Стаття 13. Права Уповноваженого

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 507

  Просмотров

 • 507

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  Уповноважений має право:

  1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами;

  {Пункт 1 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016 }

  2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших колегіальних органів;

  3) звертатися до Конституційного Суду України з поданням:

  про відповідність Конституції України законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і громадянина;

  про офіційне тлумачення Конституції України;

  {Абзац третій пункту 3 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2136-VIII від 13.07.2017 }

  3 - 1 ) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;

  {Статтю 13 доповнено пунктом 3 - 1 згідно із Законом № 5409-VI від 02.10.2012 }

  4) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;

  5) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.

  Доступ до інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, встановленому законом;

  {Пункт 5 статті 13 в редакції Закону № 5409-VI від 02.10.2012 }

  6) вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

  7) запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

  8) відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування такі місця:

  місця, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, в тому числі ізолятори тимчасового тримання, кімнати для затриманих та доставлених чергових частин органів Національної поліції, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі ізолятори, арештні доми, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти органів Національної поліції, спеціалізовані автомобілі (у тому числі спеціалізовані автомобілі з конвоєм), приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах, заклади примусового лікування;

  {Абзац другий пункту 8 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 }

  психіатричні заклади;

  пункти тимчасового розміщення біженців;

  приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон;

  будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

  {Абзац шостий пункту 8 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018 }

  психоневрологічні інтернати;

  геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

  {Абзац восьмий пункту 8 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018 }

  пансіонати для ветеранів війни і праці;

  соціально-реабілітаційні центри.

  Наведений перелік не є вичерпним;

  {Пункт 8 статті 13 в редакції Закону № 5409-VI від 02.10.2012 }

  8 - 1 ) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 цієї статті, та отримувати інформацію стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання;

  {Статтю 13 доповнено пунктом 8 - 1 згідно із Законом № 5409-VI від 02.10.2012 }

  9) бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

  10) з метою захисту прав і свобод людини і громадянина особисто або через свого представника в установленому законом порядку:

  звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

  вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду;

  ініціювати незалежно від його участі у судовому провадженні перегляд судових рішень;

  {Пункт 10 статті 13 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014 }

  11) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів;

  12) перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюють виконання судових рішень, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері;

  {Пункт 12 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5409-VI від 02.10.2012 , № 1697-VII від 14.10.2014 }

  13) здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  {Статтю 13 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 274-VI від 15.04.2008 }

  14) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

  {Статтю 13 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014 }

  Предыдущая

  9/19

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст