Главная Сервисы для юристов ... Законы Про космічну діяльність Стаття 10. Здійснення космічної діяльності

Стаття 10. Здійснення космічної діяльності

Про космічну діяльність (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Здійснення окремих видів космічної діяльності провадиться на підставі дозволу.

Дозволи надаються на здійснення таких видів космічної діяльності:

випробування (окрім комп’ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів;

запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів;

управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;

повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, анулювання) дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності здійснюється в паперовій або електронній формі на вибір заявника у порядку, встановленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Для одержання дозволу подається заява, в якій зазначається вид здійснення космічної діяльності, та документи згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Видача дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності здійснюється протягом 90 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, на безоплатній основі відповідно до цього Закону згідно з вимогами, передбаченими законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозвіл видається на строк функціонування об’єкта космічної діяльності.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

невідповідність вимогам законодавства.

Рішення про відмову у видачі дозволу оформляється згідно з вимогами, передбаченими Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, анулює дозвіл на здійснення окремих видів космічної діяльності у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

провадження суб’єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, було раніше видано припис про їх усунення із наданням строку, необхідного для їх усунення;

встановлення факту передачі дозволу іншій юридичній особі для провадження космічної діяльності.

Копія рішення адміністративного суду про анулювання дозволу доводиться до відома суб’єкта господарювання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (винесення) такого рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення/постанови про його анулювання.

Суб’єкт господарювання може отримати новий дозвіл на право провадження певного виду космічної діяльності не раніш як через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього дозволу на зазначений вид космічної діяльності.

Державний нагляд та контроль у сфері космічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства, що визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3370-IV від 19.01.2006 , № 5461-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 143-IX від 02.10.2019 }

Предыдущая

11/31

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст