Главная Сервисы для юристов ... Законы Про ліцензування видів господарської діяльності Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліце...

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 1051

  Просмотров

 • 1051

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:

  1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:

  встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;

  визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;

  визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, крім державних органів, які визначені органами ліцензування законом, видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону;

  {Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав;

  3) принципі дотримання законності шляхом того, що:

  запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом шляхом внесення змін до статті 7 цього Закону;

  {Абзац другий пункту 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;

  виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування;

  {Пункт 3 частини першої статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  встановлюються конкретні строки здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;

  вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами;

  повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності, визначаються виключно цим Законом і не можуть бути обмежені іншими законами;

  {Абзац сьомий пункту 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб’єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування;

  забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних інформаційних ресурсів;

  4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:

  ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання;

  {Абзац другий пункту 4 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  запобігання проявам корупції;

  у разі внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, передбачається достатній для реалізації цих змін строк, але не менш як два місяці;

  5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:

  вільний вибір суб’єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і території своєї діяльності;

  забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності, якщо інше не встановлено законом;

  {Абзац третій пункту 5 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення їх відповідності рівням ризику від провадження відповідного виду господарської діяльності;

  уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур;

  заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;

  6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:

  внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до ліцензійних реєстрів;

  {Пункт 6 частини першої статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів - у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

  забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону;

  залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб’єктів господарювання та/або їх об’єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

  2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

  Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється.

  Предыдущая

  3/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст