Стаття 12. Строки та порядок розкриття інформації

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 216

  Просмотров

 • 216

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкривають свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави щорічно, не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду, та забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття.

  Отримувачі платежів розкривають звіти про отримані платежі не пізніше 1 травня року, що настає після звітного періоду, та забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття.

  {Частину першу статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом 30 днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави письмово надає відповідному суб’єкту розкриття інформації повідомлення про отримання такого звіту (консолідованого звіту) та його відповідність вимогам, встановленим до форми та порядку подання, а також публікує повідомлення про це на своєму офіційному веб-сайті. У разі відсутності зауважень відповідний звіт (консолідований звіт) про платежі на користь держави вважається таким, що поданий своєчасно і в належній формі. У разі встановлення невідповідності поданого звіту вимогам, встановленим до форми та порядку подання, суб’єкту розкриття інформації надається 10 робочих днів для усунення недоліків та підготовки остаточної редакції звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, про що йому надсилається письмове повідомлення з вичерпним переліком зауважень.

  Ініціювання застосування заходів відповідальності до суб’єкта розкриття інформації забороняється, якщо йому не надана можливість усунути порушення протягом 10 робочих днів з дня отримання зауважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом трьох робочих днів з дня отримання звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі передає копію звіту незалежному адміністратору.

  {Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  3. Звіт ІПВГ розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, щорічно, не пізніше 30 листопада року, що настає після звітного періоду, крім випадку, передбаченого частиною шостою статті 10 цього Закону.

  Звіт ІПВГ та дані, розміщені в електронній системі подання та аналізу (у разі її створення), залишаються публічно відкритими щонайменше 10 років з дня розміщення.

  4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, протягом одного місяця з дня укладення договорів (угод) щодо користування надрами або внесення змін до них надсилають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, електронні версії таких договорів (угод) або змін до них, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, або розміщують в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи):

  інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами разом з відповідними витягами з таких договорів (угод) - щодо договорів (угод), укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також про будь-які зміни до істотних умов таких договорів (угод);

  копії договорів (угод) щодо користування надрами - щодо договорів (угод), укладених з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також будь-яких змін до них.

  {Частина четверта статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  5. До запровадження електронної системи подання та аналізу звітності інформація про договори (угоди) щодо користування надрами, отримана відповідно до частини четвертої цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, протягом одного місяця з дня її надходження від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та залишається публічно відкритою протягом необмеженого строку.

  {Частина п'ята статті 12 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  6. Копії спеціальних дозволів на користування надрами, угод про умови користування надрами та додатків до них (включаючи зміни до програм робіт), інформація щодо заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, заяв про проведення підготовки ділянок надр до аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а також щодо будь-яких змін до зазначених документів розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи) протягом 10 днів з дня їх надходження, видачі або внесення змін та залишаються публічно відкритими протягом необмеженого строку.

  7. З метою забезпечення належного збирання, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях отримувачі платежів зобов’язані надавати на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежного адміністратора повну інформацію про платежі у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання відповідного запиту, шляхом надсилання електронної версії, а якщо це неможливо - у паперовому вигляді поштовим відправленням з описом вкладення, а також забезпечувати уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, та незалежному адміністратору вільний доступ до такої інформації, крім випадків, передбачених законом.

  Предыдущая

  12/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст