Главная Сервисы для юристов ... Законы Про забезпечення прозорості у видобувних галузях Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на користування надрами та про умови договорів (угод) щодо користування надрами. Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на ко...

Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на користування надрами та про умови договорів (угод) щодо користування надрами.

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 175

  Просмотров

 • 175

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зобов’язаний оприлюднювати та постійно оновлювати на своєму офіційному веб-сайті або в електронній системі подання та аналізу звітності (за наявності такої системи):

  інформацію про заяви на отримання спеціальних дозволів на користування надрами та заяви про проведення підготовки ділянок надр до аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що надійшли від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, із зазначенням, зокрема, дати надходження такої заяви, її змісту, заявника, координат ділянки надр, стадії розгляду, інформації щодо погодження чи відмови у погодженні заяви уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, результатів розгляду заяви (із зазначенням підстави у разі відмови у видачі спеціального дозволу на користування надрами);

  інформацію про видані (чинні) спеціальні дозволи на користування надрами із зазначенням, зокрема, реєстраційного номера і дати видачі, суб’єкта господарювання, підстави надання, виду користування надрами, відомостей про ділянку надр (назва родовища, місцезнаходження, координати ділянки), строку та особливих умов дії спеціального дозволу на користування надрами із розміщенням копій спеціальних дозволів, угод про умови користування надрами та додатків до них, включаючи програми робіт та зміни до них.

  {Абзац третій частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, укладених до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", разом з відповідними витягами з таких договорів (угод), а також перелік усіх таких договорів (угод) із зазначенням їх реквізитів (назва, номер, сторони, дата укладення).

  {Частина друга статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  3. Інформація про істотні умови договорів (угод) щодо користування надрами містить:

  назву договору (угоди), номер, дату укладення, найменування сторін;

  дату набрання чинності та строк дії договору (угоди);

  предмет договору (угоди);

  права та обов’язки сторін щодо користування надрами, інші права на природні ресурси;

  гарантії щодо стабільності норм законодавства (за наявності);

  умови щодо особливостей справляння платежів;

  операційні зобов’язання, зокрема програми робіт;

  зобов’язання щодо природоохоронних заходів;

  вимоги щодо безпеки та охорони праці найманих працівників, залучених виконавців робіт та їх найманих працівників;

  соціальні зобов’язання, включаючи положення про участь у розвитку місцевої інфраструктури та положення про використання робіт, товарів і послуг, які виконуються, постачаються або надаються суб’єктами господарювання, які зареєстровані в межах територіальної громади, на території якої здійснюється діяльність у видобувних галузях, вимоги щодо проведення громадських слухань.

  {Частина третя статті 11 в редакції Закону № 1974-IX від 16.12.2021 }

  4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті копії договорів (угод) щодо користування надрами усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, що укладаються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також змін до них.

  {Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  5. Стабільність норм законодавства, що регулює відносини щодо користування надрами у видобувних галузях в Україні, гарантується шляхом недопущення перебирання контролюючими органами функцій, покладених законодавством на інші органи державної влади, та недопущення позбавлення права користування надрами з підстав, не встановлених законодавством станом на дату видачі відповідного спеціального дозволу на право користування надрами, або у позасудовому порядку.

  {Статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1974-IX від 16.12.2021 }

  Предыдущая

  11/16

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст