Стаття 19. Детальний план території

Про регулювання містобудівної діяльності (ЗМІСТ) Інші закони
 • 2355

  Переглядів

 • 2355

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель, у тому числі обмежень використання приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України.

  {Абзац перший частини першої статті 19 в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

  Детальний план території розробляється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

  {Абзац другий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2354-VIII від 20.03.2018 , № 711-IX від 17.06.2020 ; в редакції Закону № 2254-IX від 12.05.2022 }

  Детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід’ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

  {Частину першу статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 }

  {Частина перша статті 19 в редакції Закону № 5496-VI від 20.11.2012 }

  2. Детальний план території може передбачати також формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані. Формування таких земельних ділянок є обов’язковим, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

  за кошти державного або місцевого бюджету: об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до цього Закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

  інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

  Формування земельних ділянок для розміщення об’єктів, визначених цією частиною, на підставі детального плану території не здійснюється, якщо такі земельні ділянки вже сформовані.

  Детальний план території має передбачати внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які є сформованими, але відомості про них не внесені до Державного земельного кадастру, і на яких розташовані об’єкти соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства), які перебувають у комунальній власності територіальної громади, на територію якої розробляється детальний план.

  Після затвердження детального плану території відомості про земельні ділянки, зазначені в цій частині, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.

  Детальний план території повинен містити відомості про межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель (у тому числі обмежень у використанні земель у сфері забудови), встановлених до або під час розроблення проекту.

  Розробником детального плану території може бути суб’єкт господарювання, який має право здійснювати розроблення містобудівної документації відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" та документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

  {Частина друга статті 19 в редакції Закону № 5496-VI від 20.11.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 155-IX від 03.10.2019 , № 199-IX від 17.10.2019 , № 1423-IX від 28.04.2021 ; в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

  3. Детальний план території повинен містити відомості, передбачені статтею 45 - 1 Закону України "Про землеустрій".

  {Частина третя статті 19 в редакції Законів № 5496-VI від 20.11.2012 , № 711-IX від 17.06.2020 }

  4. Детальний план території визначає:

  1) принципи планувально-просторової організації забудови;

  2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

  3) у межах визначеного комплексним планом, генеральним планом населеного пункту функціонального призначення режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами;

  {Пункт 3 частини четвертої статті 19 в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

  4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

  5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

  6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

  7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

  8) систему інженерних мереж;

  9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

  10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

  {Пункт 10 частини четвертої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012 }

  11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

  {Частину четверту статті 19 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012 }

  5. Детальний план території складається із графічних і текстових матеріалів.

  6. Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження детального плану території визначаються Кабінетом Міністрів України.

  {Частина шоста статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 }

  7. Доступ до матеріалів детального плану території, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, не може обмежуватися. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування, внесення відповідних даних до Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру.

  У разі наявності в детальному плані території інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, така інформація подається у вигляді окремого файлу, формат якого визначається Кабінетом Міністрів України, та підписується кваліфікованими електронними підписами відповідальними особами, які розробили детальний план території.

  {Частина сьома статті 19 в редакції Законів № 319-VIII від 09.04.2015 , № 711-IX від 17.06.2020 }

  8. Детальний план території розглядається і затверджується сільською, селищною, міською радою протягом 30 днів з дня його подання.

  {Частина восьма статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012 ; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 ; в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

  9. Детальний план території не підлягає експертизі.

  10. Внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності комплексному плану (за наявності), генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.

  Такі зміни розробляються, узгоджуються та затверджуються в порядку, визначеному цим Законом для розроблення, узгодження та затвердження детального плану території та Законом України "Про землеустрій".

  {Частина десята статті 19 в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 }

  11. У разі розроблення детального плану території відповідно до вимог цього Закону на цю територію не розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, а також проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів (щодо обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі цього детального плану території).

  {Статтю 19 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 }

  Попередня

  22/60

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст