Главная Сервисы для юристов ... Законы Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена ...

Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 301

  Просмотров

 • 301

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково припинені у разі:

  1) подання ним суб’єкту призначення заяви про звільнення з посади за власним бажанням з направленням копії заяви до Національної ради;

  2) припинення ним громадянства України, наявності (набуття) громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

  3) порушення обмежень та заборон, передбачених частиною третьою статті 7 цього Закону;

  4) неможливості виконувати обов’язки члена Національної ради за станом здоров’я упродовж чотирьох і більше місяців підряд за наявності медичного висновку;

  5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

  6) неучасті без поважних причин у трьох засіданнях Національної ради підряд упродовж 30 робочих днів;

  7) смерті;

  8) прийняття відповідного рішення суб’єктом призначення за результатами розгляду звіту Національної ради;

  9) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

  {Частину першу статті 8 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 1780-IX від 23.09.2021 }

  2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суб’єкт призначення, про що видає відповідний акт. У разі якщо суб’єкт призначення впродовж 14 днів з дня отримання заяви не видав відповідний акт, повноваження члена Національної ради вважаються достроково припиненими в останній день 14-денного строку.

  3. У випадках, передбачених пунктами 2, 5 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада за поданням голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення може бути оскаржено до суду протягом місяця з дня його прийняття. Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а в разі його оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду.

  4. У випадках, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або трьох членів Національної ради.

  5. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради не приймається. Про дану обставину Національна рада інформує суб’єкта призначення.

  6. Суб’єкт призначення може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень призначених ним членів Національної ради за результатами розгляду звіту Національної ради та незадовільної оцінки її діяльності.

  Верховна Рада України приймає рішення за результатами розгляду звіту Національної ради у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

  {Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3317-IV від 12.01.2006 , № 767-VII від 23.02.2014 , № 1222-VII від 17.04.2014 , № 889-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 1556-IX від 17.06.2021 }

  Предыдущая

  8/26

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст