Стаття 9. Заявка на реєстрацію компонування

Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 411

  Просмотров

 • 411

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Особа, яка бажає зареєструвати компонування і має на це право, подає до НОІВ заявку на реєстрацію. Заявка на реєстрацію компонування може бути подана двома і більше особами.

  Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

  {Пункт 1 статті 9 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019 }

  За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

  {Пункт 1 статті 9 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019 ; в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022 }

  2. За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Довіреною особою заявника не може бути працівник НОІВ.

  {Пункт 2 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020 }

  3. Заявка на реєстрацію компонування повинна стосуватися тільки одного компонування.

  {Пункт 3 статті 9 в редакції Закону № 850-IV від 22.05.2003 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019 }

  4. Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

  заяву про реєстрацію компонування;

  матеріали, що ідентифікують компонування.

  5. З метою ідентифікації компонування, яке не використовувалося до дати подання заявки, до НОІВ подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо компонування.

  {Пункт 5 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 111-IX від 19.09.2019 , № 703-IX від 16.06.2020 }

  6. З метою ідентифікації компонування, яке використовувалося до дати подання заявки, до НОІВ разом із заявкою подаються зразки напівпровідникових виробів, що включають дане компонування, у такому вигляді, в якому його введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли компонування вперше було використано, а матеріали - основні технічні характеристики зразка напівпровідникового виробу.

  {Пункт 6 статті 9 в редакції Закону № 111-IX від 19.09.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020 }

  7. Якщо подані матеріали, що ідентифікують компонування, містять інформацію про будь-який шар компонування або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують компонування, в закодованій формі.

  8. Подані заявником матеріали, що ідентифікують компонування, і зразки напівпровідникових виробів, що включають дане компонування, зберігаються НОІВ шість років після закінчення дії реєстрації. По закінченні цього терміну ідентифікаційні матеріали та зразки напівпровідникових виробів повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої вимоги - знищуються.

  {Пункт 8 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019 }

  9. У заяві про реєстрацію компонування необхідно вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора (авторів).

  Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.

  Автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в публікації НОІВ.

  10. Складання і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

  {Пункт 10 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 , в редакції Закону № 111-IX від 19.09.2019 }

  11. За подання заявки сплачується збір. Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

  {Пункт 11 статті 9 в редакції Закону № 850-IV від 22.05.2003 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 111-IX від 19.09.2019 }

  Предыдущая

  14/27

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст