Головна Сервіси для юристів ... Закони Про місцеві вибори Стаття 87. Проведення повторного голосування

Стаття 87. Проведення повторного голосування

Про місцеві вибори (ЗМІСТ) Інші закони
 • 332

  Переглядів

 • 332

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, якщо:

  1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

  2) до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини сьомої статті 85 цього Закону.

  2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів інформує Центральну виборчу комісію, Верховну Раду Автономної Республіки Крим або відповідну місцеву раду, виборців, а також орган ведення Державного реєстру виборців.

  3. Повторне голосування у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, проводиться у неділю, не пізніш як у тритижневий строк після дня голосування. Організація і порядок проведення повторного голосування визначаються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

  4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

  5. Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів. Використання коштів з рахунку виборчого фонду кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування.

  Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду після 18 години останнього дня перед днем повторного голосування здійснюється виключно у разі, якщо рахунки за товари, роботи і послуги були виставлені до зазначеного часу.

  Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 18 годині середи після дня повторного голосування.

  6. Зміна меж виборчих округів до завершення повторного голосування не допускається.

  7. Повторне голосування на виборах депутата сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського (міста, кількість виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч) голови проводиться тими самими дільничними виборчими комісіями. Повноваження члена дільничної виборчої комісії, включеного до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль без поважних причин на засіданні виборчої комісії після дня виборів рішенням територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію. У разі якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стає при цьому меншою за мінімальну кількість, встановлену частиною третьою статті 23 цього Закону, відповідна територіальна виборча комісія включає до складу дільничної виборчої комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням їх рівного представництва.

  8. Міська територіальна виборча комісія (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на посаду міського голови, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості:

  1) для великих дільниць - 16 осіб (по вісім осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);

  2) для середніх дільниць - 14 осіб (по сім осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування);

  3) для малих дільниць - 12 осіб (по шість осіб від кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування).

  Кандидати на посаду міського голови, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до територіальної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

  У разі якщо в установлений цією частиною строк подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії не надійшли або до складу дільничної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж установлено цією частиною, або до виборчого бюлетеня для повторного голосування включено одного кандидата, дільнична виборча комісія утворюється у визначений цією статтею строк відповідною територіальною виборчою комісією за поданням голови за пропозиціями членів комісії цієї територіальної виборчої комісії, з обов’язковим включенням до складу комісії осіб, подання щодо яких внесені в установленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених цією частиною.

  9. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.

  10. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому частиною другою статті 30 цього Закону.

  11. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів.

  12. Форму списку виборців для повторного голосування встановлює Центральна виборча комісія.

  13. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону, передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, в якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.

  Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.

  14. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, за яких подано найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:

  1) які після дня голосування, але не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування, звернулися із письмовою заявою про відмову від балотування до територіальної виборчої комісії;

  2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування;

  3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 47 цього Закону не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.

  15. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, за яких за результатами голосування у день виборів подано найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:

  1) які після дня голосування, але не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування, звернулися із письмовою заявою про відмову від балотування до територіальної виборчої комісії;

  2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування;

  3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 47 цього Закону не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.

  У разі якщо другу за розміром кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови, до виборчого бюлетеня включаються кандидат, за якого подано найбільшу кількість голосів, та кандидати, за яких подано другу за розміром кількість голосів виборців.

  16. У разі настання обставин, передбачених пунктами 1-3 частини чотирнадцятої або пунктами 1-3 частини п’ятнадцятої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, за якого у день виборів подано наступну за розміром кількість голосів виборців. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі не залишилося інших кандидатів, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.

  17. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.

  Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що і для голосування у день голосування.

  18. Якщо обставини, що відповідно до частин чотирнадцятої або п’ятнадцятої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости у балотуванні при повторному голосуванні, настали пізніше строку, визначеного частинами тринадцятою та чотирнадцятою цієї статті, повторне голосування проводиться щодо кандидата (кандидатів), реєстрація якого (яких) не була скасована або який (які) не вибув (вибули) із балотування.

  У такому разі зміни до тексту виборчого бюлетеня вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа "Вибув" у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 75 цього Закону. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

  19. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки повторного голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідних виборів, про що складає протокол.

  20. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному виборчому окрузі.

  Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою, якщо за нього подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

  21. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости і за результатами повторного голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату, і за нього не було подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутата, сільського, селищного, міського голови, старости такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори, про що приймає відповідне рішення.

  Попередня

  87/102

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст