Стаття 1. Визначення термінів і понять

Про космічну діяльність (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

космічна діяльність - наукові космічні дослідження, використання космічного простору, розроблення, виробництво, ремонт та технічне обслуговування, випробування, експлуатація, управління об’єктами космічної діяльності (у тому числі їх агрегатами та складовими частинами), забезпечення запуску, запуск та повернення космічних апаратів, їх складових частин з космічного простору на землю;

{Абзац другий статті 1 в редакції Закону № 143-IX від 02.10.2019 }

об’єкти космічної діяльності (космічна техніка) - матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору;

суб’єкти космічної діяльності - підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, в тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність;

{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності - документ, яким суб’єкт космічної діяльності повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, про намір здійснювати космічну діяльність;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 143-IX від 02.10.2019 }

космічний апарат - літальний технічний засіб для польотів у космос і в космосі з метою його дослідження та використання;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2186-VI від 13.05.2010 }

космічні технології та послуги - результати наукових розробок, методи, засоби та послуги, необхідні для здійснення космічної діяльності та для отримання і використання результатів цієї діяльності;

інцидент - пов’язана з космічною діяльністю подія, що призвела до створення загрози життю та здоров’ю людей, а також до пошкодження або знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння шкоди довкіллю;

надзвичайна подія - пов’язана з космічною діяльністю подія, що призвела до загибелі людей або заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, а також до знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння значної шкоди довкіллю;

{Зміни до абзацу дев’ятого статті 1 див. в Законі № 124-IX від 20.09.2019 }

правила космічної діяльності - спеціальні правила, технічні норми, стандарти, що регламентують космічну діяльність та її безпеку;

персонал об’єктів космічної діяльності - працівники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виготовленні, випробуванні, експлуатації об’єктів космічної діяльності та ліквідації наслідків інцидентів і надзвичайних подій, а також фахівці підприємств, установ, організацій та особовий склад військових частин, залучені до виконання цієї роботи;

{Зміни до абзацу одинадцятого статті 1 див. в Законі № 124-IX від 20.09.2019 }

сертифікат відповідності - документ, який посвідчує відповідність об’єкта космічної діяльності вимогам експлуатаційної придатності космічної техніки, регламентованим нормативними документами, чинними в Україні;

унікальні об’єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об’єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних електронних комунікацій).

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1559-III від 16.03.2000 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 }

1/31

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст