Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються з метою формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються з колективної у комунальну власність.

{Частина перша статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).

Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються:

а) деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;

б)заболочені землі;

в) землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому законодавством порядку;

{Пункт "г" частини третьої статті 49-1 виключено на підставі Закону № 2498-VIII від 10.07.2018}

ґ) землі під полезахисними лісовими смугами;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "ґ" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

д) землі під водними об’єктами;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "д" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

е) землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "е" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

є) землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній власності;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "є" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

ж) землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

з) землі, які передаються до запасу та резервного фонду;

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "з" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

и) інші землі несільськогосподарського призначення.

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "и" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).

{Частина четверта статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) включають:

а) завдання на складання проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

{Пункт "в" частини п'ятої статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018}

г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю);

ґ) матеріали розрахунку (за потреби - перерахунку) вартості і розмір земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах;

д) схему розподілу земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

е) відомості про площу земельних ділянок, кадастрові плани земельних ділянок, що формуються або відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру, та перелік обмежень у їх використанні;

{Пункт "е" частини п'ятої статті 49-1 в редакції Закону № 2498-VIII від 10.07.2018}

є) матеріали погодження і затвердження проекту землеустрою, встановлені статтею 186 Земельного кодексу України;

ж) матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість), сформованих за проектом.

Після виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) долучаються:

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання.

{Закон доповнено статтею 49-1 згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015}

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0