Головна Сервіси для юристів ... Закони Про регулювання містобудівної діяльності Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності Стаття 24. Особливості регулювання земельних відно...

Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності

Про регулювання містобудівної діяльності (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

{Частину першу статті 24 виключено на підставі Закону № 5496-VI від 20.11.2012 }

2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення обмежень у використанні земель, а також припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення територій, а також не тягне за собою обов’язковості зміни виду цільового призначення земельної ділянки незалежно від того, чи належить цей вид до переліку видів цільового призначення, встановлення яких є можливим у межах такої зони.

Забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства.

{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012 ; в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

3. Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території, щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні:

комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території;

генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території;

план зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель";

детальний план території.

Обмеження щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам, визначені цією частиною, не поширюються на випадки:

розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи;

приватизації громадянином земельної ділянки, наданої йому в користування відповідно до закону;

надання земельної ділянки, розташованої на території зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

надання земельної ділянки для розміщення технічних засобів та/або споруд електронних комунікацій, лінійних об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури (доріг, мостів, естакад);

{Абзац десятий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1657-IX від 15.07.2021 ; в редакції Закону № 2530-IX від 16.08.2022 }

буріння, влаштування (облаштування) та підключення нафтових і газових свердловин за межами населених пунктів;

{Абзац одинадцятий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022 - щодо набрання чинності та дії Закону див. пункт 1 розділу II}

будівництва, експлуатації військових та інших оборонних об’єктів;

будівництва, експлуатації окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту.

{Частину третю статті 24 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2486-IX від 29.07.2022 }

Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у випадках, визначених абзацами сьомим - тринадцятим цієї частини, за відсутності принаймні одного виду містобудівної документації, визначеного абзацами другим - п’ятим цієї частини, не допускається, якщо земельна ділянка:

{Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 24 в редакції Закону № 2486-IX від 29.07.2022 }

розташована в межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);

віднесена до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного призначення, рекреаційного призначення (крім земельних ділянок для дачного будівництва), лісогосподарського призначення.

{Частина третя статті 24 в редакції Законів № 2314-VIII від 01.03.2018 , № 711-IX від 17.06.2020 }

4. Зміна цільового призначення земельної ділянки допускається виключно за умови дотримання правил співвідношення між новим видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією на місцевому рівні, крім випадків, визначених частиною третьою статті 20 Земельного кодексу України.

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені класифікатор та правила використовуються для ведення Державного земельного кадастру і містобудівного кадастру.

{Частина четверта статті 24 в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

5. Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.

{Абзац перший частини п’ятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012 }

До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

{Частину шосту статті 24 виключено на підставі Закону № 5496-VI від 20.11.2012 }

Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

Попередня

32/60

Наступна
Додати в обране
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Аналізуйте судовий акт: Розпорядником інформації про наявність неприватизованих земельних ділянок під забудову є виконавчий комітет органу місцевого самоврядування і така інформація є публічною (ВС/КАС у справі №359/7966/16-а від 05 листопада 2019 р.)

Як відомо органи місцевого самоврядування не тільки не дають «просто так» громадянину реалізувати своє право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки в порядку, передбаченому ст. 118 ЗК України, а й взагалі всіляко приховують від громадян інформацію про наявність вільних ділянок для приватизації на їх території, в тому числі і під забудову.

Істотно покращилася ситуація у цьому питанні із відкриттям у загальним доступом в інтернеті Публічної кадастрової карти. Тепер кожен заявник може вказати місцезнаходження земельної ділянки, на яку він претендує, окресливши її межі на роздруківці з цього сервісу і подати їх як графічні матеріали разом із клопотанням.

Проте і самі органи місцевого самоврядування стали «технологічнішими». Тепер у відписках на клопотання зазначають, що нібито із поданих заявником графічних матеріалів неможливо встановити місцезнаходження бажаної земельної ділянки. Іншою відпискою можуть збрехати, що бажана земельна ділянка перебуває у користуванні невідомого мешканця населеного пункту, або по цій земельній ділянці відкрита спадкова справа, тощо.

Тому в ідеалі від органу місцевого самоврядування необхідно отримати офіційне підтвердження, що певна земельна ділянка із відповідним цільовим призначенням є вільною.

Теоретично це вирішується за допомогою подання громадянином запиту про надання публічної інформації про наявність вільних земельних ділянок на території населеного пункту, наприклад під забудову. Життя таке, що і тут як правило нас чекає провал. Орган місцевого самоврядування відписується, що такою інформацію він не володіє, і до того ж за його переконанням таке інформація є обмеженою у доступі. Орган місцевого самоврядування також може відіслати до органу Держгеокадастру і, таким чином, "запустити заявника по великому колу".

Ця справа про оскарження відмови виконкому міської ради у наданні на запит інформації про наявність вільних земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території міста.

Приємно, що суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій одностайно визнали протиправність відмови у наданні інформації на запит і підтвердили, що таке інформація є публічною. Водночас розпорядником інформація про наявність вільних з/д під забудову було визначено виконком органу місцевого самоврядування, а не будь який інших орган чи підприємство.

ВС підкреслив, що відповідно до пункту 5, статті 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» «до моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову

Ці ж органи залишаються розпорядниками такої інформації і після її внесення до містобудівного та державного земельного кадастрів, якщо вона є у їхньому фактичному володінні.

Отже, суди зобов’язали виконком міської ради надати заявнику перелік вільних з/д в межах міста, що можуть бути використані під будівництво та обслуговування житлового будинку. На жаль поки що невідомо фактичне виконання цього рішення суду...

 

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст