Главная Сервисы для юристов ... Законы Про засади державної регіональної політики Стаття 3. Принципи державної регіональної політики Стаття 3. Принципи державної регіональної політики...

Стаття 3. Принципи державної регіональної політики

Про засади державної регіональної політики (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 817

  Просмотров

 • 817

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:

  1) законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

  2) співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;

  {Пункт 2 частини першої статті 3 в редакції Закону № 2389-IX від 09.07.2022 }

  3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів державної регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;

  {Пункт 3 частини першої статті 3 в редакції Закону № 2389-IX від 09.07.2022 }

  4) відкритості - забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

  {Пункт 4 частини першої статті 3 в редакції Закону № 2389-IX від 09.07.2022 }

  5) субсидіарності - реалізації владних повноважень на найнижчому рівні управління, на якому це найбільш ефективно;

  {Пункт 5 частини першої статті 3 в редакції Закону № 2389-IX від 09.07.2022 }

  6) координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

  7) згуртованості - забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної єдності України;

  {Пункт 7 частини першої статті 3 в редакції Закону № 2389-IX від 09.07.2022 }

  8) історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів;

  9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;

  10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;

  11) об’єктивності - розроблення всіх документів, що визначають державну регіональну політику, на основі реальних показників, яких реально досягти та які можливо оцінити;

  12) рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - відсутності обмежень чи привілеїв за ознакою статі та забезпечення рівних умов для реалізації прав жінок і чоловіків;

  {Частину першу статті 3 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 2389-IX від 09.07.2022 }

  13) інклюзивності - дотримання інтересів осіб з особливими потребами шляхом урахування при формуванні і реалізації державної регіональної політики спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації такими особами їхніх прав і основоположних свобод;

  {Частину першу статті 3 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 2389-IX від 09.07.2022 }

  14) інтегрованого розвитку - поєднання галузевого та територіального підходів для розвитку територіальної громади та/або регіону, що забезпечує соціально-економічний та культурний розвиток територій.

  {Частину першу статті 3 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 2389-IX від 09.07.2022 }

  Предыдущая

  3/30

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст