Головна Сервіси для юристів ... Закони Про захист прав споживачів Стаття 17. Право споживача на інформацію у разі укладення договору поза торговельним чи офісним приміщенням або дистанційного договору Стаття 17. Право споживача на інформацію у разі ук...

Стаття 17. Право споживача на інформацію у разі укладення договору поза торговельним чи офісним приміщенням або дистанційного договору

Про захист прав споживачів (ЗМІСТ) Інші закони
 • 385

  Переглядів

 • 385

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. До укладення договору поза торговельним чи офісним приміщенням або дистанційного договору продавець повинен надати споживачу в чіткій та зрозумілій для сприйняття формі таку інформацію, яка є невід’ємною частиною договору:

  1) найменування та споживчі властивості товару або основні характеристики роботи (послуги);

  2) загальні відомості про суб’єкта господарювання, достатні для його ідентифікації:

  а) для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), адреса реєстрації юридичної особи та її фактичне місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість (за наявності), відомості про документ дозвільного характеру чи ліцензію (якщо це передбачено законодавством);

  б) для фізичних осіб - підприємців: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), відомості про документ дозвільного характеру чи ліцензію (якщо це передбачено законодавством);

  в) номер телефону, адреса електронної пошти або інші засоби зв’язку;

  г) найменування та місцезнаходження суб’єктів господарювання, відповідальних за прийняття та розгляд вимог про виконання гарантійних зобов’язань та/або комерційної гарантії, якщо така інформація відрізняється від зазначеної у підпунктах "а" і "б" цього пункту;

  3) ціна продукції або спосіб її розрахунку, а також інформація щодо включення податків до розрахунку вартості продукції. Спосіб розрахунку ціни надається лише в тому випадку, якщо з різних об’єктивних причин до моменту постачання товару, виконання робіт, надання послуг неможливо визначити кінцеву ціну продукції. У разі укладення договору на невизначений строк або договору, що містить підписку на постачання певної продукції, ціна включає загальні витрати за розрахунковий період. Якщо такий договір передбачає оплату за фіксованою ціною, загальна ціна включає загальні місячні витрати за один місяць;

  4) автоматично сформована на індивідуальній основі ціна для конкретного споживача;

  5) додаткові витрати на перевезення, доставку товару, харчового продукту, послуги поштового зв’язку чи будь-які інші витрати;

  6) порядок оплати продукції, а також строк та порядок доставки товару, харчового продукту чи виконання робіт, надання послуг;

  7) вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відмінна від вартості за тарифами (тарифними планами) відповідно до договору, на підставі якого споживач отримує електронні комунікаційні послуги;

  8) порядок розгляду суб’єктом господарювання скарг споживача;

  9) порядок та умови реалізації права споживача на відмову від договору та повернення товару, харчового продукту, якщо таке право передбачено договором, порядок та спосіб повернення коштів за повернутий товар, можливі витрати споживача, пов’язані з поверненням товару в разі відмови від договору, а також умови, за яких споживач не може відмовитися від договору;

  10) відомості про гарантійні зобов’язання суб’єкта господарювання та комерційну гарантію, у разі її надання;

  11) порядок та умови обслуговування продукції після її продажу, якщо це передбачено договором;

  12) спосіб ознайомлення з кодексом поведінки, у разі його наявності;

  13) строк дії договору, порядок та умови відмови від договору;

  14) мінімальний строк зобов’язань споживача за договором, у разі їх наявності;

  15) наявність та умови попередньої оплати чи інших фінансових гарантій, які надаються споживачем на вимогу суб’єкта господарювання;

  16) функціональність цифрового вмісту продукції, включаючи заходи його технічного захисту;

  17) дані про інтероперабельність або сумісність цифрового вмісту щодо функціонування з апаратними засобами або програмним забезпеченням, у разі придбання товару з цифровим вмістом;

  18) можливість застосування механізму позасудового врегулювання спорів, до якого приєднався суб’єкт господарювання, а також способи звернення споживача до органу позасудового врегулювання спорів.

  2. У разі придбання споживачем радіообладнання він має право на отримання інформації щодо документа про відповідність та про порядок користування радіочастотним ресурсом при застосуванні цього радіообладнання.

  3. Дія положень частини першої цієї статті також застосовується до договорів, що стосуються постачання цифрового вмісту, який не постачається на матеріальному носії.

  4. Умови договору можуть відрізнятися від інформації, наданої споживачу до його укладення, якщо такі умови погоджені сторонами.

  5. У разі ненадання суб’єктом господарювання інформації про додаткові витрати на перевезення, доставку товару, харчового продукту, послуги поштового зв’язку чи будь-які інші витрати споживач має право не оплачувати такі витрати.

  6. Тягар доведення факту надання інформації, передбаченої частиною першою цієї статті, покладається на суб’єкта господарювання.

  7. Дія положень цієї статті поширюється на відносини, які виникають між споживачем та суб’єктом господарювання щодо харчових продуктів, у частині, що не суперечить Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

  Попередня

  50/77

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст