Головна Сервіси для юристів ... Закони Про охорону навколишнього природного середовища Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Стаття 68. Відповідальність за порушення законодав...

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Про охорону навколишнього природного середовища (ЗМІСТ) Інші закони
 • 5974

  Переглядів

 • 5974

  Переглядів

 • Додати в обране

  Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

  Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

  а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

  б) порушенні норм екологічної безпеки;

  в) порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі поданні завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля чи висновку з оцінки впливу на довкілля;

  {Пункт "в" частини другої статті 68 в редакції Закону № 2059-VIII від 23.05.2017 }

  г) неврахуванні у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля та невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля;

  {Пункт "г" частини другої статті 68 в редакції Закону № 2059-VIII від 23.05.2017 }

  {Пункт "д" частини другої статті 68 виключено на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017 }

  е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;

  є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

  ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;

  з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

  {Пункт "и" частини другої статті 68 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 }

  і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

  ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам;

  й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин та відходів;

  {Пункт "й" статті 68 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1288-XIV від 14.12.99 , № 2804-IX від 01.12.2022 }

  к) невиконанні вимог охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

  л) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

  {Пункт "л" частини другої статті 68 із змінами, внесеними згідно із Законом № 650/97-ВР від 19.11.97 }

  м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і здоров'я;

  н) порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;

  {Частину другу статті 68 доповнено пунктом "н" згідно із Законом № 1158-VI від 19.03.2009 }

  о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки.

  { Частину другу статті 68 доповнено пунктом "о" згідно із Законом № 2354-VIII від 20.03.2018 }

  Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

  Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

  Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів.

  Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення - конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в Автономної Республіки Крим і місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.

  {Частина шоста статті 68 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 }

  Посадові особи та спеціалісти, винні в порушенні вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, згідно з рішеннями їх органів управління позбавляються премій за основними результатами господарської діяльності повністю або частково.

  {Частина сьома статті 68 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96 , № 5456-VI від 16.10.2012 }

  Порядок позбавлення премій визначається законодавством України.

  {Стаття 68 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 }

  Попередня

  68/72

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст