Постанова ВГСУ від 05.09.2017 року у справі №913/273/17

08.09.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року Справа № 913/273/17

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Селіваненко В.П. і Студенець В.І.

розглянув касаційну скаргу державного підприємства "Енергоринок", м. Київ,

на ухвалу господарського суду Луганської області від 28.04.2017

та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2017

зі справи № 913/273/17

за позовом державного підприємства "Енергоринок" (далі - Підприємство), м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (далі - Товариство), м. Луганськ,

про стягнення 193 078 419,23 грн.

Судове засідання проведено за участю представників:

позивача - Андишула А.М. предст. (дов. від 21.12.2016)

відповідача - Лямзіна Т.В. предст. (дов. від 01.01.2017)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

У березні 2017 року Підприємство звернулося до господарського суду Луганської області з позовом про стягнення з Товариства 193 078 419,23 грн. заборгованості за договором від 28.03.2007 № 3969/02 (в тому числі: 179 822 649,83 грн. основного боргу за придбану електроенергію, 8 797 084,58 грн. пені, 179 822,65 грн. штрафу, 3 262 417,67 грн. інфляційних нарахувань та 1 016 444,50 грн. 3 % річних).

Ухвалою господарського суду Луганської області від 29.03.2017 порушено провадження у справі № 913/273/17 та прийнято позовну заяву Підприємства до розгляду.

Товариство звернулося до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі № 913/273/17 до набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/13109/16 за позовом Товариства до Кабінету Міністрів України про визнання незаконним та нечинним з моменту прийняття нормативно-правового акту в окремій його частині, а саме абзацу четвертого пункту 1 Змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 368 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263".

Клопотання Товариства мотивовано відсутністю його вини в існуванні заборгованості, що є предметом даного спору, яка виникла внаслідок постановлення Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) постанови від 25.06.2016 № 368 про внесення змін до постанови КМУ від 07.05.2015 № 263 щодо порядку розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії за електричну енергію Товариства, що постачається на неконтрольовану територію. Зазначена постанова КМУ оскаржується за позовом Товариства в Окружному адміністративному суді міста Києва в межах розгляду адміністративної справи № 826/13109/16, вирішення якої має значення у даній справі, оскільки всі кошти, які надходять від споживачів Товариства, що розташовані на контрольованій території Луганської області на поточний рахунок Товариства із спеціальним режимом використання, що відкритий для здійснення розрахунків з Підприємством, стягуються першочергово в рахунок погашення грошових зобов'язань Товариства перед Підприємством як оптовим постачальником за договором від 31.08.2015 № 11572/01 продажу різниці перетоків електроенергії, який укладений між сторонами спору (тобто, навіть у тій частині, яка стосуються договору від 28.03.2007 № 3969/02), внаслідок чого створено штучну заборгованість Товариства перед Підприємством (шляхом зміни призначення платежу).

Ухвалою господарського суду Луганської області від 28.04.2017 (суддя Масловський С.В.) задоволено клопотання Товариства та зупинено провадження у справі № 913/273/17 до розгляду пов'язаної з нею адміністративної справи № 826/13109/16 та набранням законної сили судовим рішенням у цій справі.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2017 (судді Татенко В.М. - головуючий, Чернота Л.Ф., Скакун О.А.) ухвалу господарського суду Луганської області від 28.04.2017 про зупинення провадження у справі № 913/273/17 залишено без змін.

Судові акти попередніх інстанцій мотивовані тим, що вирішення справи № 913/273/17 неможливе до остаточного вирішення Окружним адміністративним судом міста Києва справи № 826/13109/16, оскільки під час розгляду адміністративної справи будуть встановлені обставини, що впливають на подання і оцінку доказів у цій справі, та факти, які мають преюдиціальне значення у даній справі, що можуть бути встановлені лише в порядку адміністративного судочинства.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просить судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати з передачею справи на розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових актів з порушенням норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Дослідивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Згідно з приписами частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Відповідно до підпункту 3.16 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 ГПК України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК України, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі.

Судами попередніх інстанцій у даній справі встановлено, що предметом позову у справі № 913/273/17 є стягнення з Товариства заборгованості за договором купівлі-продажу електричної енергії від 28.03.2007 № 3969/02 за період з жовтня по грудень 2016 року.

У зв'язку з проведення антитерористичної операції на території Луганської області та відсутністю контролю державних органів над територією, де проживає та знаходиться більша частина населення та підприємств Луганської області, 07.04.2015 Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергію" частину 4 статті 23 останнього було викладено в новій редакції, а саме: "Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію та на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України".

Так, 07.05.2015 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження".

На виконання постанови КМУ від 07.05.2015 № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження", згідно із якої купівля та продаж електричної енергії з 01 травня 2015 року здійснюється на неконтрольованій території Луганської області Товариством, між останнім та Підприємством укладено договір від 31.08.2015 № 11572/01, відповідно до якого Підприємство зобов'язалося продавати, а Товариство - купувати різницю перетоків електричної енергії (обсяг електричної енергії, фактично переміщений з контрольованої території на неконтрольовану та з неконтрольованої території на контрольовану), переміщену з контрольованої території на неконтрольовану, та здійснювати її оплату відповідно до умов цього договору.

Постановою КМУ від 25.05.2016 № 368 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263", яка набрала чинності 15.06.2016, до пункту 1 постанови № 263 додано абзац, згідно із яким розрахунки з оптовим постачальником електричної енергії за електричну енергію публічного акціонерного товариства "ДТЕК Донецькобленерго" і Товариства, що постачається на неконтрольовану територію, здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання як першочергові в обсягах загальних платежів за Донецькою та Луганською областями відповідно.

Тобто, на підставі вказаних змін до постанови КМУ № 263 всі кошти, що надходять від споживачів Товариства, які розташовані на контрольованій території Луганської області на поточний рахунок Товариства із спеціальним режимом використання стягуються в рахунок погашення грошових зобов'язань Товариства перед Підприємством за договором від 31.08.2015 № 11572/01 продажу різниці перетоків електроенергії в першочерговому порядку.

У зв'язку з виникненням значної заборгованості Товариства за договором, який є підставою позову у даній справі, внаслідок внесення вищезазначених змін у порядок розрахунків згідно постанови КМУ від 25.05.2016 № 368, Товариство звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про визнання вказаного нормативно-правового акту у відповідній частині незаконним та нечинним з моменту його прийняття.

25.08.2016 ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Товариства до Кабінету Міністрів України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: державне підприємство "Енергоринок", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання незаконним та нечинним з моменту прийняття нормативно-правового акту в окремій його частині.

За наведених обставин суди попередніх інстанцій: встановивши, що предметом розгляду в даній справі є заборгованість Товариства перед Підприємством за договором від 28.03.2007 № 3969/02 з жовтня по грудень 2016 року, тобто в період дії змін щодо розрахунків між сторонами, внесених постановою КМУ від 25.05.2016 № 368, яка оскаржується у відповідній частині в судовому порядку, дійшли правильного висновку, що справа № 913/273/17 господарського суду Луганської області та справа № 826/13109/16 Окружного адміністративного суду міста Києва є пов'язаними, а вирішення спору у справі № 913/273/16 є неможливим до набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/13109/16, оскільки під час розгляду адміністративної справи будуть встановлені обставини, що можуть встановлюватись лише в порядку адміністративного судочинства та мають суттєве значення для правильного вирішення спору у даній господарській справі.

Доводи, викладені в касаційній скарзі Підприємства, не спростовують правильності висновків оскаржуваних судових актів попередніх інстанцій.

З огляду на вищезазначене підстави для зміни або скасування судових актів попередніх інстанцій відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111, 11113 ГПК України, Вищий господарський суд України,

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу господарського суду Луганської області від 28.04.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2017 зі справи № 913/273/17 залишити без змін, а касаційну скаргу державного підприємства "Енергоринок" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя В. Селіваненко

Суддя В. Студенець

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
1