Главная Сервисы для юристов ... Законы Про забезпечення прозорості у видобувних галузях Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої гру...

Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 261

  Просмотров

 • 261

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. З метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

  2. Основними принципами діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ є:

  вільне обговорення питань та прийняття рішень;

  гласність та прозорість діяльності;

  відкритість;

  паритетність представництва інтересів заінтересованих осіб;

  дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

  3. Персональний склад та положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  4. Формування персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснюється з дотриманням принципу рівного представництва в багатосторонній групі з імплементації ІПВГ різних груп заінтересованих осіб, а саме посадових осіб центральних органів виконавчої влади, представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

  При формуванні персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ забезпечується дотримання принципу представництва однієї статі, що має становити не менше 30 відсотків складу від кожної групи заінтересованих осіб багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

  5. Головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ за посадою є міністр, який очолює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, або його заступник. До складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ також делегують по одному представнику центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, може запрошувати до складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ представників інших центральних органів виконавчої влади.

  Заступник голови багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ обирається з представників суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадських об’єднань.

  Представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

  Представники громадських об’єднань обираються на зборах з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. У зборах мають право брати участь представники громадських об’єднань, що зареєстровані в установленому законодавством порядку, до статутної діяльності яких віднесені питання представлення інтересів громадськості у сферах управління природними ресурсами, розкриття інформації про державні доходи від надрокористування та які є членами міжнародної асоціації ІПВГ.

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, забезпечує організацію та проведення зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ. Інформація про час та місце проведення зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, не пізніше як за 15 днів до дня проведення зборів. На початку зборів з формування багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та громадські об’єднання визначають порядок обрання представників до відповідної групи заінтересованих осіб.

  6. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ приймаються більшістю голосів її членів, за умови що така більшість включає голоси більшості присутніх членів багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ від кожної групи заінтересованих осіб, визначеної частиною четвертою цієї статті. Рішення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ оформляються протоколом і підписуються головою багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

  7. До повноважень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ належить:

  здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

  попереднє погодження форм звіту про платежі на користь держави, консолідованого звіту про платежі на користь держави, звіту про отримані платежі;

  встановлення мінімальної суми, у разі неперевищення якої будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, одноразово або декількома пов’язаними частинами, не враховується у звіті про платежі на користь держави та звіті про отримані платежі за відповідний звітний період;

  схвалення кандидатури незалежного адміністратора;

  погодження звіту ІПВГ;

  попереднє погодження технічного завдання на підготовку звіту ІПВГ;

  вироблення рекомендацій щодо внесення змін до законодавства в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;

  прийняття рішення про відсутність необхідності підготовки звіту ІПВГ у разі запровадження та затвердження порядку функціонування електронної системи подання та аналізу звітності;

  визначення переліку корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких є обов’язковим відповідно до цього Закону.

  Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, розкриття інформації щодо яких обов’язкове відповідно до цього Закону, визначається багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ на основі переліку корисних копалин загальнодержавного значення, встановленого відповідно до статті 6 Кодексу України про надра, та затверджується Кабінетом Міністрів України;

  інші повноваження відповідно до цього Закону.

  8. Для забезпечення роботи багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, утворює національний секретаріат ІПВГ, який:

  координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з Міжнародним секретаріатом ІПВГ та Міжнародним правлінням ІПВГ;

  координує роботу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ з незалежним адміністратором, медіа, сторонами, залученими до впровадження ІПВГ;

  забезпечує підготовку плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та організовує його виконання після затвердження багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ;

  забезпечує підготовку та проведення засідань багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, веде протоколи засідань багатосторонньої групи та оприлюднює її рішення;

  відповідно до плану заходів, спрямованих на реалізацію положень ІПВГ в Україні, та/або за дорученням багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ організовує та проводить заходи, необхідні для виконання завдань у рамках імплементації ІПВГ в Україні;

  забезпечує контроль за виконанням протокольних рішень багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ;

  виконує інші завдання відповідно до положення про багатосторонню групу з імплементації ІПВГ.

  9. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

  {Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 ; в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  Предыдущая

  8/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст