Стаття 6. Звіт про платежі на користь держави

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 248

  Просмотров

 • 248

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Звіт про платежі на користь держави містить таку інформацію:

  загальна сума платежів;

  загальна сума за кожним видом платежів;

  загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проектної діяльності;

  загальна сума платежів із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку (з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю) за кожним видом платежів щодо кожної окремої проектної діяльності;

  {Абзац п’ятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  валюта, в якій здійснювалися платежі;

  звітний період, в якому здійснювалися платежі;

  опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з якою здійснювалися платежі;

  перелік окремих видів проектної діяльності, які прямо чи опосередковано реалізуються, та основні характеристики такої діяльності;

  участь у соціальних проектах чи програмах та загальна сума платежів щодо кожного соціального проекту чи програми з окремим визначенням тих, що реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей;

  обсяги видобутку за видом відповідної проектної діяльності;

  середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного періоду, з визначенням кількості працівників кожної статі;

  {Абзац дванадцятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  обсяги фінансування та допомоги, отриманих від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також підконтрольних їм суб’єктів, зокрема обсяги державної допомоги суб’єктам господарювання;

  інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників у звітному періоді та належності їх до політично значущих осіб відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

  {Абзац чотирнадцятий частини першої статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  аудиторський звіт за звітний період (для суб’єктів розкриття інформації, які відповідно до законодавства зобов’язані проводити аудит фінансової звітності).

  Суб’єкт господарювання державного сектора економіки додатково розкриває у звіті про платежі на користь держави інформацію про:

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  структуру власності такого суб’єкта господарювання;

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  суб’єктів господарювання, у структурі власності яких такий суб’єкт господарювання є власником істотної участі;

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  органи або осіб, уповноважених здійснювати функції з управління об’єктами державної власності у такому суб’єкті господарювання;

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  фінансові відносини з державою, включаючи, але не виключно, інформацію про сплачені на користь держави дивіденди, здійснені квазіфіскальні операції, залучені під державні гарантії кредити та інші фінансові ресурси;

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  прибуток суб’єкта господарювання, включаючи інформацію про реінвестований прибуток та нерозподілений прибуток, що залишається у розпорядженні такого суб’єкта господарювання.

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  У разі неможливості відображення загальної суми плати за землю та/або екологічного податку (з визначенням окремо суми платежів за викиди двоокису вуглецю) за кожним видом платежів щодо окремої проектної діяльності такі платежі відображаються в розрізі адміністративно-територіальної одиниці, на території якої здійснюється така проектна діяльність. У такому разі загальна сума платежів з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку щодо окремої проектної діяльності відображається лише за тими видами платежів, за якими можливе відображення платежів щодо окремої проектної діяльності.

  {Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  Невід’ємною частиною звіту про платежі на користь держави є акти звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

  2. Підготовка звіту про платежі на користь держави здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, погодженими багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженими Кабінетом Міністрів України.

  {Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  3. Будь-який платіж, здійснений одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави, якщо сума такого платежу протягом звітного періоду є меншою за суму, встановлену багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ.

  4. При реалізації проектної діяльності на підставі договору про спільну діяльність підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється всіма суб’єктами господарювання, які є учасниками спільної діяльності, якщо відповідно до договору кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників спільної діяльності або такі учасники повинні діяти спільно, незалежно від того, чи здійснюється будь-який платіж такими суб’єктами господарювання безпосередньо, і незалежно від участі (частки участі) таких суб’єктів господарювання у проектній діяльності.

  У разі якщо договором про спільну діяльність передбачено ведення обліку результатів спільної діяльності окремим її учасником, підготовка звіту про платежі на користь держави в частині виконання договору про спільну діяльність здійснюється таким учасником.

  {Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  5. У разі здійснення платежу в натуральній формі такий платіж відображається у вартісному та кількісному вираженні з відповідними примітками для пояснення порядку визначення розміру платежу.

  6. При розкритті інформації про платежі, зазначеної в цій статті, має відображатися зміст, а не форма платежів чи відповідної господарської діяльності. Платежі та види господарської діяльності не можуть бути штучно розділені чи об’єднані для уникнення застосування вимог цього Закону.

  Предыдущая

  6/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст