Стаття 1. Визначення термінів та скорочення

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

{Назва статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

{Абзац перший статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях;

{Абзац другий статті 1 в редакції Закону № 2188-III від 21.12.2000 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 703-IX від 16.06.2020 }

особа - фізична або юридична особа;

{Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 850-IV від 22.05.2003 }

торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV від 22.05.2003 ; в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

свідоцтво - свідоцтво України на торговельну марку;

{Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України;

{Абзац шостий статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

{Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV від 22.05.2003 }

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання попередньої заявки до НОІВ або відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності або Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;

{Абзац десятий статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі;

{Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 }

Апеляційна палата - колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні та розгляду інших питань, що належать до його компетенції відповідно до цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів України;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III від 21.12.2000 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV від 22.05.2003 ; в редакції Закону № 703-IX від 16.06.2020 }

{Абзац тринадцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 703-IX від 16.06.2020 }

державна система правової охорони інтелектуальної власності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III від 21.12.2000 ; в редакції Закону № 703-IX від 16.06.2020 }

доменне ім’я - ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 34-IV від 04.07.2002 }

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 850-IV від 22.05.2003 }

Атестаційна комісія - колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є проведення атестації осіб, які висловили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного);

{Статтю 1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020 }

Апеляційна комісія - колегіальний орган НОІВ, основною метою діяльності якого є розгляд скарг кандидатів у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) на рішення атестаційної комісії та розгляд скарг на дії представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

{Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020 }

База даних заявок - база даних, ведення якої здійснюється в електронній формі, яка містить визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, відомості про заявку та поточне діловодство за нею, є відкритою і доступною для перегляду будь-якою особою на офіційному веб-сайті НОІВ;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

Бюлетень - офіційний електронний бюлетень НОІВ;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

колективна торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги учасників об’єднання осіб, під яким розуміють будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми та складу та існування якого не суперечить законодавству держави, в якій воно створено, відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

міжнародна реєстрація - міжнародна реєстрація торговельної марки, здійснена відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

Паризька конвенція - Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020 }

1/30

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст