Главная Сервисы для юристов ... Законы Про забезпечення прозорості у видобувних галузях Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарюван...

Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 175

  Просмотров

 • 175

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, несуть відповідальність за такі правопорушення:

  нерозкриття інформації або порушення строків розкриття інформації, передбачених статтею 12 цього Закону, -

  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  розкриття звіту (консолідованого звіту) про платежі на користь держави, що містить неповну або недостовірну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність у видобувних галузях, передбаченого статтею 6 цього Закону, порушення встановленого порядку розкриття інформації у видобувних галузях, передбаченого статтею 12 цього Закону, -

  {Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  2. Провадження у справах про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнських підприємств у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, здійснюється відповідно до положень цієї статті.

  Справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, за результатами розгляду виноситься постанова.

  Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник цього органу або його заступники.

  Штраф може бути накладено на суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнське підприємство у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня його вчинення.

  Підставою для розгляду справи про правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, є протокол. Протокол про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях на основі матеріалів, підготовлених багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ, мають право складати уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  Протокол разом з іншими матеріалами, що стосуються справи, подається в п’ятиденний строк з дня його складення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або його заступнику.

  Справа про правопорушення розглядається у десятиденний строк з дня отримання протоколу та інших матеріалів справи.

  Штраф сплачується у двомісячний строк з дня отримання суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, постанови про накладення штрафу.

  Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається до органу, яким накладено штраф.

  Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом.

  У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений цією статтею, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

  Сума штрафів зараховується до державного бюджету.

  Постанову у справі про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях може бути оскаржено суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до суду.

  3. Інформація про порушення суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнським підприємством у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях та про рішення про накладання штрафів за таке порушення підлягають опублікуванню протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення у відповідному розділі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  4. Притягнення суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, або материнського підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності не звільняє його від виконання обов’язків, установлених цим Законом.

  5. У разі виявлення фактів, які можуть свідчити про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, яким стали відомі такі факти, зобов’язані негайно вжити заходів для перевірки зазначених фактів, а у разі їх підтвердження притягнути відповідних суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, або материнські підприємства у видобувних галузях, які є суб’єктами розкриття інформації, до відповідальності.

  Предыдущая

  14/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст