Главная Сервисы для юристов ... Законы Про космічну діяльність Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавч...

Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності

Про космічну діяльність (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції:

{Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

розробляє концептуальні основи державної політики у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;

забезпечує організацію космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук України Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України та забезпечує її виконання;

здійснює керівництво у сфері управління та координації діяльності підприємств, установ та організацій космічної та суміжних галузей;

є державним замовником науково-дослідних робіт з дослідження і використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, у тому числі міжнародних космічних проектів;

{Абзац шостий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності;

{Абзац сьомий частини першої статті 6 в редакції Закону № 124-IX від 20.09.2019 }

здійснює координацію державних підприємств, установ та організацій, в тому числі при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України, на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;

{Абзац восьмий частини першої статті 6 в редакції Закону № 143-IX від 02.10.2019 }

надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;

організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері космічної діяльності;

вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України;

затверджує порядок діяльності представництв замовника - центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;

{Абзац тринадцятий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами, установами та організаціями законодавства та міжнародних договорів України в космічній сфері, у тому числі при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

{Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції:

{Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;

забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацію, підтримку та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;

здійснює облік декларацій про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності;

{Абзац четвертий частини другої статті 6 в редакції Закону № 143-IX від 02.10.2019 }

організовує розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ);

здійснює реєстрацію космічної техніки;

веде Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відкриває свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав;

здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах;

контролює додержання вимог міжнародних договорів України про обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійснення ядерних вибухів у мирних цілях;

здійснює функції національного контактного пункту з питань додержання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств і установ, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринків;

уживає заходів щодо оперативного виявлення джерел небезпек, сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та ефективності систем державного управління в особливий період;

здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1559-III від 16.03.2000 , № 2186-VI від 13.05.2010 , № 4102-VI від 09.12.2011 ; в редакції Закону № 5461-VI від 16.10.2012 }

Предыдущая

6/31

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст