Главная Сервисы для юристов ... Законы Про ліцензування видів господарської діяльності Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання л...

Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 842

  Просмотров

 • 842

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

  Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

  {Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 ; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  2. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

  1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті;

  {Пункт 1 частини другої статті 12 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

  підписаний особою, яка не має на це повноважень;

  оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;

  3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

  4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

  {Пункт 4 частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 }

  5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

  {Частину другу статті 12 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  3. У рішенні про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду зазначаються:

  1) реквізити заяви про отримання ліцензії;

  2) вид господарської діяльності, зазначений здобувачем ліцензії у заяві про отримання ліцензії;

  3) дані про здобувача ліцензії (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку у паспорті);

  {Пункт 3 частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  4) перелік обґрунтованих підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і пропозиції щодо порядку їх усунення, викладені в чіткій та однозначній формі.

  {Пункт 4 частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

  При повторному поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність.

  {Частину п'яту статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  Збереженням актуальності є достовірність документів, що додалися до заяви про отримання ліцензії, та відповідність зазначених у них даних ліцензійним умовам.

  {Частину п'яту статті 12 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  6. Забороняється залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду з підстав, не передбачених цією статтею.

  7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

  {Частина сьома статті 12 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

  Предыдущая

  12/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст