Главная Сервисы для юристов ... Законы Про ліцензування видів господарської діяльності Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, ...

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 7511

  Просмотров

 • 7511

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

  1) банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг - у випадках, встановлених законом, та діяльність із здійснення операцій з готівкою, що включають інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки;

  {Пункт 1 частини першої статті 7 в редакції Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 ; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 }

  {Пункт 2 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 79-IX від 12.09.2019 }

  {Пункт 3 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 79-IX від 12.09.2019 }

  4) діяльність у сфері медіа, що ліцензується відповідно до Закону України "Про медіа";

  {Пункт 4 частини першої статті 7 в редакції Закону № 2849-IX від 13.12.2022 }

  5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії", і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

  {Пункт 5 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 ; в редакції Закону № 2019-VIII від 13.04.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 613-IX від 19.05.2020 }

  6) освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти;

  {Пункт 6 частини першої статті 7 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 }

  7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";

  {Пункт 7 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 з урахуванням змін, внесених згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019 , із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021 ; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 }

  8) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  {Пункт 8 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 102-IX від 18.09.2019 , № 2801-IX від 01.12.2022 }

  9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

  {Пункт 9 частини першої статті 7 в редакції Законів № 1817-VIII від 17.01.2017 , № 199-IX від 17.10.2019 }

  10) виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лікарські засоби";

  11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

  12) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  13) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  {Пункт 14 частини першої статті 7 в редакції Закону № 867-VIII від 08.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 ; в редакції Закону № 2320-IX від 20.06.2022 }

  14 - 1 ) діяльність з управління небезпечними відходами, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про управління відходами";

  {Частину першу статті 7 доповнено пунктом 14 - 1 згідно із Законом № 2320-IX від 20.06.2022 }

  15) медична практика;

  16) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України;

  17) ветеринарна практика;

  18) випуск та проведення лотерей з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державні лотереї в Україні";

  {Пункт 18 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  18 - 1 ) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";

  {Частину першу статті 7 доповнено пунктом 18 - 1 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  19) туроператорська діяльність;

  {Пункт 20 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 2982-IX від 20.03.2023 }

  21) промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

  {Пункт 21 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 867-VIII від 08.12.2015 }

  22) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

  23) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України);

  23 - 1 ) діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням технічних засобів розвідки (критерії належності до технічних засобів розвідки визначаються розвідувальними органами України);

  {Частину першу статті 7 доповнено пунктом 23 - 1 згідно із Законом № 912-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 24.01.2021 }

  24) перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

  {Пункт 24 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1054-IX від 03.12.2020 }

  25) зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

  26) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;

  27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок природного газу";

  {Пункт 27 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1540-VIII від 22.09.2016 }

  28) централізоване водопостачання та централізоване водовідведення;

  {Пункт 28 частини першої статті 7 в редакції Закону № 2189-VIII від 09.11.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 394-IX від 19.12.2019 }

  {Частину другу статті 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 394-IX від 19.12.2019 }

  29) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

  {Пункт 29 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 394-IX від 19.12.2019 }

  30) охоронна діяльність;

  {Пункт 31 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 2320-IX від 20.06.2022 }

  {Пункт 32 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 2320-IX від 20.06.2022 }

  33) виробництво ветеринарних препаратів;

  {Частину першу статті 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 2042-VIII від 18.05.2017 }

  34) заготівля та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробка, зберігання, розподіл та реалізація донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії.

  {Частину першу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 931-IX від 30.09.2020 - вводиться в дію з 25.01.2021 }

  2. Ліцензування видів господарської діяльності, що відповідно до цієї статті ліцензуються з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах, здійснюється з дотриманням вимог статті 3 цього Закону.

  {Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  Предыдущая

  7/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст