/14-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 25.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 05.05.2019 року у справі №911/1892/18 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 25.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 11.04.2019 року у справі №910/22880/17 СУДДЯ : Багай Н.О. ДАТА : 25.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 05.03.2019 року у справі №349/986/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 24.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.02.2019 року у справі №914/908/18 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 22.07.2018 року у справі №904/10454/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 06.06.2019 року у справі №825/81/16 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.03.2019 року у справі №803/1212/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 10.04.2019 року у справі №911/3610/17 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.04.2019 року у справі №1140/2695/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 23.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 29.01.2019 року у справі №0640/3560/18 СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 22.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 12.03.2019 року у справі №914/1048/18 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 22.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 11.03.2019 року у справі №914/1925/18 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 22.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.04.2019 року у справі №466/5395/15-а СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 10.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.01.2019 року у справі №826/11251/18 СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.04.2019 року у справі №727/7684/16-а СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 31.03.2019 року у справі №0814/14419/12 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 09.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.01.2019 року у справі №808/2200/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 27.01.2019 року у справі №908/1409/17 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 16.04.2018 року у справі №826/5737/16 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.01.2019 року у справі №802/721/18-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 16.08.2018 року у справі №826/17241/14 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.02.2019 року у справі №806/2143/15 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 21.01.2019 року у справі №911/792/18 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 08.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 20.05.2018 року у справі №826/7806/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 07.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.03.2018 року у справі №825/1602/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 07.08.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.02.2019 року у справі №823/1121/16 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 12.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.12.2018 року у справі №806/1772/18 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 12.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 07.08.2018 року у справі №806/942/18 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 12.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 24.01.2019 року у справі №707/1989/15-а СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.05.2018 року у справі №806/2981/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.05.2018 року у справі №806/2978/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.09.2018 року у справі №803/667/18 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.01.2019 року у справі №2а-1328/422/12 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.02.2018 року у справі №808/2498/17 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 11.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.12.2018 року у справі №806/1049/15 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.10.2018 року у справі №509/4156/15-а СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 20.02.2018 року у справі №910/13132/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.12.2018 року у справі №2а-10503/09/1570 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 10.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.11.2018 року у справі №570/3511/15-а СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 09.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 12.09.2018 року у справі №911/3552/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 09.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 28.08.2018 року у справі №296/10121/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 09.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.11.2018 року у справі №916/647/18 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 09.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 13.11.2018 року у справі №826/20369/14 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.11.2018 року у справі №826/20369/14 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 06.09.2018 року у справі №916/1776/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.07.2018 року у справі №750/7555/16-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 11.09.2018 року у справі №906/240/18 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 08.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.10.2018 року у справі №308/16312/14-Ц СУДДЯ : Карпенко С. О.,Кузнєцов В. О.,Стрільчук В. А.,Ступак О. В.,Усик Г. І. ДАТА : 13.07.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 27.09.2018 року у справі №24/753-а СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 07.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 16.09.2018 року у справі №524/11588/14-а СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 24.05.2018 року у справі №822/238/15 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 02.08.2018 року у справі №910/19726/17 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 04.07.2018 року у справі №917/1662/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 12.09.2018 року у справі №825/487/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.01.2018 року у справі №820/6040/15 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 04.09.2018 року у справі №804/2607/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.07.2018 року у справі №911/166/17 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 06.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.08.2018 року у справі №442/9806/14-а СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 30.05.2018 року у справі №826/5327/17 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.08.2018 року у справі №826/20518/14 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 22.06.2018 року у справі №903/540/17 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.04.2018 року у справі №818/1530/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.07.2018 року у справі №814/736/16 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 23.07.2018 року у справі №280/759/16-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.08.2018 року у справі №817/2515/16 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 17.05.2018 року у справі №806/2732/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.05.2018 року у справі №823/5265/15 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 05.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 26.07.2018 року у справі №806/2254/15 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 04.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.07.2018 року у справі №806/2254/15 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 04.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 20.05.2018 року у справі №923/211/17 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 04.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 09.07.2018 року у справі №808/2403/14 СУДДЯ : Гімон М.М. ДАТА : 04.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 03.06.2018 року у справі №806/3095/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 10.07.2018 року у справі №727/9360/17 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 04.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 26.06.2018 року у справі №807/3072/14 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 02.05.2018 року у справі №806/2687/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 15.05.2018 року у справі №914/1701/17 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 15.05.2018 року у справі №750/8511/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.05.2018 року у справі №806/2982/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.03.2018 року у справі №819/1061/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 03.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 19.04.2018 року у справі №908/1758/17 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 28.03.2018 року у справі №918/705/17 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 13.03.2018 року у справі №920/112/17 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.04.2018 року у справі №29/5005/17496/2011 СУДДЯ : Білоус В.В. ДАТА : 02.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.04.2018 року у справі №908/1757/17 СУДДЯ : Міщенко І.С. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 03.04.2018 року у справі №922/2222/17 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 29.05.2018 року у справі №822/238/15 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 13.03.2018 року у справі №308/5046/16-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 14.03.2018 року у справі №468/1263/17-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.03.2018 року у справі №908/1064/17 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.03.2018 року у справі №373/542/13-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 25.02.2018 року у справі №927/1207/16 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 01.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 10.04.2018 року у справі №908/1409/17 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.03.2018 року у справі №808/7064/14 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 04.03.2018 року у справі №927/933/16 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 27.02.2018 року у справі №914/647/17 СУДДЯ : Берднік І.С. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.03.2018 року у справі №459/1629/15-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.04.2018 року у справі №910/79/17 СУДДЯ : Пільков К.М. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 25.04.2018 року у справі №459/1629/15-а СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 21.01.2018 року у справі №392/1398/14-а СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 29.03.2018 року у справі №344/8417/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 22.02.2018 року у справі №826/8107/16 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.03.2018 року у справі №819/1430/17 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 31.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 22.02.2018 року у справі №909/1345/14 СУДДЯ : Суховий В.Г. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2018 року у справі №806/2745/17 СУДДЯ : Кравчук В.М. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 01.03.2018 року у справі №904/8168/17 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 29.03.2018 року у справі №463/3375/15-а СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 30.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.01.2018 року у справі №820/4147/17 СУДДЯ : Анцупова Т.О. ДАТА : 29.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 04.02.2018 року у справі №911/2981/15 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 29.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 18.01.2018 року у справі №904/6296/17 СУДДЯ : Кушнір І.В. ДАТА : 29.05.2020
  касаційний господарський суд верховного судуУхвала КГС ВП від 24.01.2018 року у справі №917/774/17 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 28.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2018 року у справі №373/1504/15-а СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 28.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 19.02.2018 року у справі №373/1504/15-а СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 28.05.2020
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 18.01.2018 року у справі №1903/2676/12 СУДДЯ : Мороз Л.Л. ДАТА : 26.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.07.2017 року у справі №914/1748/16 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 29.07.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.06.2017 року у справі №914/4268/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 22.06.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 25.05.2017 року у справі №904/6371/15 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 01.06.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.04.2017 року у справі №912/3675/14 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.04.2017 року у справі №910/13712/16 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 15.06.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.04.2017 року у справі №925/972/16 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 15.06.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.04.2017 року у справі №9/43 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.04.2017 року у справі №927/642/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.04.2017 року у справі №922/42/16 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.04.2017 року у справі №917/867/16 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 29.03.2017 року у справі №908/833/16 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.03.2017 року у справі №911/2264/16 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 31.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.03.2017 року у справі №910/16186/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.03.2017 року у справі №909/1534/13 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 04.05.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 28.02.2017 року у справі №461/677/16-а СУДДЯ : Єрьомін А.В. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 03.03.2017 року у справі №910/10646/16 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.02.2017 року у справі №924/1438/14 СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.02.2017 року у справі №916/995/16 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 08.02.2017 року у справі №905/1513/16 СУДДЯ : Кравчук Г.А. ДАТА : 03.04.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 06.02.2017 року у справі №909/932/15 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 13.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.01.2017 року у справі №904/3559/16 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.01.2017 року у справі №914/1400/16 СУДДЯ : Алєєва І.В. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.12.2016 року у справі №920/56/16 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.12.2016 року у справі №909/1168/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.12.2016 року у справі №908/6341/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.12.2016 року у справі №910/1200/16 СУДДЯ : Мачульський Г.М. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.12.2016 року у справі №904/550/16 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.12.2016 року у справі №923/167/16 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.12.2016 року у справі №904/2380/16 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.12.2016 року у справі №925/1065/15 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.12.2016 року у справі №916/1210/15-г СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 03.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 14.12.2016 року у справі №820/3228/15 СУДДЯ : Стрелець Т.Г. ДАТА : 03.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 14.12.2016 року у справі №820/3228/15 СУДДЯ : Стрелець Т.Г. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.12.2016 року у справі №907/1079/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 30.11.2016 року у справі №915/295/16 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 07.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.11.2016 року у справі №910/29813/15 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.11.2016 року у справі №910/993/15-г СУДДЯ : Поляк О.І. ДАТА : 09.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.11.2016 року у справі №906/1390/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.11.2016 року у справі №910/31893/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 09.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.11.2016 року у справі №914/2998/15 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 09.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.11.2016 року у справі №910/6579/16 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 09.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.10.2016 року у справі №906/81/16 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 09.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.10.2016 року у справі №924/181/16 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.10.2016 року у справі №923/185/16 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.09.2016 року у справі №913/678/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.08.2016 року у справі №925/2374/14 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.08.2016 року у справі №922/4401/15 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 10.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 28.07.2016 року у справі №806/2554/14 СУДДЯ : Черпіцька Л.Т. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.08.2016 року у справі №902/59/16 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 03.08.2016 року у справі №904/10758/15 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.07.2016 року у справі №914/4268/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 06.07.2016 року у справі №925/1623/15 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 30.06.2016 року у справі №927/1292/15 СУДДЯ : Фролова Г. М. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.06.2016 року у справі №923/923/15 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 11.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 09.06.2016 року у справі №2-а/679/83/2015 СУДДЯ : Швед Е.Ю. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 09.06.2016 року у справі №922/4689/15 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 08.06.2016 року у справі №922/917/14 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 01.06.2016 року у справі №922/4176/15 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 01.06.2016 року у справі №922/1969/15 СУДДЯ : Кравчук Г.А. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 25.05.2016 року у справі №923/1739/14 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.05.2016 року у справі №927/642/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 11.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 03.03.2016 року у справі №806/2118/15 СУДДЯ : Голяшкін О.В. ДАТА : 12.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 04.02.2016 року у справі №2а-1724/12/2770 СУДДЯ : Черпіцька Л.Т. ДАТА : 12.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 03.02.2016 року у справі №806/1786/14 СУДДЯ : Гончар Л.Я. ДАТА : 02.03.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 23.12.2015 року у справі №806/4212/14 СУДДЯ : Чумаченко Т.А. ДАТА : 13.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 18.11.2015 року у справі №806/1787/14 СУДДЯ : Гончар Л.Я. ДАТА : 28.02.2017
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 20.12.2022 року у справі №903/822/21 СУДДЯ : Волковицька Н.О. ДАТА : 20.12.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 19.10.2022 року у справі №707/2872/20 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 19.10.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 19.05.2022 року у справі №913/214/19 СУДДЯ : Чумак Ю.Я. ДАТА : 19.05.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 19.01.2023 року у справі №320/14554/21 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №640/7663/21 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №824/609/19-а СУДДЯ : Єзеров А.А. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №200/5001/21 СУДДЯ : Тацій Л.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 18.05.2022 року у справі №161/10107/19 СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №400/1350/19 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №580/4257/21 СУДДЯ : Чиркін С.М. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 18.05.2022 року у справі №815/7282/16 СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 19.01.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 27.04.2022 року у справі №757/21554/18-ц СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуУхвала КАС ВП від 01.09.2019 року у справі №520/2970/19 СУДДЯ : Стеценко С. Г. ДАТА : 22.07.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 16.08.2022 року у справі №914/884/21 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 19.01.2023
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 15.11.2022 року у справі №723/1268/21 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 15.11.2022
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  СУДДЯ : ДАТА : 01.01.1970
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 13.09.2022 року у справі №906/260/21 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 20.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 13.09.2022 року у справі №909/1079/21 СУДДЯ : Случ О.В. ДАТА : 20.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.07.2022 року у справі №556/1437/19 СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 13.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.07.2022 року у справі №335/1041/19 СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 13.07.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.04.2022 року у справі №296/2096/21 СУДДЯ : Шипович Владислав Володимирович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 11.05.2022 року у справі №300/177/20 СУДДЯ : Коваленко Н.В. ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 11.04.2022 року у справі №210/2728/20 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 19.01.2023
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.08.2022 року у справі №296/2078/21 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 10.08.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 07.09.2022 року у справі №182/8900/19 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 20.01.2023
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 04.10.2022 року у справі №910/5210/20 СУДДЯ : Волковицька Н.О. ДАТА : 04.10.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 04.05.2022 року у справі №539/611/17 СУДДЯ : Стародуб О.П. ДАТА : 04.05.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 03.08.2022 року у справі №627/915/19 СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 03.08.2022
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 02.11.2022 року у справі №915/766/21 СУДДЯ : Уркевич В. Ю. ДАТА : 02.11.2022
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 01.06.2022 року у справі №640/25836/20 СУДДЯ : Берназюк Я.О. ДАТА : 01.06.2022
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.06.2022 року у справі №707/50/19 СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 01.06.2022
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.09.2015 року у справі №910/1755/15-г СУДДЯ : Шаргало В.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.05.2015 року у справі №916/3442/14 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 08.07.2018 року у справі №697/2768/16-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 06.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.06.2014 року у справі №40/118-58/170 СУДДЯ : Кочерова Н.О. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.06.2018 року у справі №296/562/16-ц СУДДЯ : Висоцька Валентина Степанівна ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.11.2015 року у справі №904/3199/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.05.2014 року у справі №910/20603/13 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 04.07.2019 року у справі №167/428/15-ц СУДДЯ : Ігнатенко Вадим Миколайович ДАТА : 28.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.06.2014 року у справі №911/2764/13 СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.03.2014 року у справі №910/8137/13 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 05.07.2017 року у справі №552/4405/14-ц СУДДЯ : Гуменюк В.І. ДАТА : 15.07.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.05.2015 року у справі №910/14661/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.03.2014 року у справі №5002-24/5571-2010 СУДДЯ : Малетич М.М. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 13.02.2019 року у справі №320/5877/17 СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 07.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.08.2015 року у справі №61/201 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.02.2016 року у справі №922/291/13-г СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.03.2015 року у справі №910/8369/14 СУДДЯ : Погребняк В.Я. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.11.2014 року у справі №5011-73/8027-2012 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.03.2016 року у справі №910/28745/14 СУДДЯ : Мачульський Г.М. ДАТА : 12.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 02.04.2019 року у справі №916/2864/17 СУДДЯ : Рогач Лариса Іванівна ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 29.05.2014 року у справі №5006/32/111пн/2012 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.05.2015 року у справі №916/3926/14 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.12.2015 року у справі №914/719/15 СУДДЯ : Фролова Г. М. ДАТА : 13.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.11.2018 року у справі №530/1870/16-ц СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 08.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.11.2015 року у справі №908/285/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.03.2015 року у справі №911/2261/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.12.2014 року у справі №907/453/13 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.09.2015 року у справі №910/807/15-г СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.03.2016 року у справі №922/2660/15 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 12.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 06.04.2016 року у справі №909/883/15 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 29.08.2019 року у справі №296/3885/19 СУДДЯ : Тітов Максим Юрійович ДАТА : 10.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 25.06.2014 року у справі №913/3226/13 СУДДЯ : Костенко Т.Ф. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.12.2014 року у справі №916/1051/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.03.2015 року у справі №910/20603/13 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.04.2015 року у справі №916/2121/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.10.2014 року у справі №923/1386/13 СУДДЯ : Грейц К.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.02.2015 року у справі №910/3829/14 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 24.06.2019 року у справі №1806/8889/12 СУДДЯ : Зайцев Андрій Юрійович ДАТА : 01.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.11.2014 року у справі №908/917/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.04.2018 року у справі №742/2916/15-ц СУДДЯ : Білоконь Олена Валеріївна ДАТА : 30.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.01.2014 року у справі №5017/1451/2012 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 13.03.2019 року у справі №461/1221/16 СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 08.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 19.06.2018 року у справі №922/864/17 СУДДЯ : Кібенко Олена Рувімівна ДАТА : 03.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 13.03.2017 року у справі №277/519/15-ц СУДДЯ : Охрімчук Л.І. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.03.2016 року у справі №923/1172/15 СУДДЯ : Кравчук Г.А. ДАТА : 12.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 12.12.2018 року у справі №761/31121/14-ц СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 10.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 26.02.2018 року у справі №369/8023/15-ц СУДДЯ : Штелик Світлана Павлівна ДАТА : 02.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.12.2018 року у справі №175/2747/15 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 10.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.04.2014 року у справі №911/3125/13 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 23.06.2019 року у справі №341/1088/16-ц СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 24.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 20.08.2019 року у справі №675/2153/15-ц СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 31.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.04.2016 року у справі №912/3992/15 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 12.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.03.2016 року у справі №908/2982/15 СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 12.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 30.04.2015 року у справі №19-33/45-10-1292 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.11.2015 року у справі №910/1505/15-г СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.01.2016 року у справі №916/3036/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.10.2015 року у справі №910/9291/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 15.01.2014 року у справі №911/2029/13 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 28.02.2017
  велика палата верховного судуУхвала ВП ВС від 28.10.2019 року у справі №275/82/18 СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.12.2014 року у справі №910/9291/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.12.2014 року у справі №922/2550/14 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 28.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 18.09.2014 року у справі №2а/508/154/12 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 13.12.2016 року у справі №п/811/3935/14 СУДДЯ : Волков О.Ф. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.08.2014 року у справі №911/4104/13 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.02.2014 року у справі №910/7411/13 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 17.05.2018 року у справі №154/793/15-ц СУДДЯ : Журавель Валентина Іванівна ДАТА : 03.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 11.10.2016 року у справі №806/3787/13-а СУДДЯ : Прокопенко О.Б. ДАТА : 10.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.02.2015 року у справі №910/18052/13 СУДДЯ : Шаргало В.І. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 03.10.2018 року у справі №904/1182/17 СУДДЯ : Кібенко Олена Рувімівна ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 19.02.2018 року у справі №368/319/17 СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 08.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 25.01.2016 року у справі №902/445/14 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 13.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.07.2015 року у справі №910/10444/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 28.03.2018 року у справі №317/1925/14-ц СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 29.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.01.2014 року у справі №925/702/13 СУДДЯ : Кривда Д.С. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 03.12.2014 року у справі №904/2846/14 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 29.07.2015 року у справі №908/4919/14 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 12.12.2018 року у справі №617/1315/15-ц СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 10.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.10.2014 року у справі №918/203/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 25.05.2016 року у справі №3-312гс16 СУДДЯ : Жайворонок Т.Є. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.01.2016 року у справі №924/673/15 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.10.2015 року у справі №922/5945/14 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.06.2014 року у справі №910/10544/13 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.03.2015 року у справі №910/16136/14 СУДДЯ : Грейц К.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №390/596/16-ц СУДДЯ : Лесько Алла Олексіївна ДАТА : 05.06.2020
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 20.02.2019 року у справі №б8/183-11 СУДДЯ : Ткаченко Н.Г. ДАТА : 08.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.09.2014 року у справі №912/1790/13 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.06.2014 року у справі №910/10661/13 СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 08.02.2016 року у справі №915/924/15 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 12.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 09.07.2015 року у справі №916/4374/14 СУДДЯ : Прокопанич Г.К. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.05.2015 року у справі №910/22967/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 07.06.2016 року у справі №820/3507/15 СУДДЯ : Гриців М.І. ДАТА : 11.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.12.2014 року у справі №921/370/14-г/13 СУДДЯ : Корнілова Ж.О. ДАТА : 28.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 20.08.2014 року у справі №2030/2а-18/11 СУДДЯ : Гончар Л.Я. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 04.04.2018 року у справі №540/165/16-ц СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 30.05.2020
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 21.05.2015 року у справі №1715/19651/12 СУДДЯ : Заяць В.С. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.06.2014 року у справі №917/1696/13 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 13.12.2016 року у справі №815/5987/14 СУДДЯ : Волков О.Ф. ДАТА : 03.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.04.2014 року у справі №915/1224/13 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 01.10.2014 року у справі №554/3561/13-а (2а/554/211/130 СУДДЯ : Заяць В.С. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.11.2018 року у справі №307/3811/15-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 09.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 30.05.2018 року у справі №923/466/17 СУДДЯ : Уркевич Віталій Юрійович ДАТА : 02.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 10.04.2019 року у справі №277/519/15-ц СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 19.03.2014 року у справі №910/2755/13 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.12.2014 року у справі №911/3125/13 СУДДЯ : Корсак В.А. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 19.06.2014 року у справі №2а-4272/12/2070 СУДДЯ : Калашнікова О.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.03.2015 року у справі №914/3033/14 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 09.06.2015 року у справі №911/1448/13 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.02.2014 року у справі №922/3570/13 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.06.2014 року у справі №912/1781/13 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 23.02.2016 року у справі №911/2261/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 09.12.2015 року у справі №917/758/15 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 13.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.12.2014 року у справі №916/1735/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.03.2014 року у справі №901/542/13-г СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 01.07.2014 року у справі №916/3037/13 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 01.02.2018 року у справі №707/2192/15-ц СУДДЯ : Гулько Борис Іванович ДАТА : 27.05.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 04.10.2018 року у справі №522/6191/16-ц СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 07.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 11.07.2019 року у справі №727/9723/18 СУДДЯ : Дундар Ірина Олександрівна ДАТА : 07.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.01.2016 року у справі №911/640/15 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 13.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.09.2018 року у справі №351/615/17 СУДДЯ : Луспеник Дмитро Дмитрович ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.03.2014 року у справі №5002-15/1890.1-2011(2-5/3731-2009) СУДДЯ : Жукова Л.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 29.10.2015 року у справі №915/1704/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.03.2015 року у справі №916/3565/14 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 06.08.2014 року у справі №910/25470/13 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2018 року у справі №610/1823/17 СУДДЯ : Антоненко Наталія Олександрівна ДАТА : 06.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 22.03.2018 року у справі №128/4169/17 СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 28.02.2018 року у справі №348/858/16-ц СУДДЯ : Ступак Ольга В`Ячеславівна ДАТА : 06.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 31.05.2016 року у справі №21-445а16 СУДДЯ : Гриців М.І. ДАТА : 11.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 12.03.2018 року у справі №466/190/14-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 08.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.01.2014 року у справі №923/746/13 СУДДЯ : Малетич М.М. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.09.2015 року у справі №910/23055/13 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.02.2019 року у справі №547/1021/15-ц СУДДЯ : Штелик Світлана Павлівна ДАТА : 09.08.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 13.03.2017 року у справі №5538/266/15-ц СУДДЯ : Гуменюк В.І. ДАТА : 04.05.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 08.12.2015 року у справі №908/917/14 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 11.11.2014 року у справі №21-405а14 СУДДЯ : Кривенко В.В. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 28.11.2018 року у справі №536/158/16-ц СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 09.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.05.2015 року у справі №922/5463/14 СУДДЯ : Швець В.О. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.05.2015 року у справі №912/1617/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 22.01.2019 року у справі №372/1593/16-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 11.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.06.2014 року у справі №923/1647/13 СУДДЯ : Глос О.І. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 17.02.2016 року у справі №3-1160г15 СУДДЯ : Жайворонок Т.Є. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 02.01.2019 року у справі №295/13277/14-ц СУДДЯ : Олійник Алла Сергіївна ДАТА : 09.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.04.2016 року у справі №908/4865/15 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 12.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 06.06.2018 року у справі №308/6914/16-ц СУДДЯ : Лященко Наталія Павлівна ДАТА : 02.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 06.10.2015 року у справі №21-1306а15 СУДДЯ : Коротких О.А. ДАТА : 28.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.11.2015 року у справі №911/641/15 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 22.09.2015 року у справі №910/682/15-г СУДДЯ : Грейц К.В. ДАТА : 27.02.2017
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 02.09.2014 року у справі №3-41гс14 СУДДЯ : Барбара В.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.08.2014 року у справі №920/239/13-г СУДДЯ : Кравчук Г.А. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 03.02.2016 року у справі №911/1737/14 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.03.2014 року у справі №911/2889/13 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.02.2015 року у справі №917/713/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 29.05.2019 року у справі №367/2022/15-ц СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 22.08.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 18.09.2014 року у справі №21-228а14 СУДДЯ : Кривенко В.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.08.2018 року у справі №619/264/18 СУДДЯ : Усик Григорій Іванович ДАТА : 09.08.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 23.05.2018 року у справі №629/4628/16-ц СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 01.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 27.03.2018 року у справі №910/17999/16 СУДДЯ : Уркевич Віталій Юрійович ДАТА : 30.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.04.2015 року у справі №916/2284/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.07.2014 року у справі №910/14096/13 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.08.2015 року у справі №908/4796/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.04.2016 року у справі №916/4251/15 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 12.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 20.02.2019 року у справі №2-152/11 СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 30.10.2018 року у справі №569/14778/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 10.06.2020
  верховний суд україниПостанова ВСУ від 30.11.2016 року у справі №756/14448/14-ц СУДДЯ : Лященко Н.П. ДАТА : 07.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 17.10.2018 року у справі №380/624/16-ц СУДДЯ : Ситнік Олена Миколаївна ДАТА : 07.06.2020
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 05.06.2018 року у справі №826/13628/16 СУДДЯ : Прокопенко Олександр Борисович ДАТА : 02.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.02.2014 року у справі №61/491 СУДДЯ : Прокопанич Г.К. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.12.2015 року у справі №918/677/15 СУДДЯ : Данилова Т.Б. ДАТА : 13.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 27.03.2014 року у справі №923/1386/13 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 07.02.2018 року у справі №495/2938/16-ц СУДДЯ : Фаловська Ірина Миколаївна ДАТА : 11.06.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 21.02.2019 року у справі №555/2293/16-ц СУДДЯ : Хопта Сергій Федорович ДАТА : 08.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.04.2016 року у справі №915/1202/15 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 12.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 25.04.2018 року у справі №552/9255/15-а СУДДЯ : Саприкіна Ірина Валентинівна ДАТА : 31.05.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 17.09.2015 року у справі №925/2374/14 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.07.2019 року у справі №612/337/15-ц СУДДЯ : Штелик Світлана Павлівна ДАТА : 31.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 25.03.2018 року у справі №728/1554/16-ц СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 21.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 18.06.2015 року у справі №914/1890/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.09.2014 року у справі №5/091-12 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуПостанова ВП ВС від 03.04.2019 року у справі №921/158/18 СУДДЯ : Кібенко Олена Рувімівна ДАТА : 09.08.2020
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 29.05.2018 року у справі №344/4849/16-ц СУДДЯ : Червинська Марина Євгенівна ДАТА : 07.08.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.12.2014 року у справі №916/2478/14 СУДДЯ : Шаргало В.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 12.03.2014 року у справі №910/307/13 СУДДЯ : Данилова М.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.05.2015 року у справі №922/3372/13 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 03.07.2019 року у справі №562/848/17 СУДДЯ : Сердюк Валентин Васильович ДАТА : 10.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 10.06.2014 року у справі №905/8440/13 СУДДЯ : Грейц К.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 20.05.2014 року у справі №к/9991/67318/11-с СУДДЯ : Черпіцька Л.Т. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.10.2014 року у справі №915/1224/13 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 02.10.2014 року у справі №914/1890/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2018 року у справі №650/1039/17 СУДДЯ : Синельников Євген Володимирович ДАТА : 10.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 09.07.2015 року у справі №910/9026/13 СУДДЯ : Ходаківська І.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.07.2015 року у справі №909/1168/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 25.08.2015 року у справі №922/913/15 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.12.2015 року у справі №917/713/14 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 13.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.10.2014 року у справі №915/1223/13 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 19.06.2018 року у справі №530/838/16-ц СУДДЯ : Коротун Вадим Михайлович ДАТА : 02.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 15.01.2015 року у справі №911/1605/14 СУДДЯ : Шаргало В.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.12.2014 року у справі №910/23055/13 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 03.02.2015 року у справі №909/573/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 28.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 25.03.2018 року у справі №635/3534/15-ц СУДДЯ : Пророк Віктор Васильович ДАТА : 29.05.2020
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 13.05.2015 року у справі №806/2049/14 СУДДЯ : Заяць В.С. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 16.12.2014 року у справі №к/9991/15660/12-с СУДДЯ : Черпіцька Л.Т. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуПостанова КЦС ВП від 13.11.2018 року у справі №759/10970/13-ц СУДДЯ : Стрільчук Віктор Андрійович ДАТА : 08.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 16.02.2016 року у справі №909/529/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 02.03.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 14.01.2015 року у справі №904/3522/14 СУДДЯ : Мачульський Г.М. ДАТА : 27.02.2017
  велика палата верховного судуУхвала ВП ВС від 09.09.2019 року у справі №263/6022/16-ц СУДДЯ : Гудима Дмитро Анатолійович ДАТА : 08.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 04.06.2014 року у справі №922/3407/13 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 30.07.2019 року у справі №570/1731/15-ц СУДДЯ : Бурлаков Сергій Юрійович ДАТА : 11.09.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 20.08.2014 року у справі №904/8330/13 СУДДЯ : Божок В.С. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.08.2014 року у справі №910/3725/14 СУДДЯ : Яценко О.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 26.11.2015 року у справі №910/3725/14 СУДДЯ : Гоголь Т.Г. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 15.07.2015 року у справі №902/1377/14 СУДДЯ : Полянський А.Г. ДАТА : 28.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 05.03.2018 року у справі №695/1788/15-ц СУДДЯ : Черняк Юлія Валеріївна ДАТА : 07.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 05.06.2014 року у справі №918/1658/13 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 11.06.2014 року у справі №901/1948/13 СУДДЯ : Сибіга О.М. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 28.08.2014 року у справі №925/1856/13 СУДДЯ : Коробенко Г.П. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 13.10.2015 року у справі №906/595/14 СУДДЯ : Рогач Л.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 07.10.2014 року у справі №915/1228/13 СУДДЯ : Дроботова Т.Б. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 19.02.2014 року у справі №2а-693/10 СУДДЯ : Голяшкін О.В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний цивільний суд верховного судуУхвала КЦС ВП від 08.12.2019 року у справі №359/3912/15-ц СУДДЯ : Курило Валентина Панасівна ДАТА : 06.06.2020
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 21.08.2014 року у справі №911/4352/13 СУДДЯ : Добролюбова Т.В. ДАТА : 27.02.2017
  вищий адміністративний суд україниПостанова ВАСУ від 07.04.2015 року у справі №813/4096/13-а СУДДЯ : Маслій В.І. ДАТА : 27.02.2017
  вищий господарський суд україниПостанова ВГСУ від 24.02.2015 року у справі №924/998/14 СУДДЯ : Бакуліна С. В. ДАТА : 27.02.2017
  касаційний господарський суд верховного судуПостанова КГС ВП від 09.05.2023 року у справі №910/2500/22 СУДДЯ : Могил С.К. ДАТА : 09.05.2023
  касаційний адміністративний суд верховного судуПостанова КАС ВП від 10.05.2023 року у справі №400/6124/20 СУДДЯ : Бучик А.Ю. ДАТА : 10.05.2023
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст