Главная Сервисы для юристов ... Законы Про ліцензування видів господарської діяльності Стаття 11. Документи, що подаються для отримання ліцензії Стаття 11. Документи, що подаються для отримання л...

Стаття 11. Документи, що подаються для отримання ліцензії

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 495

  Просмотров

 • 495

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

  Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що посвідчує його особу.

  {Частину першу статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.

  {Частину першу статті 11 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  2. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:

  1) здобувача ліцензії:

  для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

  {Абзац другий пункту 1 частини другої статті 11 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

  {Абзац третій пункту 1 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.

  {Пункт 2 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Пункт 3 частини другої статті 11 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

  3. До заяви про отримання ліцензії додаються:

  1) документи відповідно до ліцензійних умов;

  {Пункт 1 частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

  {Пункт 2 частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).

  {Пункт 3 частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  4. Перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.

  Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до цього Закону, та документи (копії), що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, що подавалися органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом дії ліцензії.

  {Частину четверту статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії:

  {Абзац перший частини п'ятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1) подання оригіналів документів (крім документів, що складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

  2) зазначення в документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених ліцензійними умовами;

  {Пункт 2 частини п'ятої статті 11 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  3) документи, що підтверджують або спростовують інформацію про нього, які видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи);

  4) наявності на документі (його копії), що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом.

  {Частину п'яту статті 11 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  6. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

  {Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  7. З документів, поданих для отримання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

  {Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Частину восьму статті 11 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  Предыдущая

  11/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст