Главная Сервисы для юристов ... Законы Про ліцензування видів господарської діяльності Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування Стаття 10. Оформлення та подання документів до орг...

Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 726

  Просмотров

 • 726

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата:

  {Абзац перший частини першої статті 10 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  1) нарочно;

  {Пункт 1 частини першої статті 10 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  2) поштовим відправленням з описом вкладення;

  {Пункт 2 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 }

  3) в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  {Пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 ; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  2. У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом відповідно до цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.

  {Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Частину третю статті 10 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  4. Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

  {Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  5. Документи, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом відповідно до цього Закону, мають бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою.

  {Частина п'ята статті 10 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  {Частину шосту статті 10 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

  7. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи, подані у паперовій формі, приймаються за описом.

  {Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 }

  8. При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобів телекомунікації) здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування.

  {Частина восьма статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 835-VIII від 26.11.2015 , № 139-IX від 02.10.2019 }

  9. Документи, подані у спосіб, передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті, в останній день закінчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що подані своєчасно.

  {Частина дев'ята статті 10 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 }

  Предыдущая

  10/21

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст