Главная Сервисы для юристов ... Законы Про Червону книгу України Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'єктів Червоної книги України Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'...

Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'єктів Червоної книги України

Про Червону книгу України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, що є суб’єктами використання тваринного і рослинного світу, власниками об’єктів Червоної книги України, власниками та користувачами земельних ділянок, у межах яких перебувають рідкісні і такі, що знаходяться під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України.

{Частина перша статті 11 в редакції Закону № 323-VIII від 09.04.2015 }

Охорона об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:

установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання (добування та збирання) в господарських та військових цілях;

{Абзац другий частини другої статті 11 в редакції Закону № 805-VI від 25.12.2008 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 323-VIII від 09.04.2015 }

урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;

систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання), проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;

пріоритетного створення заповідників, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;

створення центрів та "банків" для збереження генофонду зазначених об'єктів;

розведення їх у спеціально створених умовах (зоологічних парках, розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках тощо);

урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, здійснення оцінки впливу на довкілля.

{Абзац восьмий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 }

Відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:

сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували (зростали);

утримання і розведення у штучно створених умовах.

Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечуються також шляхом:

здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх охорони та відтворення;

установлення підвищеної адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження об'єктів Червоної книги України, заподіяння шкоди середовищу їх перебування (зростання);

проведення освітньої та виховної роботи серед населення;

здійснення інших заходів відповідно до законодавства.

Перебування (зростання) на певній території рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, є підставою для оголошення її об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення.

Для забезпечення вирішення транскордонних та інших проблем охорони і відтворення об'єктів Червоної книги України здійснюється міжнародне співробітництво в цій сфері шляхом укладання і виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, організації біосферних заповідників, створення на територіях, суміжних з іншими державами, міждержавних заповідників, національних парків, заказників та інших територій і об'єктів природно-заповідного фонду, проведення спільних наукових досліджень, обміну їх результатами.

Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів і Європейського Червоного списку, які перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, можуть заноситися до Червоної книги України або їм може надаватися інший особливий статус відповідно до законодавства.

Створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України - зон визначеної конфігурації (форми) та розміру, у межах яких встановлюється певний режим охорони, що забезпечує довгострокове збереження об’єктів Червоної книги України. Охоронні зони для збереження об’єктів Червоної книги України створюються на всіх землях, крім земель лісогосподарського призначення. Охорона об’єктів Червоної книги України на землях лісогосподарського призначення здійснюється, у тому числі, шляхом створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах. Порядок створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України визначається Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 11 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021}

Розділ IV
ВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

Предыдущая

12/22

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст