Стаття 1. Визначення термінів

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 235

  Просмотров

 • 235

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

  {Пункт 1 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  1 - 1 ) видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1 - 1 згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 ; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  1 - 2 ) анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1 - 2 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1 - 3 ) зупинення дії ліцензії повністю або частково - тимчасове припинення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1 - 3 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1 - 4 ) відновлення дії ліцензії повністю або частково - поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1 - 4 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

  {Пункт 2 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію;

  {Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

  {Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1540-VIII від 22.09.2016 , № 139-IX від 02.10.2019 }

  5) ліцензія - право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

  {Пункт 5 частини першої статті 1 в редакції Законів № 835-VIII від 26.11.2015 , № 139-IX від 02.10.2019 }

  6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

  {Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  7) орган ліцензування - державний орган, уповноважений законом або Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування господарської діяльності;

  {Пункт 7 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  8) матеріально-технічна база - сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  9) місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  10) ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  11) ліцензійний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована.

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст