Стаття 9. Голова Національної ради

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 294

  Просмотров

 • 294

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Голова Національної ради обирається Національною радою з числа членів Національної ради таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови Національної ради висуваються за поданням не менше трьох членів Національної ради. Обраним на посаду голови Національної ради вважається кандидат, за якого проголосувало не менше п’яти членів Національної ради.

  2. Голова Національної ради:

  організовує діяльність Національної ради;

  вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного засідання Національної ради з урахуванням пропозицій членів Національної ради;

  головує на засіданнях Національної ради;

  скликає засідання Національної ради;

  оприлюднює щорічний звіт про діяльність Національної ради та надсилає його Верховній Раді України та Президентові України;

  представляє Національну раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

  підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради рішення ради та оприлюднює їх;

  підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради ліцензії, що видаються Національною радою;

  має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у галузі зв’язку, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування при розгляді цими органами питань щодо діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

  здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та актами Національної ради, прийнятими відповідно до нього.

  3. Дострокове припинення повноважень голови Національної ради відбувається:

  у разі дострокового припинення його повноважень як члена Національної ради відповідно до статті 8 цього Закону;

  за власним бажанням;

  у разі прийняття відповідного рішення Національною радою.

  4. Національна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень голови Національної ради за письмовим поданням не менше трьох членів Національної ради та не раніше ніж через рік після його обрання або після попереднього розгляду питання про дострокове припинення його повноважень.

  5. Припинення повноважень голови Національної ради не припиняє його повноважень як члена Національної ради.

  6. У разі припинення повноважень голови Національної ради обрання на цю посаду здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

  7. Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених законодавством України.

  {Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006 }

  Предыдущая

  9/26

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст