Головна Сервіси для юристів ... Закони Про захист прав споживачів Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію Стаття 15. Право споживача на інформацію про проду...

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

Про захист прав споживачів (ЗМІСТ) Інші закони
 • 8148

  Переглядів

 • 8148

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

  Інформація про продукцію повинна містити:

  1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

  {Абзац четвертий частини першої статті 15 виключено на підставі Законів № 1315-VII від 05.06.2014 , № 1602-VII від 22.07.2014 }

  3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;

  {Пункт 3 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1602-VII від 22.07.2014 }

  4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

  5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;

  {Абзац сьомий частини першої статті 15 в редакції Законів № 1779-VI від 17.12.2009 , № 1602-VII від 22.07.2014 }

  6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

  6 - 1 ) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках;

  {Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1779-VI від 17.12.2009 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 }

  7) дату виготовлення;

  8) відомості про умови зберігання;

  9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

  10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

  11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

  12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

  Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору.

  {Абзац сімнадцятий частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 }

  Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

  Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію. У разі якщо нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні види продукції, положення цієї частини застосовуються у частині, що не охоплюється такими спеціальними вимогами.

  {Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 }

  Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

  2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, або, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

  {Абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 }

  Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

  {Абзац третій частини другої статті 15 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014 }

  3. Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.

  Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

  Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.

  На аукціонних торгах споживачам повинна повідомлятися стартова ціна продажу відповідного товару.

  Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

  У разі коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо:

  1) змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;

  2) умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.

  Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом.

  {Частину третю статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014 }

  4. Вживання понять "знижка" або "зменшена ціна" або будь-яких інших, аналогічних за значенням, дозволяється лише з додержанням таких умов:

  1) якщо вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб'єкт господарювання;

  2) якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу;

  3) якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни.

  Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом.

  {Частину четверту статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014 }

  5. Вживання поняття "розпродаж" або будь-яких інших, аналогічних йому, дозволяється лише з додержанням таких умов:

  1) якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів;

  2) якщо тривалість розпродажу обмежено в часі;

  3) якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх звичайної ціни.

  Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом.

  {Частину п'яту статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014 }

  6. Після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після їх початку.

  Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом.

  {Частину шосту статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1602-VII від 22.07.2014 }

  7. У разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило:

  1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

  2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;

  3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені законом, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

  {Пункт 3 частини сьомої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3390-VI від 19.05.2011 }

  8. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

  Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар.

  9. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває.

  Попередня

  16/77

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст