Стаття 24. Засідання Національної ради

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 273

  Просмотров

 • 273

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Засідання Національної ради скликаються головою Національної ради відповідно до Регламенту Національної ради за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради.

  2. Виключно на засіданнях Національної ради:

  обговорюються проекти законодавчих та інших нормативних актів і пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення;

  затверджуються Регламент Національної ради, положення та інші нормативні акти Національної ради;

  затверджуються План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;

  {Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006 }

  затверджується щорічний звіт про діяльність Національної ради;

  приймаються рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу;

  приймаються рішення про оголошення конкурсів на отримання ліцензій на телерадіомовлення та затверджуються конкурсні умови;

  приймаються рішення про видачу, продовження, переоформлення ліцензій на телерадіомовлення та про внесення змін до ліцензій;

  затверджується штатний розпис апарату Національної ради;

  приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;

  {Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006 }

  призначаються і звільняються керівник апарату Національної ради та керівники структурних підрозділів апарату Національної ради;

  призначаються і звільняються представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

  приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії;

  приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги;

  {Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 3317-IV від 12.01.2006 }

  погоджуються стандарти і норми технічної якості телерадіопрограм;

  приймаються рішення про видачу довіреностей на представництво Національної ради у суді;

  створюються робочі органи Національної ради (конкурсні комісії, робочі групи тощо);

  затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", а також ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій.

  {Частину другу статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 271-VIII від 19.03.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 }

  3. Засідання Національної ради є відкритими.

  4. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради.

  5. Розгляд на засіданнях Національної ради питань про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на телерадіомовлення або питання про застосування санкцій до ліцензіатів відбувається у присутності повноважних представників відповідних ліцензіатів, про що їх письмово повідомляє Національна рада не пізніш як за три дні до засідання. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо є відомості про вручення їм повідомлення про час та місце проведення засідання та в разі відсутності поважних причин для перенесення засідання.

  6. Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше п’яти членів Національної ради.

  7. Рішення Національної ради протягом трьох днів після його прийняття підписується головою та відповідальним секретарем Національної ради або особами, які виконують їх посадові обов’язки. У разі неможливості чи відмови голови Національної ради (або особи, яка виконує його посадові обов’язки) підписати рішення Національної ради це рішення може бути підписано п’ятьма членами Національної ради, які брали участь у відповідному засіданні.

  8. На засіданні Національної ради ведеться протокол, який протягом трьох днів після засідання підписується головою Національної ради (або іншою особою, яка головувала на засіданні) та відповідальним секретарем Національної ради (або членом Національної ради, який виконує його посадові обов’язки) не пізніше чотирьох днів після проведення засідання. У разі неможливості або відмови голови Національної ради (або іншої особи, яка головувала на засіданні), відповідального секретаря Національної ради (або члена Національної ради, який виконує його посадові обов’язки) підписати протокол засідання протокол може бути підписаний не менше ніж п’ятьма членами Національної ради, які брали участь у засіданні.

  {Частину дев’яту статті 24 виключено на підставі Закону № 1722-VI від 17.11.2009 }

  10. На вимогу ліцензіата, стосовно якого було прийнято рішення, Національна рада у чотириденний строк з дня звернення ліцензіата видає йому копію протоколу засідання та копію рішення Національної ради.

  Предыдущая

  24/26

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст